Peršokti į pagrindinį turinį

Ieškome Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjo (-os)

Ieškome Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjo (-os)

Lietuvos audiosensorinė biblioteka skelbia konkursą L.e.p. Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti.

Kokie darbai jūsų laukia?

 • Planuosite, organizuosite ir kontroliuosite bei užtikrinsite efektyvų skyriaus darbuotojų darbą;

 • Organizuosite vartotojų aptarnavimą ir konsultavimą, informacinių išteklių įvairiais formatais išdavimą Bibliotekoje Vilniuje ir teritoriniuose padaliniuose Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Ukmergėje;

 • Užtikrinsite virtualios bibliotekos ELVIS paslaugos aktualinimą, informacijos apie ją sklaidą potencialioms vartotojų grupėms, konsultavimą ir mokymus ja naudotis Bibliotekoje Vilniuje ir teritoriniuose padaliniuose;

 • Prisidėsite prie Bibliotekos fondo turinio vertinimo, teiksite pasiūlymus įsigyti / nurašyti leidinius, koordinuosite vartotojų pageidavimų dėl leidybos pritaikytais formatais perdavimą Administracijai / atsakingiems skyriams.

 • Koordinuosite Bibliotekos paslaugų punktų steigimą skaitymo sutrikimų turinčius asmenis aptarnaujančiose, globojančiose, įdarbinančiose ir kitose įstaigose.

 • Analizuosite Lietuvos ir užsienio bibliotekinio ir informacinio aptarnavimo, kultūros ir šviečiamųjų programų bibliotekose bei kitas bibliotekininkystės tendencijas, naujų paslaugų, skaitytojų aptarnavimo formų, metodų diegimą ir taikymą;

 • Planuosite, organizuosite, ir prižiūrėsite skaitytojų aptarnavimo, kultūrinių ir šviečiamųjų programų vykdymą;

 • Inicijuosite ir organizuosite taikomųjų pasitenkinimo Bibliotekos paslaugomis ir jų panaudos, tikslinės auditorijos informacinių poreikių, elgsenos ir kitų tikslinės vartotojų grupės tyrimų vykdymą;

 • Identifikuosite skaitymo sutrikimų turinčių asmenų bendruomenes ir teiksite jiems informaciją apie Bibliotekos paslaugas;

 • Inicijuosite ir organizuosite kultūrines ir edukacines programas visuomenei, skirtas populiarinti Bibliotekos veiklą ir supažindinti su skaitymo sutrikimų problemomis bei galimais jų sprendimo būdais;

 • Stebėsite ir vertinsite Skyriaus darbuotojų veiklą ir rezultatus;

 • Rengsite medžiagą naujų darbuotojų pareigybių aprašymams, konkursų skelbimams ir dalyvausite naujų darbuotojų atrankos konkursuose;

 • Teiksite siūlymus dėl strateginių Bibliotekos veiklos prioritetų skaitytojų aptarnavimo srityje;

 • Atstovausite Bibliotekai valstybinėse, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose;

 • Teiksite informaciją, susijusią su vartotojų aptarnavimu, Bibliotekos interneto tinklalapiui ir pranešimams spaudai, Bibliotekos leidiniams, taip pat kitiems Bibliotekos struktūriniams skyriams;

 • Vadovausite ir / ar dalyvausite su skaitytojų aptarnavimu susijusiuose projektuose;

 • Rengsite medžiagą Lietuvos bibliotekų darbuotojų mokymams, perteiksite informaciją apie specifinius Bibliotekos darbo metodus, procesus ir priemones bibliotekininkystės specialistams;

 • Organizuosite ir prižiūrėsite statistinių duomenų apie Bibliotekos veiklą, susijusią su Vartotojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis, rinkimą;

 • Rengsite metinius Skyriaus veiklos planus;

 • Rengsite veiklos ataskaitas;

Ko tikimės iš pretendentų?

 • aukštojo universitetinio išsilavinimo socialinių / humanitarinių mokslų studijų srityse su magistro kvalifikaciniu laipsniu;

 • ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirties;

 • LR įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą išmanymo;

 • Gebėjimo kokybiškai, aiškiai ir suprantamai perteikti informaciją specialistams, aptarnaujantiems skaitymo sutrikimų turinčius asmenis ir plačiajai visuomenei, parinkti šioms auditorijoms tinkamas komunikacijos priemones ir mokymo metodus;

 • Bibliotekinio ir informacinio skaitytojų aptarnavimo formų, metodų, priemonių ir paslaugų rūšių išmanymo;

 • administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principų išmanymo;

 • gebėjimo dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS), Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema (toliau – ELVIS);

 • Gebėjimo savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 • Gebėjimo organizuoti kitų darbąir dirbti komandoje;

 • Gebėjimo analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 • Anglų kalbos žinių ne žemesniu nei B1 lygiu;

Mes siūlome:

 • Darbą draugiškoje, „nevaldiškoje“, klientu besirūpinančioje komandoje, kur visos jūsų idėjos – išgirstamos ir vertinamos;

 • Galimybę bent maža dalele pakeisti pasaulį – biblioteka „jaunėja“, auga ir tobulėja, plečia klientų ratą, keičia įvaizdį – jūsų iniciatyva mums be galo reikalinga!

 • Terminuotą darbo sutartį iki iš vaiko priežiūros atostogų grįš VAS vedėjas

 • Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,00–10,00

Dokumentus  iki 2023 m. balandžio 4 d. teikti per Valstybės tarnybos informacinę sistemą.

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"