Peršokti į pagrindinį turinį

Korupcijos prevencija

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (toliau – LAB) siekia užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, todėl vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – didinti visuomenės ir darbuotojų pasitikėjimą biblioteka, užkirsti kelią korupcijai atsirasti, stiprinti korupcijos prevenciją.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį pažeidžiančius asmenis, kuriuos su LAB sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Reikia pranešti apie šias veikas:

 • bibliotekoje pastebėtas korupcijos apraiškas,

 • galbūt rengiamas, vykdomas ar įvykdytas nusikalstamas veikas,

 • administracinius ar tarnybinius nusižengimus,

 • darbo pareigų pažeidimus,

 • kitas pastebėtas grėsmes viešajam interesui.

Pateikite tik tą informaciją, kurios teisingumu esate įsitikinę. Asmuo, sąmoningai pateikęs melagingą informaciją apie korupciją bibliotekoje ar atskleidęs valstybės ar tarnybos paslaptį, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Toks asmuo netenka garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą.

Kaip galima pranešti:

 1. Bibliotekai el. paštu a.cerniauskas@labiblioteka.lt

 2. Specialiųjų tyrimų tarnybai:

 • Raštu

 • Užpildant formą STT svetainėje

 • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis)

 • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas. Jiems bus taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, privalo nurodyti, kad jo pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime privaloma pateikti informaciją, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimu Nr. 1133 patvirtinto „Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo tvarkos aprašo“ 16 punkte.  

LAB užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją Lietuvos aklųjų bibliotekoje atsakingas asmuo – Bendrųjų reikalų skyriaus l.e.p. vedėjas, vyr. specialistas Alvydas Černiauskas, tel. 8 675 32 763, el. p. a.cerniauskas@labiblioteka.lt

Lietuvos audiosensorinės bibliotekos pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį į pareigas, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija:

Kvalifikacijos kėlimas

Profesionali antikorupcinio švietimo mokymų medžiaga ir testai (nemokama)

S.237

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"