Sausis

Glaukomos pažinimo mėnuo

sausio pirma

1992 m. Lietuvos aklųjų biblioteka
tapo valstybine institucija

sausio ketvirta

Pasaulinė Brailio rašto diena

sausio šešiolikta

Sukanka 90 metų, kai gimė
(1933 m.) Lionginas Ragėnas

sausio dvidešimt šešta

1990 m. įkurta Lietuvos aklųjų sporto federacija (LASF)

Vasaris

Epilepsijos pažinimo mėnuo

vasario ketvirta

Tarptautinė kovos su vėžiu diena

vasario penkta

2015 m. į steigta Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga „Epilė“

vasario vienuolikta

Tarptautinė ligonių diena

vasario dvylikta

2013 m. įsteigta Lietuvos Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacija

vasario trylikta

Tarptautinė epilepsijos diena

vasario dvidešimta

Socialinio teisingumo diena

vasario dvidešimt pirma

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

vasario dvidešimt ketvirta

Sukanka 100 metų, kai 1923 m. prof. oftalmologas Petras Avižonis skaitė pirmą oficialų pranešimą „Aklųjų globojimas kitur ir Lietuvoje“

vasario dvidešimt ketvirta

Sukanka 60 metų, kai gimė Raimundas Šimkus (1963)

vasario dvidešimt septinta

Sukanka 95 metai, kai 1928 m. pradėjo veikti Kauno aklųjų institutas

vasario dvidešimt aštunta

Tarptautinė retų ligų ir būklių diena

Kovas

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Cerebrinio paralyžiaus pažinimo mėnuo

kovo pirma

Tarptautinė neįgaliųjų vežimėlio diena

kovo trečia

Pasaulinė ausų ir klausos diena

kovo ketvirta

Sukanka 115 metų, kai 1908 m. gimė Antanas Verksnys

kovo penkta

Įsteigtas Katalikiškasis Prano Daunio fondas akliesiems remti

kovo dvylikta

Pasaulinė glaukomos diena

kovo dvidešimta

2013 m. įsteigta Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

kovo dvidešimt pirma

Pasaulinė Dauno sindromo diena

kovo dvidešimt trečia

Pasaulinė optometrijos diena

kovo dvidešimt ketvirta

1938 m. įsteigta Lietuvos kurčiųjų draugija

kovo dvidešimt šešta

Pasaulinė epilepsijos pažinimo diena (Purple Day)

kovo dvidešimt šešta

Sukanka 50 metų, kai gimė Saulius Leonavičius (1973), paralimpietis

Balandis

Autizmo ir neuroįvairovės pažinimo mėnuo

balandžio antra

Pasaulinė autizmo pažinimo diena

balandžio septinta

Pasaulinė sveikatos diena

balandžio devinta

Sukanka 60 metų, kai gimė Alvydas Valenta (1963) – poetas, prozininkas.

balandžio vienuolikta

Pasaulinė Parkinsono ligos pažinimo diena

balandžio dvylikta

Sukanka 90 metų, kai 1933 m. gimė Vytautas Karvelis

balandžio dvidešimta

Sukanka 60 metų, kai gimė Daina Vitkauskienė (1963) – tiflopedagogė ir tifloreabilitotlogė

balandžio dvidešimt pirma

Lietuvos tautinių bendrijų diena

balandžio dvidešimt šešta

Tarptautinė šunų vedlių diena

balandžio dvidešimt septinta

1997 m. įsteigta Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Gegužė

Europos mėnuo

gegužės ketvirta

Lietuvių gestų kalbos diena

gegužės penkta

Europos savarankiško gyvenimo diena

gegužės aštunta

Pasaulinė Raudonojo kryžiaus diena

gegužės devinta

Europos diena

gegužės penkiolikta

Tarptautinė šeimų diena

gegužės septyniolikta

Tarptautinė diena prieš homofobiją ir transfobiją

gegužės aštuoniolikta

Pasaulinė prieinamumo diena

gegužės aštuoniolikta

Sukanka 70 metų, kai gimė Rimantas Venckutonis (1953)

gegužės dvidešimta

1996 m. įsteigta Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija

gegužės dvidešimt septinta

2000 m. įsteigta Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“

gegužės dvidešimt aštunta

1999 m. įsteigta Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“

gegužės dvidešimt aštunta

Tarptautinė kultūrų įvairovės diena

gegužės trisdešimt pirma

Pasaulinė išsėtinės sklerozės pažinimo diena

Birželis

Didžiavimosi savo lytine tapatybe ir seksualine orientacija mėnuo (Pride Month)

birželio pirma

Tarptautinė vaikų gynimo diena

birželio vienuolikta

Sukanka 100 metų, kai gimė
Antanas Grigutis

birželio trylikta

Tarptautinė albinizmo pažinimo diena

birželio dvidešimta

Sukanka 85 metai, kai 1938 m. gimė
Juozapas Kairys

birželio dvidešimt septinta

1995 m. įsteigta Lietuvos paraplegikų asociacija

birželio dvidešimt devinta

Sukanka 80 metų, kai gimė tautodailininkė Birutė Račinskienė (Čerkauskaitė)

Liepa

Žmonių su negalia vertės pripažinimo mėnuo (Disability Pride Month)

liepos septinta

1992 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga priimta į Pasaulio aklųjų sąjungą

liepos dvidešimt ketvirta

1926 m. įkurta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

liepos dvidešimt penkta

1952 m. įkurta tarptautinė sutrikusios regos žmonių švietimo taryba (ICEVI)

Rugpjūtis

Darnių miestų ir bendruomenių mėnuo

rugpjūčio antra

1927 m. įvyko Jungtinis II tarptautinis neregių ir XVII tiflopedagogų kongresas

rugpjūčio šešta

2001 m. įsteigtas Lietuvos negalios organizacijų forumas

rugpjūčio aštunta

Sukanka 65 metai, kai 1958 m. gimė
Vitas Purlys

Rugsėjis

Kurčiųjų bendruomenės ir kultūros pažinimo mėnuo

rugsėjo pirma

1992 m. įsteigtas Kompiuterinės technikos taikymo skyrius prie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC)

rugsėjo penkta

1991 m. įsteigtas Lietuvos paralimpinis komitetas

rugsėjo aštunta

Tarptautinė raštingumo diena

rugsėjo dešimta

Pasaulinė savižudybių prevencijos diena

rugsėjo vienuolikta

Sukanka 50 metų, kai gimė Jonas Stoškus (1973)

rugsėjo penkiolikta

Prieš 95 metus Vilniuje pradėjo veikti aklųjų mokykla-internatas

rugsėjo šešiolikta

1993 m. įsteigta asociacija „Gyvastis“

rugsėjo dvidešimt pirma

2021 m. Lietuvos bibliotekos pasirašė bibliotekų prieinamumo manifestą

rugsėjo dvidešimt pirma

Tarptautinė Alzheimerio ligos diena

rugsėjo dvidešimt trečia

Tarptautinė gestų kalbos diena

rugsėjo dvidešimt ketvirta

Pasaulinė kurčiųjų diena

rugsėjo dvidešimt septinta

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

rugsėjo dvidešimt aštunta

1988 m. įsteigta Lietuvos neįgaliųjų draugija

rugsėjo dvidešimt devinta

1995 m. įsteigta Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Spalis

Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromo (ADHD) pažinimo mėnuo

Spina bifida ir hidrocefalijos pažinimo mėnuo

Disleksijos pažinimo mėnuo

spalio pirma

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

spalio antra

Garsinių knygų leidybos Lietuvoje pradžia

spalio antra aštunta

Disleksijos pažinimo savaitė

spalio penkta

Tarptautinė mokytojų diena

spalio šešta

Tarptautinė cerebrinio paralyžiaus diena

spalio devinta

Organų donorystės diena – antrasis spalio šeštadienis

spalio dešimta

Tarptautinė psichikos sveikatos diena

spalio dvylikta

Pasaulinė artrito diena

spalio dvylikta

Tarptautinė regėjimo diena

spalio penkiolikta

Tarptautinė baltosios lazdelės diena

spalio dvidešimt penkta

1991 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tapo pilnateise Europos aklųjų sąjungos nare

spalio dvidešimt devinta

Pasaulinė insulto diena

spalio trisdešimt pirma

Prieš 95 metus (1928 m.) Kauno aklųjų instituto auklėtiniai pirmą kartą koncertavo per Kauno radiją

Lapkritis

Vyrų sveikatos išsaugojimo mėnuo (Movember)

lapkričio keturiolikta

Pasaulinė diabeto diena

lapkričio penkiolikta

1927 m. įkurtas Kauno aklųjų institutas

lapkričio šešiolikta

Tarptautinė tolerancijos diena

lapkričio devyniolikta

Vyrų sveikatos diena

lapkričio dvidešimt pirma

1989 m. įkurta Lietuvos
sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Viltis“

lapkričio dvidešimt antra

Sukanka 95 metai, kai gimė
Juozas Marcinkus

lapkričio dvidešimt antra

Sukanka 60 metų, kai gimė Dangutė Skėrienė (1963) – sportininkė, lengvaatletė

Gruodis

Visuotinių žmogaus teisių mėnuo

gruodžio pirma

Pasaulinė kovos su AIDS diena

gruodžio trečia

Tarptautinė žmonių su negalia diena

gruodžio šešta

Sukanka 70 metų, kai gimė Stasė Mažuolienė (1953)

gruodžio dešimta

Tarptautinė žmogaus teisių diena

gruodžio keturiolikta

Sukanka 100 metų, kai gimė
Antanas Jonynas (1923)

gruodžio šešiolikta

Sukanka 135 metai, kai gimė
Juozas Nemeikša