Peršokti į pagrindinį turinį

Mūsų bibliotekai suteikta programos „Erasmus+“ akreditacija

Mūsų bibliotekai suteikta programos „Erasmus+“ akreditacija

„Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis.

Pagal ŠMSM patvirtintas dalyvavimo akreditacijų kvietime sąlygas, bibliotekos, kaip savišvietos įstaigos, gali akredituotis suaugusiųjų švietimo srityje.

Švietimas programos „Erasmus+“ projektuose yra socialinės įtraukties priemonė, o pagrindinis naudos gavėjas – suaugęs besimokantysis asmuo, t. y., virš 18 metų.

Akredituotos organizacijos gali naudotis tokiais privalumais kaip: 

  • Kurti savo strategiją. „Erasmus“ akreditacija padeda organizacijai nusistatyti tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norima judėti siekiant šių tikslų;

  • Gauti pastovų finansavimą. Naujai mobilumo veiklai vykdyti organizacija kasmet gauna „Erasmus+“ lėšų;

  • Augti ir mokytis. Galima išbandyti naują veiklą ar bendradarbiavimą su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujos paraiškos;

  • Investuoti į ateitį. Stabilus finansavimas reiškia, kad galima sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus. Mobilumo veikla galima padėti palaipsniui ir nuolat didinti akreditaciją gavusios organizacijos mokymo ir mokymosi kokybę. 

Teikdami paraišką akreditacijai įvardijome tokius tikslus, kurių sieksime mokydamiesi iš pažangių pasiteisinusių pavyzdžių Europos šalyse:

  1. Pagerinti suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, tobulinant LAB darbuotojų kompetencijas žmonių su negalia ir kitomis reikmėmis pritraukimo ir aptarnavimo srityje;

  2. Stiprinti šalies bibliotekų darbuotojų kompetencijas, aprūpinti prieinamų formatų leidiniais suaugusius besimokančiuosius, negalinčius skaityti įprastai;

  3. Didinti mažiau galimybių turinčių suaugusių besimokančiųjų galimybes dalyvauti švietimo programose, sukuriant ar pritaikant Lietuvai ir taikant bendradarbiavimo tarp LAB ir viešųjų bibliotekų modelį.

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"