Gavėnios vakaras „Su Tavim mes kelsimės visi“

2015-03-27

Renginio akimirka

Kovo 26 dieną LAB Šiaulių filiale vyko Gavėnios susikaupimo ir susitelkimo vakaras „Su Tavim mes kelsimės visi". Bendruomenės žmones kartu su Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriaus folkloro ansambliu „Sedula" (vad. V. Gintilaitė) pakvietėme išklausyti, išgyventi kartu ir pasilikti širdies kertelėse prisiminimui brolio kun. Ramūno Mizgirio – Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos ir Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyno vadovo – mintis apie Gavėnios laikotarpio prasmę, ansamblio atlikėjų giedamas giesmes, filialo skaitytojos Rimos Radzevičienės skaitomas Lino Poniškaičio eiles.

Kiekvienam svečiui ir dalyviui dovanojome pirmųjų pavasario pranašų – žibučių – puokštelę, pakvietėme atsigaivinti beržų sula. Nuoširdžiai dėkojame skaitytojams R. ir Z. Radzevičiams už surinktą gausybę žibučių ir beržų sulą.

Nuotraukos Danguolės Kaktavičienės ir Monikos Kaktavičiūtės