Katalogai

2017-02-06

ELVIS KATALOGAS

ELVIS (elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema)

Ši sistema skirta centralizuotai kaupti, tvarkyti ir teikti skaitytojams garsinius ir kitus skaitmeninio formato leidinius.

Į ELVIS katalogą dedami visi LAB turimi garsiniai ir kiti skaitmeninio formato leidiniai, t. y.: garsinės knygos ir žurnalai, suskaitmeninti leidiniai iš senųjų analoginių formatų, DAISY knygos, tekstiniai dokumentai. ELVIS fondas nuolat didėja, į jį bus sudėti visi seniau bibliotekos išleisti ir šiuo metu leidžiami leidiniai.

 

LAB ELEKTRONINIS KATALOGAS

Tai nuo 2001 m. kuriamas katalogas, nuolat pasipildantis naujais įrašais. Jame pateikiami bibliotekoje esančių dokumentų įrašai: tiflodokumentų, garsinių knygų, knygų Brailio raštu, reginčiųjų raštu, muzikos, vaizdo, periodikos, straipsnių įrašai.
Prisijungimas prie katalogo iš bibliotekoje esančių kompiuterių.

  • Kaip elektroniniame kataloge užsisakyti leidinį?

Elektroniniame kataloge leidinius gali užsisakyti tik registruoti bibliotekos lankytojai, turintys skaitytojo pažymėjimą.

Registruojantis elektroniniame kataloge naudojamas Skaitytojo pažymėtimo numeris ir slaptažodis – tai yra Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis (jei nepasikeitėte slaptažodžio).

Atlikus dokumentų paiešką (daugiau informacijos apie paiešką galite rasti paspaudę nuorodą Pagalba), ekrane pasirodo leidinio įrašas arba leidinių sąrašas. Pažymėkite kvadratėlius šalia leidinių, kuriuos norėtumėte užsakyti. Spustelėkite dešinėje lango pusėje esantį mygtuką Užsakyti.
Užsakymo datos eilutėje pažymėkite norimą datą, kada planuojate ateiti į biblioteką atsiimti leidinių. Lentelėje „Egzempliorių duomenys“, grafoje „Užsakyti“, pažymėkite fondą, iš kurio norite užsakyti leidinį. Užpildykite langelius Skaitytojo pažymėjimo numeris ir Slaptažodis – tai yra Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis (jei nepasikeitėte slaptažodžio). Spauskite mygtuką Užsakyti.

SVARBU! Leidiniai iš saugyklos fondo į namus NESKOLINAMI.

  • Kaip atšaukti nereikalingą užsakymą?

Elektroniniame kataloge pasirinkite skiltį Mano sritis. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite atšaukti, paspauskite mygtuką Atšaukti užsakymą. Tačiau tai galima padaryti tik tuo atveju, jei užsakymas nėra priimtas, o tik pateiktas.

  • Kur ir kada atsiimti užsakytus leidinius?

Užsakytą leidinį galite atsiimti bibliotekoje iki dienos, kuriai jis buvo užsakytas, darbo laiko pabaigos. Neatsiėmus leidinio, jis grąžinamas atgal į fondą ir kitą kartą turės būti užsakomas iš naujo.

  • Kaip sužinoti, kada reikia grąžinti pasiskolintus leidinius?

Elektroniniame kataloge pasirinkite skiltį Mano sritis. Prisistatykite. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas bei jų grąžinimo data.

Kitas būdas – pasižiūrėti į knygos, kurią esate pasiskolinę, pridedamą grąžinimo termino lapelį. Jame yra pažymima data, iki kada reikia grąžinti leidinį.

Sistema automatiškai atsiųs pranešimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu apie pasiskolintus leidinius ir jų grąžinimo terminą.

SVARBU! Jeigu el. paštu negaunate priminimo apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, pasiūlymo pratęsti naudojimosi leidiniu terminą arba pranešimo apie Jums paruoštas rezervuotas knygas, pasitikslinkite, ar bibliotekai nurodytas teisingas Jūsų el. pašto adresas. Pasitikslinti galite Vartotojų aptarnavimo centre pateikę užklausą el. paštu, parašydami savo skaitytojo pažymėjimo numerį ir patikslintą el. pašto adresą, telefonu arba apsilankę bibliotekoje.

  • Kaip pratęsti naudojimosi leidiniais terminą?

Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis. Įrašykite savo prisijungimo duomenis. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite pratęsti, spauskite mygtuką Pratęsti (ši paslauga neveiks, jei išnaudotas naudojimosi leidiniais pratęsimo limitas). Atsidariusiame lange pažymėkite datą, iki kada norite naudotis leidiniu. Spauskite Pratęsti.

Kitas būdas – paskambinus telefonu į Vartotojų aptarnavimo centrą Vilniuje arba bibliotekos padalinį, iš kurio pasiskolintas leidinys.

  • Ką daryti pavėlavus grąžinti ar pametus leidinį?

Jei pasiskolinto leidinio grąžinti negalite (pametėte, sugadinote ar pan.), kreipkitės į Vartotojų aptarnavimo centro Vilniuje arba padalinio darbuotoją, kuris Jums suteiks daugiau informacijos.

  • Pasiskolintus leidinius galite grąžinti ir bibliotekos nedarbo metu:

Lietuvos aklųjų bibliotekos centre Vilniuje (lauke, prie įėjimo į biblioteką) veikia leidinių grąžinimo įrenginys. Bibliotekos nedarbo metu galima savarankiškai grąžinti leidinius (knygas, žurnalus, informacines laikmenas ir kt.), pasiskolintus iš bibliotekos.

  • Ką daryti praradus skaitytojo pažymėjimą?

Kuo skubiau apie tai informuokite Vartotojų aptarnavimo centro arba padalinio darbuotojus telefonu, el. paštu (kontaktai) arba atvykę į biblioteką. Atsakomybė už Jūsų vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius tenka Jums.

 

LIBIS SUVESTINIS KATALOGAS

LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema)

Pagrindinė Suvestinio katalogo paskirtis – pagerinti Lietuvos bibliotekų galimybes, tenkinant dabartinės informacinės visuomenės poreikius.

Suvestinis katalogas – bendra bibliografinė sistema, jungianti į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus.

Pagrindinės bendros Suvestinio katalogo sistemos funkcijos yra:

• duomenų įvedimas,
• duomenų kopijavimas ir daugkartinis panaudojimas,
• duomenų eksportas ir importas,
• duomenų apie dokumentų saugojimo vietą pateikimas,
• dokumentų paieška ir informacijos apie dokumentus pateikimas vartotojui (OPAC),
• tarpbibliotekiniai mainai (TBA).

Bendras kompiuterių tinklas suteikia galimybę naudotis Suvestinio katalogo bibliografine duomenų baze ir užtikrina ryšį tarp bibliotekų.

 

GARSINIŲ KNYGŲ KATALOGAS

Tai kasmetinis katalogas. Į jį įtrauktos Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje įgarsintos knygos. Jos yra anotuotos, išdėstytos sistemine tvarka, nurodytas tiražas. Išskirta tiflologinė literatūra. Yra asmenvardžių ir knygų antraščių rodyklės. Katalogas gali būti panaudotas kaip informacijos šaltinis skaitytojams ir bibliotekininkams.

 

SUSKAITMENINTŲ KNYGŲ KATALOGAS

Tai kasmetinis katalogas. Į jį įtrauktos garsinės knygos, Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje perrašytos į skaitmeninį formatą. Tikslas – noras išsaugoti ankstesnius leidinius, kurių formatas jau nebetinkamas naudoti. Knygos anotuotos, išdėstytos sistemine tvarka, nurodytas tiražas. Išskirta tiflologinė literatūra. Yra asmenvardžių ir knygų antraščių rodyklės. Katalogas gali būti panaudotas kaip informacijos šaltinis skaitytojams ir bibliotekininkams.

 

KNYGŲ BRAILIO RAŠTU KATALOGAS

Tai kasmetinis katalogas. Į jį įtrauktos Brailio raštu knygos lietuvių kalba. Knygas, išskyrus vadovėlius, rasite mūsų bibliotekos fonduose. Privalomas vadovėlių egzempliorius yra saugomas bibliotekos saugykloje. Skaitytojai vadovėlius gali gauti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Tiflopedagoginės informacijos skyriuje. Katalogas gali būti panaudotas kaip informacijos šaltinis skaitytojams ir bibliotekininkams.