Įgyvendinant Valstybinio studijų fondo projektą Lietuvos aukštosioms mokykloms perduoti Brailio rašto spausdintuvai

2014-12-09

Projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ logotipas

Valstybinis studijų fondas vykdo projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kuriuo siekiama skatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.  

Vienas iš projekto uždavinių yra specialiųjų poreikių turintiems studentams pritaikyti informacinę ir fizinę aplinką. Projekto partneriai, 36 Lietuvos aukštosios mokyklos, turi galimybę įsirengti naujas ar patobulinti jau turimas studijų darbo vietas, pritaikytas studentams su specialiaisiais poreikiais. Aukštąsias mokyklas pasiekė programinė įranga regos negalią turintiems studentams, stacionarios vaizdo didinimo priemonės, specializuoti molbertai, aklųjų riedulio kamuoliai.

Valstybinis studijų fondas šalies aukštosioms mokykloms perdavė ir 14 dvipusių Brailio rašto spausdintuvų. Brailio rašto spausdintuvai perduoti šioms Lietuvos aukštosioms mokykloms:

  • Lietuvos edukologijos universitetui,
  • Lietuvos sporto universitetui,
  • Lietuvos muzikos ir teatro akademijai,
  • Mykolo Romerio universitetui,
  • Šiaulių universitetui,
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetui,
  • Vilniaus kooperacijos kolegijai,
  • Vilniaus universitetui,
  • Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklai,
  • Vytauto Didžiojo universitetui.

Projektu studentams su specialiaisiais poreikiais taip pat teikiamos tikslinės išmokos, aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams / darbuotojams organizuojami mokymai. Daugiau informacijos apie projektą www.studijuoktobulek.lt.

Fausta Brasaitė 

Parengta pagal Valstybinio studijų fondo informaciją