POPULISTAS

Kritinio mąstymo žaidimas

Išmok skaityti tarp eilučių

Šiandieninėje visuomenėje mus pasiekia neaprėpiami informacijos srautai, kurių dalį sudaro melagingos naujienos ir iškraipyti faktai, formuojantys tam tikrą viešąją nuomonę.

Siekdami ugdyti visuomenės medijų ir informacinį raštingumą, kritinį mąstymą ir atsparumą informacinei manipuliacijai pristatome stalo žaidimą „Populistas“.

Turinys

Populistas

Populistu vadinamas asmuo, kuris tuščiais pažadais siekia pripažinimo ir klausytojų paramos.

Ar esate bandę iškraipyti faktus siekdami sau naudos? Gal rėmėtės asmenine patirtimi apibendrindami situaciją, net jei žinojote, kad tai tik vienas išskirtinis atvejis? O galbūt prieš oponentą naudojote asmeninio puolimo taktiką, siekdami jį sumenkinti ir taip nukreipti dėmesį nuo argumento? Tai nėra melas. Tai loginės klaidos, kurias darėte norėdami taip pateikti informaciją, kad ji jums būtų naudinga. Iš viso yra daugiau nei 20 skirtingų loginių klaidų rūšių. šios klaidos leidžia pakreipti informaciją asmeniui ar situacijai naudinga linkme. Politikai ir žinomi asmenys, siekdami savo žinute daryti įtaką viešajai nuomonei, šiomis technikomis naudojasi kasdien.

Tokių technikų naudojimas gali sukurti situaciją, kurioje atskirti tiesą ir pramanus tampa sudėtinga. Taip nutinka todėl, kad loginės klaidos sunkiai pastebimos, ypač jei į jas anksčiau nebuvo kreiptas dėmesys.

Žaidimas Populistas – būtent apie tai. Jis skatina mąstyti, kritiškai vertinti ir abejoti informacija, su kuria susiduriame socialinėse medijose ir kitose žiniasklaidos bei informavimo priemonėse.

Žaisdami šį žaidimą lavinsite mąstymą, o visuomenės lyderiams, įžymybėms ar kitiems asmenims bus gerokai sunkiau jus apgauti.

Žaidimo turinys

Žaidimą Populistas sudaro:
• 5 kortelės su loginių klaidų paaiškinimu,
• 125 kortelės su citatomis,
• 30 vaidmenų kortelių.

Loginių klaidų paaiškinimo kortelės
Žaidimo rinkinį sudaro penkios kortelės su loginių klaidų paaiškinimu, po vieną kortelę kiekvienai iš loginių klaidų – ad hominem, anekdotiniai įrodymai, klaidinga dilema, klaidinga priežastis, slidi nuokalnė. šiose kortelėse pateikiami konkrečių loginių klaidų paaiškinimai su paprastais, iliustruojančiais pavyzdžiais. ši kortelė turi būti laikoma ant stalo viso žaidimo metu, kad žaidėjai visada būtų tikri, jog supranta loginę klaidą.


Kortelės su citatomis
125-iose kortelėse yra citatos, pasakytos pasaulyje ir Lietuvoje žinomų žmonių, taip pat kasdieniame gyvenime girdėti teiginiai. Kiekvieną iš minėtų penkių loginių klaidų tipų sudaro 25 kortelių su citatomis rinkinys, kurį galima atpažinti iš paveikslėlių, esančių ant kortelių nugarėlių. Kiekvieną 25 kortelių su citatomis rinkinį sudaro citatos, kuriose yra loginė klaida, ir citatos, kuriose nėra loginės klaidos. Citatos, neturinčios loginės klaidos, dažnai skambės keistai arba visiškai klaidingai, tačiau jose nėra loginės klaidos. Žaidėjai nežino, ar citatose yra loginė klaida, ar ne, todėl susiduria su iššūkiu – nuspręsti, ar pateikto argumento logika yra pagrįsta, ar ne.


Vaidmenų kortelės
Vaidmenų kortelės yra dviejų tipų – populistų ir piliečių.

Taisyklės

Žaidėjų vaidmenys
Žaidėjai yra suskirstyti į dvi grupes – populistai ir piliečiai.

Piliečiams svarbiausia būti budriems ir kritiškai mąstyti, atpažinti ir identifikuoti logines klaidas, o diskutuojant su kitais piliečiais teisingai priskirti citatą prie vienos iš dviejų kortelių grupių – tų, kuriose panaudota loginė klaida, ir tų, kuriose loginių klaidų nėra.

Populistų uždavinys – apgauti ir suklaidinti piliečius, kad jie negalėtų atpažinti loginių klaidų. Populistai žaidimo metu gali meluoti ar kitomis priemonėmis klaidinti piliečius. Turite būti klastingi, kitaip pralaimėsite žaidimą, jei piliečiai supras, kad esate populistas!

Svarbu! Žaidimo pradžioje populistai sužino vienas apie kitą, o piliečiai nežino, kurie žaidėjai yra populistai.


Žaidimo taisyklės
Žaidimą gali žaisti nuo 3 iki 6 žaidėjų. Žaidėjai pasirenka vieną iš penkių loginių klaidų kortelių rinkinių (pvz., „Ad hominem“ rinkinys, kuriame yra šią loginę klaidą paaiškinanti kortelė ir 25 kortelės su citatomis).

Visas žaidimas vyks su pasirinktu kortelių rinkiniu ir jame esančia vienos rūšies logine klaida, t. y., jei žaidėjai pasirinko „Ad hominem“ rinkinį, jiems tereikia atpažinti ad hominem logines klaidas.
Žaidėjai turėtų atidžiai perskaityti loginę klaidą paaiškinančią kortelę ir suprasti klaidos pobūdį, palikdami atverstą kortelę ant stalo visą žaidimo laiką.

Populistų ir piliečių vaidmenų kortelės skirstomos pagal žaidėjų skaičių:

3 žaidėjai – 2 piliečiai ir 1 populistas;
4 žaidėjai – 3 piliečiai ir 1 populistas;
5 žaidėjai – 3 piliečiai ir 2 populistai;
6 žaidėjai – 4 piliečiai ir 2 populistai.

Rekomenduojame, kad žaidime dalyvautų 6 žaidėjai, tačiau viename žaidime gali žaisti ir daugiau žaidėjų. Žaidėjai gali nuspręsti dėl piliečio ir populisto vaidmenų skaičiaus santykio. Populistais gali būti ne daugiau kaip pusė žaidėjų.

Vaidmenų kortelės yra sumaišomos ir užverstos išdalijamos žaidėjams.

Žaidimo metu žaidėjams leidžiama meluoti apie savo vaidmenį, tačiau neleidžiama parodyti kitiems žaidėjams savo vaidmens kortelės.


Žaidimo pavyzdys
Žaidėjai nusprendžia, kurią kortelių su loginėmis klaidomis krūvelę pasirinkti. Tarkime, jie pasirenka krūvelę „Klaidinga priežastis“. Žaidėjai nusprendžia dėl piliečio ir populisto vaidmenų kortelių santykio ir išsidalija po vieną vaidmenų kortelę kiekvienam žaidėjui. Kortelės turi būti užverstos. Žaidėjai pasižiūri į savo vaidmens kortelę ir niekam jos nerodo. Visi žaidėjai užsimerkia ir tik populistai atsimerkia, kad pamatytų kitus populistus. Taip jie sužinos vieni apie kitus, kad galėtų kartu apgaudinėti piliečius. Tada populistai vėl užsimerkia, po to visi atsimerkia ir pradeda žaidimą.

Žaidėjai atsitiktine tvarka ištraukia 5 korteles iš 25 kortelių su citatomis „Klaidinga priežastis“ krūvelės. Žaidėjai turi 15 minučių aptarti, kuriose iš penkių citatų yra loginės klaidos, o kuriose nėra. Žaidėjai tarpusavyje sutaria, kokia tvarka aptars korteles ir kiek laiko kiekvienai jų skirs. Aptarę konkrečią kortelę, žaidėjai balsuoja, ar citatoje yra ar nėra loginė klaida.


Balsavimas
Jei dauguma sutinka, kad citatoje yra loginė klaida, tada kortelė dedama į pagrindinės kortelės kairę pusę, kurioje yra krūvelė su citatomis, kuriose yra loginė klaida.

Jei dauguma sutinka, kad citatoje nėra loginės klaidos, tada kortelė dedama į pagrindinės kortelės dešinę pusę, kurioje yra krūvelė su citatomis, kuriose nėra loginės klaidos.

Jei balsavimas baigiasi lygiosiomis, žaidėjai gali dar kartą aptarti citatą ir dar kartą balsuoti. Jei antrasis balsavimas taip pat baigiasi lygiosiomis, tada nusprendžiama, kad kortelėje nėra loginės klaidos, ir ji dedama į dešinę krūvelę, esančią šalia pagrindinės kortelės.

Po 15 minučių penkios ištrauktos kortelės turėtų būti sudėtos į dvi krūveles šalia pagrindinės kortelės: į dešinę pusę (neturinčios loginės klaidos) ir į kairę pusę (turinčios loginę klaidą).

Pastaba: yra labai maža tikimybė, kad visose atsitiktinai pasirinktose kortelėse arba bus loginė klaida, arba jos nebus. Greičiausiai penkiose ištrauktose kortelėse bus citatų su loginėmis klaidomis ir citatų be loginių klaidų.


Kas yra žaidimo nugalėtojas?
Žaidėjai, nubalsavę už visas penkias korteles su citatomis, patikrina, kiek jų atsakymų yra teisingi. Kiekviena citata turi atskirą numerį viršutiniame dešiniame kampe. Skyriuje „Teisingi atsakymai“ yra atsakymų lentelė.

Žaidėjai dar neturi atskleisti savo vaidmens!

Piliečiai atsakė neteisingai, jei:

• loginė klaida nebuvo atpažinta (t. y. citata su logine klaida padedama į kortelių krūvelę, kurioje nėra citatų su loginėmis klaidomis, ir esančią į dešinę nuo pagrindinės kortelės);
• neteisingai priskyrė loginę klaidą (t. y. citata, kurioje nėra loginės klaidos, dedama į kortelių krūvelę su loginėmis klaidomis, esančią į kairę nuo pagrindinės kortelės);
• laikas diskutuoti ir balsuoti dėl kortelės baigėsi ir piliečiai laiku nepriėmė sprendimo.

Piliečiai gali laimėti dviem atvejais:

1) visi atsakymai teisingi arba yra tik vienas neteisingas atsakymas;
2) visi populistai identifikuojami, net jei piliečiai turi daugiau nei vieną neteisingą atsakymą. Žaidėjams, išsiaiškinusiems teisingus atsakymus, duodamos penkios minutės pareikšti kaltinimus ir išsiaiškinti, kas, jų manymu, yra populistas. Tada jie balsuoja dėl vieno ar dviejų žaidėjų (populistų skaičių lemia bendras žaidėjų skaičius), dėl kurių jiems kyla daugiausia įtarimų. Jei dauguma teisingai nubalsuoja dėl populisto (-ų) tapatybės, piliečiai laimi žaidimą. Piliečiai gali laimėti tik tada, jei bus atpažinti visi populistai.

Populistai laimi, jei:
balsavimo metu piliečiai pateikė daugiau nei vieną neteisingą atsakymą arba jei žaidimo pabaigoje neatpažįstami visi populistai. Kadangi žaidimo pradžioje nė vienas žaidėjas nežino, kuriose citatose yra loginė klaida, populistai turi teisingai nustatyti, kuriose citatose yra loginių klaidų, o apie kurias citatas jie turėtų pabandyti pakeisti piliečių nuomonę. Populistai turi būti atsargūs, nes jei jie išsiduos, piliečiai greičiausiai juos atpažins! Savo ruožtu piliečiai turi būti budrūs, nes užtenka dviejų neteisingų atsakymų, kad jie pralaimėtų žaidimą (jei jiems nepasiseks teisingai identifikuoti visų populistų).

Teisingi atsakymai

1 nėra klaidos
2 nėra klaidos
3 klaida
4 klaida
5 klaida
6 klaida
7 nėra klaidos
8 nėra klaidos
9 nėra klaidos
10 klaida
11 klaida
12 klaida
13 klaida
14 nėra klaidos
15 nėra klaidos
16 klaida
17 klaida
18 nėra klaidos
19 klaida
20 klaida
21 klaida
22 klaida
23 klaida
24 nėra klaidos
25 nėra klaidos
26 klaida
27 nėra klaidos
28 klaida
29 klaida
30 nėra klaidos
31 klaida
32 nėra klaidos
33 klaida
34 klaida
35 klaida
36 klaida
37 klaida
38 klaida
39 nėra klaidos
40 nėra klaidos
41 klaida
42 nėra klaidos
43 klaida
44 klaida
45 klaida
46 klaida
47 klaida
48 nėra klaidos
49 klaida
50 klaida
51 klaida
52 klaida
53 klaida
54 klaida
55 klaida
56 klaida
57 nėra klaidos
58 nėra klaidos
59 nėra klaidos
60 nėra klaidos
61 klaida
62 klaida
63 nėra klaidos
64 nėra klaidos
65 nėra klaidos
66 klaida
67 nėra klaidos
68 klaida
69 klaida
70 nėra klaidos
71 klaida
72 klaida
73 klaida
74 nėra klaidos
75 klaida
76 klaida
77 klaida
78 klaida
79 nėra klaidos
80 klaida
81 klaida
82 nėra klaidos
83 klaida
84 nėra klaidos
85 nėra klaidos
86 klaida
87 klaida
88 klaida
89 nėra klaidos
90 klaida
91 klaida
92 klaida
93 klaida
94 klaida
95 klaida
96 klaida
97 klaida
98 nėra klaidos
99 nėra klaidos
100 nėra klaidos
101 klaida
102 klaida
103 klaida
104 klaida
105 klaida
106 klaida
107 klaida
108 nėra klaidos
109 klaida
110 klaida
111 nėra klaidos
112 klaida
113 nėra klaidos
114 nėra klaidos
115 nėra klaidos
116 klaida
117 klaida
118 klaida
119 klaida
120 klaida
121 klaida
122 klaida
123 klaida
124 nėra klaidos
125 nėra klaidos

Atsakymų paaiškinimas

Ad hominem


Jūs kritikuojate kito asmens išvaizdą, charakterį ar kitas savybes, kad sumenkintumėte jo argumento esmę. Svarbu tik pats argumentas, o ne tai, kaip atrodo žmogus, pateikiantis argumentą.

Pavyzdys: Jonas pateikia loginį pagrindimą, kodėl mokyklos kavinėje turėtų būti siūloma avižinė košė. Bernadeta nesutinka: „Nesuprantu, kaip žmogus, sveriantis 110 kilogramų, galėtų mus mokyti mitybos.“

1 kortelė

Kim Jong Unas: „Amerikos šunsnukiai nebūtų labai patenkinti šia dovana, atsiųsta Liepos 4-osios jubiliejaus proga. [Mes] dažnai siųsime dideles ir mažas „dovanėles“ jankiams.“
Donaldas Trumpas: „Raketų žmogus vykdo savižudybės misiją sau ir savo režimui.“
Kim: „Aš tikrai ir neabejotinai sutramdysiu JAV pamišusį seną kvailį ugnimi.“
Trumpas: „Kim, kuris akivaizdžiai yra beprotis, kuriam visiškai tas pats, kad jo žmonės badauja ar yra žudomi, bus patikrintas kaip niekada anksčiau!“

Kim Jong Unas, šiaurės Korėjos aukščiausiasis vadovas
Donaldas J. Trumpas, 45-asis JAV prezidentas

Nėra klaidos

Donaldas ir Kim svaidosi įžeidinėjimais. Kim Donaldą vadina pamišusiu senu kvailiu. O Donaldas Kim vadina „raketų žmogumi“
ir „bepročiu“. Tačiau abu jie tik plūsta vienas kitą, o ne vartoja šiuos įžeidimus, kad diskredituotų abiejų pusių argumentus. Jei, pavyzdžiui, Kim sakytų, kad „Donaldas Trumpas klysta sakydamas, kad šiaurės Korėja marina badu savo žmones, nes jis yra senas niurzga!“, tada jis būtų padaręs klaidą ad hominem.

2 kortelė

„šios dvi poniutės man yra šių laikų televizijos rebusas! Kaip jos tiek ilgai gali laikytis televizijoje? Man jos visiškai nepatinka, išbrinkusios nuo dėmesio, persivertinusios pačios save ir negirdinčios pašnekovo.“

Marytė, televizijos laidų žiūrovė

Nėra klaidos

Citatoje matome galimas užuominas į moterų išvaizdą (išbrinkusios = didesnių apimčių), subjektyvaus vertinimo (arogantiškos), tačiau tokiais epitetais tik išreiškiama nuomonė, todėl tai nėra ad hominem klaida.

3 kortelė

Gavinas Belsonas: „šiandien patariu bet kuriam jaunam verslininkui siekti savo svajonės ne dėl pelno, įvertinimo ar materialaus turto, o žmonijos labui.“
Kara (žurnalistė): „Jums lengva sakyti būnant milijardieriumi.“
Gavinas: „Man nepatinka tavo tonas, Kara. Mane pradeda varginti toks šališkumas mūsų pramonės lyderių atžvilgiu.
Nuolat kuriu darbo vietas ir padedu žmonėms [...] Nevogiau pinigų, kuriuos turiu, ir mane piktina tokie kaltinimai lyg būčiau juos pavogęs.“

Scena iš TV serialo „Silicio slėnis“ (angl. Silicone Valley)

Klaida

Gavinas teigia, kad verslininkai turėtų stengtis sukurti kažką gero žmonijai, o ne tik bandyti užsidirbti pinigų. Užuot sureagavusi į šį teiginį, Kara tik pabrėžia, kad pats Gavinas yra milijardierius. Norėdama pateikti rimtą argumentą, Kara turėjo sureaguoti į Gavino norimą išsakyti mintį, o ne pateikti komentarą apie jį patį, todėl Karos teiginyje yra loginė klaida.

4 kortelė

Kalbėdamas apie Carly Fiorinos dalyvavimą 2016 metų respublikonų pirminiuose rinkimuose:  „Pažiūrėkite į šį veidą! Ar kas nors už jį balsuotų? Ar galite įsivaizduoti, kad tai kito mūsų prezidento veidas? Aš turiu omenyje, kad ji moteris, ir aš neketinu kalbėti apie blogus dalykus, bet tikrai, žmonės, na gi. Ar mes čia rimtai?“

Donaldas J. Trumpas, 45-asis JAV prezidentas

Klaida

Donaldas J. Trumpas sako, kad Fiorina nelaimės šių rinkimų ir nėra tinkama būti kita prezidente. šį teiginį jis grindžia remdamasis jos išvaizda. Neaišku, kodėl Fiorinos išvaizda turi ką nors bendro su jos tinkamumu būti prezidente, ar dėl to žmonės už ją nebalsuos? Todėl Donaldo argumente yra loginė klaida.

5 kortelė

„Mano kalbėjimo stilių kritikavo ne ką mažesni autoritetai nei Arnoldas Schwarzeneggeris. Tai buvo žeminanti akimirka, mano draugai, kai mažai ir šiurkščiai kalbantis austrų kiborgas sukritikavo mano retorinius gebėjimus.“

Borisas Johnsonas, britų politikas ir ministras pirmininkas, pareigas pradėjęs eiti 2019 metais

Klaida

Borisas nepatenkintas tuo, kad jo kalbėjimo stilių sukritikavo Arnoldas. Tačiau užuot atsakęs į gautą kritiką, Borisas nusprendžia diskredituoti kritiką, užsimindamas apie Arnoldo pilietybę ir jo vaidmenį filme „Terminatorius“.

6 kortelė

Kalbėdamas apie savo politinius konkurentus: „O kokia britų politinės klasės reakcija? Na, „libdemai“ [liberalai demokratai] vis tiek mano, kad euras yra sėkmė! Nelabai suprantu, iš kur Cleggy [buvęs liberalų demokratų lyderis] tai ištraukė, aš nežinau. Galbūt jis galvoja apie komiko karjerą, kai pasitrauks iš politikos.“

Nigelas Farage’as, britų politikas ir buvęs prekybos brokeris

Klaida

Nigelas mano, kad Cleggy (Nickas Cleggas) klysta dėl to, kad euras yra sėkmė. Tačiau užuot paaiškinęs, kodėl euro įvedimas nebuvo sėkmingas, Nigelas tik bando suabejoti Nicko Cleggo teiginiu pavadindamas jį potencialiu komiku.

7 kortelė

Anoniminis „Instagram“ vartotojas: „Įdomu, ar aš čia esu vienintelis, pastebėjęs Minaj ševeliūrą :D“
Nicki Minaj: „lol, pirmiausia pažiūrėk į minuso ženklą savo banko sąskaitoje. Tai privers tave siekti savo svajonių. :D :D :D :D Plaukai gali apmokėti tavo nuomą kelis mėnesius. Bet vėlgi mano mokesčiai tą jau daro. Lmfaooooooooooooooo. :*“

Nicki Minaj, reperė ir dainų autorė

Nėra klaidos

Anoniminis „Instagram“ vartotojas kritikuoja Nicki šukuoseną. Nicki atsako, kad vartotojas tikriausiai yra neturtingas ir paaiškina, kad kirpimas buvo gana brangus. Nors Nicki pastabas galima laikyti šiurkščiomis, ji nesieja vartotojo finansinės padėties su jo nuomone apie Nicki šukuoseną. Jei Nicki būtų sakiusi, kad vartotojo nuomonė yra beprasmė, nes jis yra neturtingas, ji būtų padariusi klaidą ad hominem.

8 kortelė

Kalbėdamas apie žmoną: „Tiesiog negaliu žiūrėti į Ba veidą. Jos išraiška primena nuolankios karvės snukį ir atrodo, lyg ji šia jai būdinga kvaila maniera bandytų kažką pasakyti.“

Mahatma Gandhis, Indijos nepriklausomybės judėjimo lyderis

Nėra klaidos

Nors Mahatmos komentarai gali pasirodyti šiurkštūs ir įžeidžiantys, jis nebūtinai juos sieja su kažkuo, ką pasakė jo žmona. Jei jis būtų pasakęs, kad žmonos nuomonė gali būti ignoruojama dėl jos išvaizdos, jis būtų padaręs klaidą ad hominem.

9 kortelė

@50cent: „Floydai, ar priimsi mano ALS/ESL IššŪKĮ? Aš paaukosiu 750 tūkst. dolerių tavo pasirinktai labdaros organizacijai, jei sugebėsi garsiai, be pauzių ir nesusimaudamas perskaityti vieną puslapį nuo pradžios iki pabaigos iš Hario Poterio knygos.“
@Floyd Mayweather: „@50cent, aš jau matau, kad tavo 750 tūkst. dolerių tau padarys milijoną baksų, jei tu galėsi paskelbti vaizdo įrašą, kuriame tavo sūnus sako, kad myli tave.“

Floydas Mayweatheris, garsus buvęs profesionalus boksininkas
50 Cent, reperis ir dainų autorius

Nėra klaidos

Nors tiek 50 Cent, tiek ir Floydas yra nemandagūs vienas kitam, jie nepadarė loginės klaidos. 50 Cent teigia, kad Floydas nemoka skaityti, o Floydas sako, kad 50 Cent sūnus jo nemyli. Jei kuris nors iš jų būtų pasakęs, kad dėl šių asmeninių bruožų ar santykių turėtumėte ignoruoti kito nuomonę, jie būtų padarę klaidą ad hominem.

10 kortelė

Vaidas: „Gyvūnus iš zoologijos sodo reikėtų išlaisvinti, nes pagal jų instinktus ir poreikius natūrali aplinka jiems labiau tinka nei narvai.“ Lėja: „Tu veidmainiauji, nes pats nesi vegetaras ir tau iš tiesų nerūpi gyvūnų teisės.“

Klaida

Užuot atsakiusi į Vaido argumentą apie gyvūnų teises, Lėja remiasi Vaido mitybos įpročiais ir nepaaiškina, kodėl tai turi ką nors bendro su jo nuomone apie zoologijos sodų žalą gyvūnams.

11 kortelė

Erikas: „Aš tikiu teise turėti ginklą, nes tai užtikrina galimybę apginti save ir savo šeimą nuo galimos žalos. Deja, aplink nėra pakankamai policininkų, kurie visada ateitų laiku ir rastų išeitį iš padėties, suprantat?“
Kajus: „Pažiūrėkit visi! Pažiūrėkite į Eriko „didelius kiaušus“! Puiku, dabar galiu ramiai vaikščioti dėl tokių didvyrių kaip tu!“

Klaida

Erikas argumentuoja nuosavo ginklo turėjimo naudą tuo, kad ginklas leidžia asmenims gintis patiems, jei šalia nėra policijos. Užuot pabandęs suprasti Eriko logiką ar bent spręsti ginčo esmę, Kajus iš jo tik pasityčiojo.

12 kortelė

Viktoras: „Man nepatinka, kai šios didelės technologijų kompanijos apie mus tiek daug žino. Įsivaizduokite, kiek skirtingų būdų yra, kuriais „Facebook“ galėtų
piktnaudžiauti šia informacija siekdamas pelno, o mes apie tai net nežinotume. Turime sustabdyti Zuckerbergą!“
Greta: „Argi tu nebaigei meno istorijos?“
Viktoras: „Taip.“
Greta: „Na, tai paaiškina, kiek mažai iš tikrųjų tu teišmanai šia tema.“

Klaida

Viktoras  pareiškia susirūpinimą dėl didelių technologijų kompanijų. Greta atsako į klausimą klausimu dėl Viktoro išsilavinimo ir daro išvadą, kad jam trūksta žinių šia tema. Tačiau neaišku, kodėl tai, kad Viktoras nestudijavo to, kas susiję su technologijomis, reiškia, kad jis negali išmanyti šios temos ir turėti svarių argumentų.

13 kortelė

Ignas: „Aš esu daug geresnis vairuotojas už tave, nes vaikystėje lankiau kartingo mokyklą.“
Antanas: „Nieko panašaus. Tavo moteriškos rankelės nepakankamai stiprios, kad galėtum vairuoti lenktyninį automobilį.“

Klaida

Užuot reagavęs į Igno teiginį, kad jis yra geresnis vairuotojas, Antanas nusprendžia jį pažeminti, pasityčiodamas iš jo rankų. Neaišku, kaip ši tariama fizinė savybė paneigia Igno teiginį, todėl Antanas padarė klaidą ad hominem. Jei Antanas būtų norėjęs pateikti rimtų argumentų, jis būtų turėjęs paaiškinti, kodėl jis yra geresnis vairuotojas arba kokie įrodymai rodo, kad Ignas nėra toks geras vairuotojas, kaip jis teigia.

14 kortelė

Rasmusas: „Esu garantuotas, kad dykumų yra tik Afrikoje.“ Edgaras: „šiaip tai ne. Antarktida yra didžiausia dykuma pasaulyje dėl ten iškrentančio mažo kritulių kiekio. Nenuostabu, kad iš geografijos turėjai tokius prastus pažymius.“

Nėra klaidos

Edgaras paaiškina, kodėl Antarktidą galima laikyti dykuma. Tai paneigia Rasmuso išsakytus argumentus. Ir nors Edgaras taip pat kalba apie prastus Rasmuso pažymius iš geografijos, jo išsakytas paneigimas pirmiausia yra pagrįstas svariu argumentu. Būtų padaryta klaida ad hominem, jei, pavyzdžiui, Edgaras būtų pasakęs: „Žinoma, tai nėra tiesa. Kodėl turėčiau tikėti žmogumi, kuriam nesiseka geografija?“

15 kortelė

„Manau, kad vairuoti benzininį automobilį yra beveik taip pat blogai, kaip būti žudiku. TU ŽUDAI PLANETĄ. Vakar sužinojau, kad mano draugas, dirbantis „Google“, nusipirko naują „McLaren“. Koks nekompetentingas, arogantiškas, savimyla, egocentriškas šiknius!“

Rachel, programinės įrangos inžinierė, dirbanti „Yahoo“

Nėra klaidos

Rachel teigia, kad benzininių automobilių vairavimas kenkia aplinkai, ir už tai vadina savo draugą šikniumi. Nors tai įžeidžianti replika, bet nėra klaida ad hominem, nes ji nenurodo nieko konkretaus, ką pasakė jos draugas. Jei ji būtų pasakiusi, kad jos draugo nuomonė apie visuotinį atšilimą yra neteisinga, nes jis pats vairuoja benzininį automobilį, tai būtų buvęs asmeninis įžeidimas.

16 kortelė

Vertindama Zitos šličytės kalbą Kovo 11-osios minėjimo metu: „Gėda tik už tai, jog padugnė kiša Kudirką – neva, ar tik nenusiviltų „Tautiškos giesmės“ autorius, pamatęs Lietuvą. Jus pamatęs ne tik nusiviltų, šličyte. Duodu pirštą nukirsti, kad toks šviesus žmogus, prisikėlęs ir jus išgirdęs, tiesiog vėl norėtų numirti. Na, o komiška tai, kad besispjaudanti boba, kliedinti apie lotyniškų raidžių grėsmę lietuvių kalbai, kirčiuoja blogiau už mano šunis, kurie išvis nekirčiuoja.“

Fausta Marija Leščiauskaitė, žurnalistė

Klaida

Vartojama itin daug asmenį galinčių pažeminti apibūdinimų (padugnė, besispjaudanti boba) ir pateikiami ne kontrargumentai, bet apeliuojama į asmens daromas kirčiavimo klaidas, kas vis dėlto nėra svarus argumentas, kodėl nereikėtų įteisinti dokumentuose kitų lotyniškos abėcėlės raidžių. Ir papildomai pasitelkiamas asmens lyginimas su šunimis, ką taip pat galime traktuoti kaip siekį ne diskutuoti, o menkinti žmogų.

17 kortelė

„Kaip žinia, Agnė širinskienė Seime turi kompetencijų nebent tik tualetams šveisti (su sąlyga, jog juose tuo metu nesislepia Puidokas) ir aš šventai (kaip koks teologas – cha cha) tikiu, jog būtent tam Agnę į šią instituciją išrinko jos elektoratas. Ironiška, jog išsakydama savo „poziciją“ „Facebooke“ širinskienė visada apsišūdina labiau nei dirbdama savo tiesioginį darbą.“

Paul de Miko, tinklaraštininkas, populiarus „YouTube“ turinio kūrėjas

Klaida

Tai nėra argumentuotas nuomonės pateikimas ar tiesiog neutralus pasakymas, kad kažkas, tai yra A. širinskienė, paskelbė klaidinančią informaciją (būtent į tokią situaciją taip sureagavo citatos autorius). Matome ir nepagrįstą asmens (kaip žmogaus) žeminimą, iškraipant realybę dėl to, kad kito pozicija yra nepriimtina ar kitas padarė klaidą vertindamas situaciją (nes Agnė širinskienė turi kompetencijų tikrai daugiau, nei čia nurodoma. Ir akivaizdu, kad A. širinskienę į Seimą išrinko ne dėl autoriaus įvardijamos priežasties).

18 kortelė

„Koks vis dėlto žemas mūsų retorikos lygis! – tikiu, pritarsite man, jei žiūrite „Žmonių“ apdovanojimus per LNK. Kažkoks beraščių ir NEinteligentiškų žmonių „sboras“ – ta „Vinted“ įkūrėja, kad ir kokia gera verslininkė ar daugiavaikė mama bebūtų, bet jau kalba taip nerišliai bei lėkštai (ta prakeikta nususinta Lietuvos verslo forumų naujakalbe – nieko nereiškiančia, nieko nepasakančia) – kaip kokia kirpėja!“

Giedrius Drukteinis, rašytojas, lektorius, laidų vedėjas

Nėra klaidos

Matome neoficialią, socialiniams tinklams neretai būdingą kalbą, kas galbūt nėra įprasta viešajam kalbėjimui ir gali klaidinti. Tačiau autorius neneigia aptariamo asmens pasiekimų, o kritikuoja būtent kalbėjimo įgūdžius, kuriuos prilygina kirpėjų įgūdžiams. Reikia pasakyti, kad čia galima labiau įžvelgti pažeminimą kirpėjų nei aptariamo asmens, nes tikrai yra labai rišliai ir artikuliuotai kalbančių kirpėjų.

19 kortelė

„Jurga Lago rašo kaip žmogus su galvos trauma. Nesakau, kad ją turėjo, bet tai daug ką paaiškintų. Jos citata: „Aš nebalsuosiu tol, kol partijos bus išlaikomos valstybės. [...] integruotos į valstybę partijos VISOS yra fašistinės savo esme.“

Lukas Ramonas, tinklaraštininkas

Klaida

Autorius nesiekia argumentuoti, kodėl Jurgos Lago teiginiai, anot jo, yra klaidingi ir neaiškina, kur tos klaidos padarytos (o jos yra, nes teiginys, kad partijos, gaunančios valstybinį  finansavimą, yra fašistinės, kelia klausimą, ar žinoma, kas yra fašizmas, ir atitinkamai identifikuoja klaidingą priežasčių ir pasekmių ryšių nustatymą). Tačiau autorius imasi formuluoti tezę apie galimą galvos traumą, taip darydamas aliuziją į galimas sveikatos problemas, susijusias su gebėjimu mąstyti apskritai. Taip ne nurodoma klaida, tačiau padaromi ad hominem apibendrinimai apie žmogaus sveikatą (mąstymo gebėjimus) apskritai.

20 kortelė

„Suprantu jūsų norą kartais pasukti į kairę ir kad niekas nesekiotų. Žmogiškai suprantu. [...] O ponui Navickui, na, tikrai jūs esate vyriškumo etalonas, manau, jūs galite vaikščioti ir į moterų, ir į vyrų nudistų pliažą, tikrai niekas skirtumo nepastebės.“

Artūras Skardžius, politikas

Klaida

Politikas diskusijos Seimo posėdyje metu ne komentuoja svarstomą įstatymo projektą, tačiau vieniems primeta norą „pasukti į kairę“, kas yra visiškai nepagrįstas asmens privataus gyvenimo vertinimas, nesusijęs su profesine veikla, o kitam replikuoja vartodamas pašiepimą abejojant „vyriškumu“ ir nurodant, jog niekas net skirtumo nepastebės, ar šis lankysis moterų, ar vyrų pliaže. Taip apeliuojama į žmogaus išvaizdą, bet ne į išsakytą poziciją.

21 kortelė

„Kas buvo padaryta, kad šalies piliečiai miegotų ramiai? O gal tikrai laukiama, kol jaunus Lietuvos vyrus šaudys Rusijos kariai, o žmonas prievartaus vaikų akivaizdoje? Bepigu, kai nei to, nei kito neturi.“

Aidas Gedvilas, politikas

Klaida

Politikas bando pažeminti oponentę (premjerę Ingridą šimonytę) dėl vaikų ir vyro neturėjimo ir tai dar pateikiama kaip argumentas (nors ir visiškai nepagrįstas), kodėl, anot jo, siekiama karo eskalavimo, o ne taikos.

22 kortelė

„Apkaltinamasis nuosprendis Paleckiui paremtas dviem „šaltiniais“ – pedofilo parodymais ir įslaptintomis VSD pažymomis. Patikimais laikomi įrodymai, kurių tikrumas nekelia abejonių. Įrodymas, kurio ne tik forma, bet ir turinys yra be priekaištų, laikytinas patikimu įrodymu. Nei pedofilo parodymai, nei VSD pažymos nėra patikimi įrodymai.“

Neringa Venckienė, buvusi teisėja ir politikė

Klaida

Siekiama sukelti piliečių abejonę teismo priimtu sprendimu aiškinant, kad esą įrodymai byloje buvę nepagrįsti ir nepatikimi beriant niekuo nepagrįstus kaltinimus ir įtarimus.

23 kortelė

„Gėda žiūrėti, kad taip gali atrodyt grožio asociacijos prezidentė. Košmaras. Jeigu žmogus estetas, gal gali spuogus užsipudruoti! Gėda, čia ne grožio, o gąsdinimo reportažas.“

Juozas Statkevičius, mados dizaineris

Klaida

Apeliuojama ne į žmogaus kompetenciją eiti užimamas pareigas, o į jos išvaizdą, kuri neturi nieko bendro su atliekamu darbu. Asmuo nebūtų padaręs loginės klaidos, jei kritika būtų buvusi nukreipta į asociacijos prezidentės išsakytų teiginių turinį.

24 kortelė

„Tu esi visiškai nekompetentingas, nes tavo argumentai ne tik kad neteisingi, bet ir klaidinantys bei neleidžia mums matyti bendro vaizdo.“

Marius, gimnazistas

Nėra klaidos

Tai nebūtinai yra loginė klaida, kadangi mes iš tiesų nežinome žmogaus kompetencijos konkrečiu klausimu. Be to, kritikuojami argumentai, nurodant, kad jie yra neteisingi ir klaidinantys, o ne pats žmogus.

25 kortelė

Kalbėdama apie neteisėtai sieną kirtusių migrantų apgyvendinimą Dieveniškėse: „Nenorime mes šito dalyko. Ramiai čia gyvename, o dabar apgyvendins. Sakė, kad lyg ir vakar čia pagavo, rūbų pavogė iš žmonių ir vištas papjovė jie. Taip kalba žmonės. Kam to reikia? Ramiai sau gyvenome ir norime toliau ramiai gyventi. Kodėl jie turi čia apsigyvendinti? Ir kodėl Lietuvoje? Jie pabėgėliai, jie čia atėjo pas mus ir prašome grąžinti juos atgal.“

Dieveniškių gyventoja

Nėra klaidos

Remiantis asmeniniais įsitikinimais ir nuogirdomis bandoma sudaryti įspūdį, kad visi į Lietuvą atvykstantys migrantai yra potencialūs vagys, grėsmė saugiam ir įprastam gyvenimui. Todėl, esą, juos dera vertinti kaip vienodai grėsmingus ir išsiųsti. Nors migrantai apibūdinami neigiamai ir sutirštinant spalvas, nėra daroma ad hominem loginė klaida. Dieveniškių gyventoja būtų padariusi loginę klaidą, jei, pavyzdžiui, būtų kritikavusi jų išvaizdą, kalbėjimo manierą ar pan.

Klaidinga priežastis


Jūs manote, kad ryšys, esantis tarp dviejų dalykų, reiškia, kad vienas sukelia kitą (priežastinį ryšį), bet lygiai taip pat gali būti, kad tokio ryšio nėra.

Pavyzdys: Gabrielė tvirtina, kad dėl interneto „memų“ kultūros mokiniai tampa kvailesni. Ji tai pagrindžia diagrama, kurioje aiškiai matyti, kad didėjant „memų“ skaičiui internete, pablogėjo mokyklinių egzaminų rezultatai.

26 kortelė

„Čikagoje, kurioje galioja griežčiausi ginklų įstatymai Jungtinėse Valstijose, tikriausiai galima teigti, įvykdoma daugiausia ginkluotų nusikaltimų nei bet kuriame kitame mieste. Taigi, mes turime griežčiausius įstatymus, o jūs turite didžiulį ginkluotą nusikalstamumą.“

Donaldas J. Trumpas, 45-asis JAV prezidentas

Klaida

Tai, kad ginkluotas nusikalstamumas Čikagoje išaugo, nepaisant griežtų ginklų įstatymų, nebūtinai reiškia, kad tai įvyko būtent dėl šių įstatymų. Gali būti, kad ginkluotam nusikalstamumo lygiui Čikagoje daro įtaką daugybė veiksnių, į kuriuos Donaldas neatsižvelgė arba net jų nežino. Norėdamas pateikti pagrįstą argumentą, Donaldas turėjo tiksliai paaiškinti, kodėl griežtesni ginklų įstatymai sukelia didesnį nusikalstamumą.

27 kortelė

„Danijoje socialinė politika tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, vaikų priežiūra, švietimas ir bedarbių apsauga yra „solidarumo sistemos“ dalis, užtikrinanti, kad beveik niekas nepatirtų finansinių sunkumų. Danai moka labai didelius mokesčius, bet už tai mėgaujasi gyvenimo kokybe, kuria daugeliui amerikiečių būtų sunku patikėti.“

Bernie Sandersas, JAV senatorius

Nėra klaidos

Bernie tvirtina, kad mokant didesnius mokesčius, gerėja gyvenimo kokybė. Tai paaiškinama apibūdinant socialinę politiką, kurią galima įvesti taikant didesnius mokesčius. Nors kai kurie žmonės gali nesutikti su Bernie teiginiu ar pasiūlyti geresnę politiką, jis pateikė pagrįstą paaiškinimą, kodėl tai gali būti tiesa, todėl teiginyje nėra priežasties klaidos.

28 kortelė

„Ramadanas paprastai sukelia smurto protrūkį Artimuosiuose Rytuose. Kai nevalgau, pasidarau pikta, bet nesprogdinu visko aplinkui. Tai taikos religija?“

Katie Hopkins, britų žurnalistė, apžvalgininkė

Klaida

Tai, kad radikalios grupuotės naudoja ramadaną kaip galimybę vykdyti teroro aktus, nebūtinai reiškia, kad religinė pasninko tradicija ramadano metu verčia žmones smurtauti arba kad islamas yra smurtinė religija. Katie nepaaiškino, kodėl čia yra priežastinis ryšys tarp šios tradicijos ir smurto, įvykdyto ramadano metu.

29 kortelė

„Turiu savo teoriją dėl visuotinio klimato atšilimo ir kodėl žmonės mano, kad tai tikra. Grįžkite 30, 40 metų į praeitį, kai buvo kur kas mažiau oro kondicionierių [...] Išėjus iš namų iš tiesų galėjo būti šiek tiek vėsiau, nes kartais namai tampa įkaitintomis dėžėmis. [...] Dabar, po 30, 40 metų, dėl viso to oro kondicionavimo jaučiate didžiulį skirtumą, kai išeinate į lauką. Kai dabar išeinate į lauką, dievaži, ar karšta? Oi. Visuotinis klimato atšilimas.“

Rushas Limbaugh, Amerikos radijo pokalbių laidų vedėjas ir konservatyvus politikos apžvalgininkas

Klaida

Nors Rushas paaiškino, kodėl oro kondicionieriaus naudojimas gali pakeisti jūsų savijautą esant lauke, jis nepateikė paaiškinimo, kodėl šis pojūtis taip pat yra pagrindinis ar net pagalbinis veiksnys žmonėms, manantiems, kad visuotinis atšilimas yra tikras. Kadangi šio paaiškinimo nėra, Rushas padarė priežastinę klaidą.

30 kortelė

„Per gerus metus euras nusilpo apie 15 proc. O biržose tai prekiaujama doleriais. Vadinasi, jeigu euras toliau kris, automatiškai viskas, ką perkame pasaulio biržose, perskaičiavus į eurus, brangs papildomai. Tai yra, infliacija ne tik nebus suvaldyta, bet dar labiau įsibėgės.“

Rimantas Rudzkis, ekonomistas

Nėra klaidos

Ekonomistas tvirtina, kad infliacija didės dėl euro kurso mažėjimo dolerio atžvilgiu. Tai paaiškinama remiantis euro kurso pokyčiu ir tuo, kad biržose prekiaujama ne eurais, o doleriais. šiuo atveju ekonomistas pateikė pagrįstą infliacijos prognozės paaiškinimą, todėl nepadarė priežasties klaidos.

31 kortelė

Komentaras po įrašu, kuriame minimas Tony Blairo vaidmuo pasirašant Didžiojo penktadienio susitarimą: „Tony Blairas, įtraukęs mus į nelegalų karą, sukėlusį žiaurių teroristinių išpuolių Jungtinėje Karalystėje, nieko nežino apie taiką. Jis balsavo, kad Jungtinė Karalystė liktų Europos Sąjungoje, todėl jis gali eiti ir likti su permokėtomis pensijomis Europoje. Jis turėtų sėdėti kalėjime už savo vadinamojo ministro pirmininko veiksmus.“

Keith (@devonla50a)

Klaida

Keithas teigia, kad Jungtinės Karalystės įsitraukimas į Irako karą sukėlė naujų teroristinių išpuolių Jungtinėje Karalystėje. Nepateikiami šio teiginio paaiškinimai ar įrodymai, todėl gali būti daug kitų veiksnių, turinčių įtakos teroristinių išpuolių skaičiui konkrečioje šalyje. Norėdamas pateikti svarų argumentą, Keithas turėjo aiškiai paaiškinti, kaip Jungtinės Karalystės dalyvavimas šiame kare sukėlė teroristinių išpuolių antplūdį, ir nurodyti konkrečius išpuolius, kurie pagrindžia šį paaiškinimą.

32 kortelė

„Taigi, mes ką tik iškilmingai atidarėme šią mokyklą. Ją galės lankyti 1700 mokinių. [...] Iki šiol čia nebuvo nei asfaltuotų kelių, nei geriamojo vandens, nei elektros. O dabar visa tai pasikeitė dėl šios sąjungos, kurią sudarėme su savo fondu, privačiu sektoriumi ir [nacionaline] bei vietos valdžia. Neseniai buvo pranešta, kad gaujos, kurios anksčiau šlaistydavosi šioje vietoje, visiškai iširo, kai tik buvo pastatyta mokykla.“

Shakira, Kolumbijos atlikėja ir dainų autorė

Nėra klaidos

Shakira teigia, kad dėl jos projekto iširo nusikalstamos grupuotės. Ji pateikia konkrečių pavyzdžių – mokyklos ir infrastruktūros kūrimą, kurie, jos manymu, prisidėjo prie šio rezultato. Nors Shakira galėtų papildyti savo argumentą ir taip paaiškinti, kodėl dėl naujos mokyklos atsiradimo gali sumažėti tikimybė, kad vaikai prisijungs prie grupuotės, net ir be šito, priežastis ir pasekmė yra numanomi. Jei Shakira nebūtų pateikusi jokio paaiškinimo, o tik tvirtinusi, kad tada, kai buvo pradėtas vykdyti šis projektas, grupuotės iširo, ji būtų padariusi priežasties klaidą.

33 kortelė

„Valdantieji nusprendė toliau pratęsti žmonių laisvių ribojimą prisidengiant nepaprastosios padėties skraiste, kuri apims visą šalies teritoriją, iki pat birželio mėnesio pabaigos. Tuo tarpu kaimyninė Lenkija nepaprastosios padėties režimą yra įvedusi tik pasienio ruože. Protestai už žmonių teises paverčiami Kremliaus ir šimašiams lengva juos uždrausti!“

Mindaugas Puidokas, politikas

Klaida

Bandoma piršti suvokimą, kad nepaprastoji padėtis yra skirta žmogaus teisėms riboti, o ne tvarkytis su dėl Rusijos karo kilusiomis grėsmėmis.

34 kortelė

„Pati „valdžia“ jokios žalos nedaro, nes tai išgalvotas subjektas. Tačiau tikėjimas „valdžia“ – nuostata, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų turi moralinę teisę valdyti kitus – sukėlė neišmatuojamą skausmą ir kančią, neteisybę ir priespaudą, pavergimą ir mirtį.“

Larkenas Rose’as, protestuotojas prieš mokesčius, nuteistas 15 mėnesių kalėti už mokesčių nemokėjimą

Klaida

Larkenas teigia, kad tikėjimas valdžia sukelia kančias ir neteisybę. Jis nepateikia jokių įrodymų ar paaiškinimų savo teiginiui pagrįsti, todėl suklydo ir padarė priežasties klaidą. Norėdamas pateikti svarių argumentų, jis turėjo paaiškinti, kaip tikėjimas vyriausybe, o ne vien tironiškų vyriausybių ar blogų lyderių veiksmai priverčia vyriausybes įsitraukti į neteisybę – toks ir buvo jo pradinis teiginys.

35 kortelė

„Klausykit. Nuo tada, kai pradėjome leisti moterims balsuoti, ką turime? Du didžiuliai pasauliniai karai, keturios pasaulinės ekonomikos krizės, du branduoliniai bombų sprogimai civilių gyventojų žemėje, jau nekalbant apie ŽIV / AIDS epidemijos protrūkį. Akivaizdu, kad pasaulis blogėja, o leisti moterims balsuoti tikriausiai buvo didžiausia klaida žmonijos istorijoje.“

Bruno, žmogaus teisių aktyvistas

Klaida

Neaišku, kodėl suteikus moterims teisę balsuoti XX a. įvyko daug tragedijų. Bruno net nebandė paaiškinti savo teiginio, todėl neaišku, kaip teisės suteikimas moterims balsuoti yra logiškai susijęs su šiais siaubingais įvykiais; jis akivaizdžiai padarė priežasties klaidą.

36 kortelė

„Vaikinukai ir mergaitės, statistika akivaizdi, ir tik idiotas į ją gali nekreipti dėmesio! Kuo daugiau ledų parduodame paplūdimyje, tuo daugiau žmonių nuskęsta. Tik paklausykite – liepą pardavėme 102 000 ledų porcijų: 8 žmonės nuskendo. Balandžio mėnesį pardavėme 58 000 ledų porcijų ir nuskendo tik 2 žmonės. Akivaizdu – turime nustoti prekiauti ledais. DABAR!“

Brendonas, savanoris gelbėtojas

Klaida

Brendonas teigia, kad išaugus ledų pardavimo skaičiui padidėjo  nuskendusių žmonių skaičius. Tačiau jis nepateikia paaiškinimo, kodėl ledai yra žmonių skendimo priežastis. Jei Brendonas būtų paaiškinęs, kaip būtent didesnis ledus valgančių žmonių skaičius galėjo sukelti skendimų skaičiaus padidėjimą, jis būtų pateikęs rimtą argumentą. Siekiant išsiaiškinti galimą priežastinį ryšį, reikėtų taikyti tinkamą statistinę analizę ir metodus.

37 kortelė

„Brangioji, aš tave myliu! Bet prašau, dėl DIEVO meilės prašau nebeiti į rungtynes, kai aš žaidžiu! Nuo tada, kai pradėjome susitikinėti ir pradėjai eiti į rungtynes, nelaimėjome nė vienų rungtynių. NĖ VIENŲ. Jei aš tau rūpiu, jei tau rūpi mano daug žadanti karjera, prašau padaryti tai dėl manęs!“

Danielius, krepšininkas mėgėjas

Klaida

Danielius pastebėjo, kad jo komanda pralaimi rungtynes, kai jo mergina ateina į jas stebėti žaidimo. Tačiau neaišku, kodėl dėl merginos buvimo jo komanda žaidžia blogiau ir pralaimi rungtynes, todėl jis padarė priežasties klaidą. Norėdamas išvengti šios klaidos, Danielius turėjo paaiškinti, kodėl būtent dėl jo merginos dalyvavimo rungtynėse jo komanda pralaimi.

38 kortelė

Politikas paaiškina, kodėl neaukoja Ukrainai: „Todėl ir turtingiausias... Kurie turtingiausi, nešvaisto kur papuolė lėšų. Ir žiūri, ar sukčiai nebus.“

Valdemaras Valkiūnas, politikas

Klaida

Aukojimas vaizduojamas kaip švaistymas ir bandoma parodyti, kad neaukoti reiškia kelią į turtus. Taip pat kurstomas nerimas, kad paramą gali rinkti sukčiai.

39 kortelė

„Tas tūkstantmečio jaunimėlis... Jie tokie silpni. Kūno kultūros mokau 36 metus, kasmet matau vis daugiau silpnų ir ištižusių jaunuolių. Iš tiesų ko tikėtis iš kartos, kuri 10 valandų per parą įkišusi nosį į telefonus ir planšetinius kompiuterius ir nesirūpina savo kūnu. Apgailėtina.“

Dakota, Milhatesvillio vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja

Nėra klaidos

Dakota teigia, kad šiandieninis jaunimas yra prastesnės fizinės formos. Tai pagrįsdama ji remiasi savo, kaip mokytojos, patirtimi ir pastebėjimais, kad jaunimas yra linkęs daugiau laiko skirti mobiliesiems įrenginiams. Kadangi daug laiko praleidžiama su mobiliaisiais įrenginiais ir mažiau laiko skiriama fizinei veiklai, Dakota suteikėmums pagrindo patikėti jos pastebėtu priežastiniu ryšiu.
Tai tikrai nėra priežastinis ryšys, atitinkantis mokslinius standartus, kuriems galbūt norėtume paklusti, bet bent jau buvo bandoma pagrįsti šį priežastingumą. Jei Dakota būtų teigusi, kad šio amžiaus jaunuoliai yra blogos fizinės formos, nes naudoja per daug makiažo, jos numanomas priežastinis ryšys nebūtų aiškus ir ji būtų padariusi priežasties klaidą.

40 kortelė

„Žmonės pradėjo naudoti „Tinderį“ ir kitas pažinčių programėles, todėl dabar naktiniai klubai mieste lyg išmirę. Užsuki į vieną, o ten nė vienos merginos, tik 45 metų vyrukai! Turbūt lengviau rasti partnerį per šias programėles, todėl žmonėms klubų nebereikia. Ir nereikia mokėti už brangius gėrimus, o tai labai puiku. Spėju.“

Chadas, 29 metų tinklaraščio „Pasimatymo reklama vyrams“ įkūrėjas

Nėra klaidos

Chadas teigia, kad dėl populiarėjančių pažinčių programėlių mažiau žmonių lankosi naktiniuose klubuose. Jis paaiškina, kad su tomis programėlėmis žmonės lengviau susiranda partnerių ir gali išvengti mokėjimo už brangius gėrimus. šis paaiškinimas pateikia logiškas priežastis, kodėl Chado teiginys gali būti teisingas, todėl jis nepadarė loginės priežasties klaidos. Jei Chadas nebūtų pateikęs pagrįsto savo teiginio paaiškinimo ir, pavyzdžiui, sakęs, kad, jam nustojus nešioti viliojančias skrybėles, moterys galbūt pradės vengti naktinių klubų, jis būtų padaręs priežasties klaidą.

41 kortelė

„Gavau gyventojų kreipimąsi, gyventojams kyla abejonių, ar visi Seimo nariai blaivūs ir adekvatūs, ar nepavartoję kokių narkotinių medžiagų. Nes kai kada iš pasisakymų susidaro įspūdis, iš kalbos, kuri veliasi, neadekvatus pasisakymas, kad Seimo nariai galbūt vartoja narkotines medžiagas.“ Seimo narė siūlo kelis būdus, kaip patikrinti, ar Seime yra narkotikų pėdsakų. Vienas iš jų – patikrinti baldų paviršius. O kitas – ištirti Seimo rūmų nuotekas.

Ligita Girskienė, politikė

Klaida

Politikė svarsto, kad ištyrimas paviršių ir nuotekų gali leisti ne tik įvertinti, ar Seime yra vartojami narkotikai, bet ir nustatyti neadekvataus kalbėjimo Seimo salėje priežastį. Ignoruojama tai, kad Seime be Seimo narių yra daug kitų darbuotojų, Seimas nuolat sulaukia daug atvykstančių lankytojų, ir ignoruojamas faktas, kad neadekvataus kalbėjimo dažniausia priežastis yra tiesiog žinių ir kompetencijų stoka arba siekis tam tikrų asmeninių interesų.

42 kortelė

„Neleisti nusipirkti alkoholio jaunimui yra tas pats, kas uždrausti jam važinėti automobiliais ar motociklais. Panašu, kad taip mąsto Laisvės frakcijos narys Seime Vytautas Mitalas. Taip taip, važinėjimas automobiliais ir motociklais sukelia priklausomybę ir kenkia sveikatai kaip alkoholis.“

Martynas Žilionis, žurnalistas

Nėra klaidos

Žurnalistas ne bando įrodyti, kad važinėjimas transporto priemonėmis sukelia priklausomybę ir kenkia sveikatai, o pasitelkia ironiją ir tokiu būdu pašiepia minimo Seimo nario poziciją alkoholio draudimo klausimu.

43 kortelė

Žurnalistas: „Ar klimatas keičiasi dėl žmogaus veiklos?“
Donaldas Trumpas: „Mano nuomone, turime dalyką, vadinamą oru, ir kylame aukštyn ir leidžiamės žemyn. Klimatas visada keitėsi.“

Donaldas J. Trumpas, 45-asis JAV prezidentas

Klaida

D. Trumpas laikosi pozicijos, kad iš esmės klimato kaitos priežastis yra klimato kaita, kaip paradoksaliai tai beskambėtų. Taip ignoruojami faktai, jog klimato kaita vyksta intensyviau ir, mokslininkų teigimu, ji susijusi su žmogaus vykdoma veikla bei galėtų būti labiau kontroliuojama, sureguliavus veiklas, darančias didžiausią įtaką šiems procesams.

44 kortelė

Kalbėdama apie lėšų rinkimą Ukrainai: „Bayraktaro“ akcija yra turbūt pats juodžiausias popsas, kurį teko patirti per pastaruosius dešimtmečius: „nepriklausomas žurnalistas“ AT [Andrius Tapinas] sumanė pasišildyti populiarumo saulės spinduliuose kraujo ir ašarų fone. Ir šildosi... Vietoj šio kraupaus performanso, ponai ir ponios, gal sumeskite nors 1 milijoną vargstantiems, badaujantiems, sergantiems?!“

Nida Vasiliauskaitė, publicistė, filosofė, aktyvi visuomenės veikėja

Klaida

Iš esmės teigiama, kad „Bayraktaro“  akcijos priežastis yra siekis pasišildyti populiarumo saulės spinduliuose kraujo ir ašarų fone, atmetant tai, jog priežastis galėjo būti ir tiesiog elementarus noras padėti Ukrainai. Jei manoma, kad pasirinkta pagalbos priemonė yra neteisinga, galima tai ir nurodyti. Tačiau šiuo atveju yra nurodoma tariama priežastis, kuri iš esmės niekaip nepagrindžiama ir neįrodoma.

45 kortelė

Komentuodamas portalo „15min“ straipsnį apie 18-metės sumušimą ir išprievartavimą naktiniame klube: „Mažiau lakt reikia ir raitytis, ir nieko nebus.“

Livijus S., policininkas, socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje turintis 4 tūkst. sekėjų

Klaida

Išprievartavimo priežastimi nurodomas alkoholio vartojimas, viliojantis elgesys. Ir pažymima, kad be šių dviejų veiksnių, nieko nebūtų, t. y. išprievartavimo galima išvengti. Tai prieštarauja realybei ir fiksuojamiems faktams, nes žinome, kad prievartos auka gali tapti bet kas.

46 kortelė

Politikas pateikia argumentus diskusijoje dėl lapkričio 2 dienos įtvirtinimo kaip nedarbo dienos: „Iš esmės Visų šventųjų dienos paskirtis nėra susijusi su kapų lankymu, tačiau žmonės, pasinaudodami tik tuomet gaunamu laisvadieniu, pavertė šią dieną pagrindine kapų lankymo diena. [...] Dar yra problema kapų padidėjimas dėl demografinės situacijos. Mirusiųjų daugėja, gimstančių mažėja, ir žmonėms susidaro problemų kapinėse dėl spūsčių, dėl parkavimo, dėl kitų dalykų.“

Zbignevas Jedinskis, politikas

Klaida

Seime siekiant įteisinti papildomą nedarbo dieną lapkričio 2-ąją, politikas bando argumentuoti, kad žmonės patys netinkamai laikosi tradicijų ir lanko kapus ne tada, kada reikėtų (lyg jie neturėtų teisės patys dėl to apsispręsti). Tačiau juk niekas netrukdo ir kitomis dienomis lankyti kapų. Kartu priežastimi nurodoma pasikeitusi demografinė situacija, dėl kurios susidaro spūstys prie kapinių (nors logika sako, kad jeigu mažiau gyvųjų nei mirusių, tai turėtų būti ir mažiau lankytojų), ir dar pažymimos problemos dėl parkavimo. Taip ir lieka neaišku, ar problema yra parkavimas prie kapinių, ar tai, kad lapkričio 2 d. nėra laisva. Ir kaip tos dienos padarymas nedarbo diena išspręs spūstis bei parkavimo problemas, suprasti sunku.

47 kortelė

„Bet yra taip, kaip yra, ir dėl vakcinavimo tenka prisiminti, kad mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada čia buvo verčiamasi per galvą.“

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Klaida

Lėtų skiepijimosi tempų priežastimi nurodomas dirbtinis procesų stabdymas, kuriuo, anot paties prezidento, siekta neįgyvendinti jo iškelto tikslo. Tačiau tam nepateikiami jokie įrodymai, tai nepagrindžiama argumentais. Tuo labiau kelia abejonių, ar tikrai galėjo būti vyriausybė suinteresuotadirbtinai lėtinti skiepijimo tempus vien dėl to, kad nebūtų įgyvendintas prezidento iškeltas tikslas, nes mažas pasiskiepijusių
procentas reiškė ir didesnes problemas pačiai vyriausybei, kuri ir buvo atsakinga už pandemijos valdymą.

48 kortelė

„Tokia daina būtų visiškai kitokia „Eurovizijoj“, negirdėjau, deja, dainų muzikos lazerių šiukšlyne. Triukšmas! Nebuvo nei muzikos, nei gražių dainų, man kažkaip keista – kuo pasaulis tobulesnis, tuo mažiau talento ir skonio... Ir tai akivaizdu...“

Juozas Statkevičius, mados dizaineris

Nėra klaidos

Tai yra išsakyta asmeninė kritiška nuomonė apie dainų kokybę „Eurovizijos“ konkurse ir daroma prielaida, kad, nors pasaulis tobulėja, talentas – nyksta. Taip pat išreiškiama pozicija, kad skambėjusios dainos neatitinka Juozo Statkevičiaus muzikinio skonio, o, kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama.

49 kortelė

„Žinoma, kad kompiuteriniai žaidimai skatina paauglius smurtauti. Pažiūrėkite, kokius kompiuterinius žaidimus žaidžia mūsų vaikai. Jei nėra kraujo, ginklų ir prievartos – žaidimas neįdomus. Tai labai susiję.“

Stasys, mokytojas

Klaida

Nors ir galima kelti klausimą dėl priežastingumo, konkrečiu atveju nenurodoma į jokius tyrimus, kurie pagrįstų išsakytą teiginį. Tad tai yra klaidingas apibendrinimas.

50 kortelė

„Na taip, vaikų namuose yra daug beglobių vaikų, tačiau bet kas jų įsivaikinti tikrai negali. Nemanau, kad tu tai kada nors suprasi, nes pats neturi vaikų ir nesupranti, kas yra šeima ir kaip reikia auginti vaikus. Svarbiausia yra vertybės ir psichologinis klimatas. Kokias vertybes gali tokie žmonės skiepyti?“

Jolita, vieno vaiko mama

Klaida

Daromas klaidingas priežastinis ryšys peršant išvadą, kad vaikų neturėjimas reiškia, kad žmogus nesupranta, kas yra šeima ir neturi tinkamų vertybių. Tai pagrindžiama remiantis asmeniniais subjektyviais įsitikinimais, tačiau nėra vadovaujamasi jokiais patikimais duomenimis. Todėl Jolita padarė priežasties klaidą.

Anekdotiniai įrodymai


Teiginiui pagrįsti pasitelkiate asmeninę patirtį arba konkretų pavyzdį. Negalima objektyviai vertinti „didelio vaizdo“, remiantis tik vienu gyvenimiškos patirties atveju. O jei tai labai retas atvejis? O jei žmogaus patirtis klaidinga?

Pavyzdys: Jonas sako, kad rūkymas nėra kenksmingas, nes senelis rūkė nuo vaikystės ir išgyveno iki 97 metų.

51 kortelė

„[Aš nesusitapatinu su feministe], nes manau, kad tai mane izoliuotų. Manau, svarbu daryti gerus darbus. Svarbiau klausti, nei skųstis. Tikriausiai mano mamą galima pavadinti feministe. Mačiau, kaip ji visą gyvenimą vengia vyrų, taigi ir visuomenės.“

Bjork, islandų dainininkė, dainų autorė

Klaida

Bjork mano, kad buvimas feministe gali ją atskirti nuo visuomenės. Ji tai paaiškina pasidalydama istorija apie savo mamą. Tačiau vien todėl, kad jos mama tapo atsiskyrėle, dar nereiškia, kad kiekviena feministė turi tokią pat patirtį. Norėdama pagrįsti argumentą, Bjork galėjo pateikti pagrįstą paaiškinimą, kaip būtent tapimas feministe priveda prie to, kad žmonės skundžiasi ir kodėl skundimasis taip pat reiškia, kad atsiskirsite nuo kitų žmonių.

52 kortelė

„Pinigai nesuteikia tau laimės. Dabar turiu 50 milijonų dolerių, bet buvau toks pat laimingas, kai turėjau 48 milijonus dolerių.“

Arnoldas Schwarzeneggeris, aktorius, verslininkas, buvęs Kalifornijos gubernatorius

Klaida

Arnoldas prisimena savo asmeninę patirtį ir daro išvadą, kad buvo patenkintas mažesne pinigų suma. Nors tai gali būti tiesa Arnoldui, nėra pagrindo manyti, kad dauguma žmonių, kurie neturi 48 mln. dolerių, jaučiasi taip pat. Arnoldo teiginyje nebūtų loginės klaidos, jei jis būtų pasakęs, kad pinigai jam asmeniškai laimės nesuteikia, užuot kalbėjęs apskritai.

53 kortelė

„Tie rytiečiai [azijiečiai] dirba kaip šunys. Jie labai sunkiai dirba. Jie dirba be perstojo. Jie miega šalia savo staklių. štai kodėl jiems sekasi gyvenime. Lankiausi Seule, Pietų Korėjoje, Taipėjuje, Taivane. Lankiausi Tokijuje, Japonijoje. štai kodėl šie žmonės yra tokie darbštūs. Sakau jums, rytiečiai pamažu perima valdžią.“

Robas Fordas, buvęs Toronto meras

Klaida

Robas teigia, kad azijiečiai yra itin darbštūs, tačiau vienintelis šio teiginio pagrindimas yra jo asmeninė patirtis lankantis tam tikrose Azijos šalyse. Norėdamas pateikti svarų argumentą, Robas turėtų paaiškinti, kodėl buvimas azijiečiu reiškia, kad esi darbštus.

54 kortelė

Žurnalistas: „Kuo remdamasis jūs pagrįstumėte, kad 33 mln. britų kenčia nuo narystės Europos Sąjungoje?“
Michaelas Gove’as: „Aš pats žinau, žinau iš savo aplinkos, kad ES mažina užimtumą ir naikina darbo vietas. Mano tėvas turėjo žvejybos verslą Aberdyne, kurį pagal bendrą žuvininkystės politiką sunaikino ES.“

Michaelas Gove’as, britų žurnalistas ir politikas

Klaida

Michaelas teigia, kad britai kenčia nuo narystės ES, ir šiam teiginiui pagrįsti pasitelkia vieną pavyzdį. Neaišku, kaip asmeninė Michaelo tėvo patirtis apskritai susijusi su britais. Jei Michaelas norėjo pateikti pagrįstą argumentą, jis turėjo pateikti svaresnių patirtinių įrodymų. Pavyzdžiui, atliktus tyrimus, kurie pagrįstų, kad didelė dalis Didžiosios Britanijos piliečių kenčia dėl ES politikos.

55 kortelė

Dothraki tarnas: „Pirklys iš Qartho miesto man pasakė, kad drakonai kilę iš mėnulio.“
Deineris: „Iš mėnulio?“ Dothraki tarnas: „Jis man pasakė, kad mėnulis buvo kiaušinis, Khaleesi. Kad kažkada danguje buvo du mėnuliai. Tačiau vienas atklydo per arti saulės ir suskilo nuo karščio, pažerdamas tūkstančius drakonų. Taip yra sakoma.“
Kitas Dothraki tarnas: „Taip yra sakoma.“

Scena iš TV serialo „Sostų karai“ (angl. Game of Thrones)

Klaida

Dothraki tarnas teigia, kad drakonai kilę iš mėnulio. Vienintelis šio teiginio įrodymas yra pirklio nuomonė. Kadangi nėra paaiškinimo, kodėl būtent drakonai yra kilę iš mėnulio, ir nėra jokių empirinių įrodymų, išskyrus neįvardyto pirklio nuomonę, Dothraki tarnas padarė loginę klaidą.

56 kortelė

„Aš augau Dalase, Teksase, ir gėriau fluoruotą vandenį. Visi moksliniai tyrimai rodo, kad mano IQ sumažėjo mažiausiai 20 balų. šešėlis to, kuriuo būčiau pavirtęs, kviečia mane iš kapo.“

Alexas Jonesas, Amerikos radijo laidų vedėjas ir lnfowars.com savininkas

Klaida

Alexas mano, kad vartojant fluoruotą vandenį iš čiaupo prarandamas intelektinis pajėgumas. Tačiau vienintelis jo įrodymas yra tai, kad jis pats gėrė šį vandenį ir kad šis vanduo sumažino jo IQ. Siekdamas pagrįsti argumentą, Alexas galėjo paaiškinti, kaip tiksliai fluoruotas vanduo priverčia žmones tapti kvailesnius, pasitelkdamas patikimus mokslinius įrodymus, patvirtinančius šį teiginį.

57 kortelė

„Būna, paskaitau komentarus internete, ir nuoširdžiai apima svetima gėda. Esu ne kartą girdėjusi, kad, pavyzdžiui, mano kaklo problemas lėmė per didelis svoris. Nors tiesa ta, kad šios bėdos prasidėjo man dar būnant 17 m., kai svėriau vos 50 kg. Taip pat skaudina kalbos, kad stambesni žmonės gyvena trumpiau ar serga daugiau nei liekni. Visiški paistalai!“

Vitalija Jonikytė, modelis

Nėra klaidos

Moteris ne pati daro anekdotinių įrodymų klaidą, o pagrįstai kritikuoja anekdotinius įrodymus, iš kelių atvejų daromus apibendrinimus apie visą žmonių grupę.

58 kortelė

„Įrodyta, kad jūsų laiko tėkmė priklauso nuo to, kurioje Visatos vietoje esate. Bet būnant čia, Žemėje, jei jūs tai akimirksniu suvoksite, viena sekundė gali trukti metus. O jei to nesuvoksite, tai visa jūsų vaikystė, visas gyvenimas gali pralėkti per šešias sekundes. Bet tai taip pat yra toks dalykas, kuriame galite pasiklysti.“

Jadenas Smithas, amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir aktorius

Nėra klaidos

Jadenas bando išreikšti savo nuomonę apie tai, kaip Visatoje galima suvokti laiką. Tačiau šiame paaiškinime nėra jokios užuominos apie jo asmeninę patirtį. Jei Jadenas būtų pasitelkęs savo asmeninę patirtį ar pasirėmęs konkrečiu pavyzdžiu ir bandęs teigti, kad dėl šios patirties jo požiūris yra teisingas, jis būtų padaręs loginę klaidą.

59 kortelė

Komentuodamas NSO (neatpažinto skraidančio objekto) pastebėjimą: „Tai buvo tikriausiai prieš aštuonerius metus. Buvau savo kieme Los Andžele, pažvelgiau į dangų ir [pamačiau] tris skraidančias lėkštes. Atsisukau į savo draugą ir paklausiau: „Ar tu irgi matai tai, ar aš iš proto išsikrausčiau?“ Jis matė tą patį, ką ir aš.“

Nickas Jonas, amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir aktorius

Nėra klaidos

šiame pavyzdyje Nickas nieko konkretaus nepasako. Jis tik dalijasi savo patirtimi apie tai, kad matė NSO ir teigia, kad jo draugas matė tą patį. Kadangi jis nepateikia argumentų, pagrįstų įrodymais, citatoje nėra loginės klaidos. Jei Nickas būtų pabandęs įrodinėti, kad ateiviai egzistuoja, ir pasitelkęs šią patirtį kaip įrodymą, tai būtų loginė klaida.

60 kortelė

„Remdamasis savo asmenine patirtimi, norėčiau jums duoti daug patarimų, kaip laimėti politinius debatus. Deja, tokios patirties neturiu. Mano vienintelė patirtis – tai pralaimėti debatus.“

Richardas M. Nixonas, 37-asis JAV prezidentas

Nėra klaidos

Richardas teigia visada pralaimintis politinius debatus, o tai reiškia, kad jam trūksta patirties, kaip juos laimėti. Tačiau Richardas nesistengia pasinaudoti savo patirtimi ir pateikti drąsius ar bendrus teiginius. Vietoj jų jis pateikia bendras pastabas, kaip jam sekėsi dalyvauti debatuose anksčiau. Jei, pavyzdžiui, Richardas būtų pasakęs, kad laimėti debatus kaip respublikonų kandidatui neįmanoma, nes jis asmeniškai niekada nelaimėjo debatų, jis būtų padaręs loginę klaidą.

61 kortelė

„Aš esu įsitikinęs, kad uolienos ir mineralai pasižymi psichoenergetinėmis savybėmis. Kaip galėčiau tuo abejoti, kai įrodymai man prieš akis – mano pusbrolis pradėjęs nešioti onikso apyrankę numetė 10 kg ir metė rūkyti.“

Ričardas, besidomintis uolienų ir mineralų savybėmis

Klaida

Nors Ričardo pusbrolio sveikata pagerėjo nešiojant apyrankę, bet tai dar nereiškia, kad tam turėjo įtakos apyrankė dėl tariamų psichoenergetinių gydomųjų galių. Tam, kad įrodytų, jog apyrankė iš tiesų turi gydomųjų galių, Ričardas turėtų atlikti tinkamai parengtą mokslinį eksperimentą su tiksline žmonių, nešiojusių apyrankę, grupe.

62 kortelė

Vartotojas u/jinglebelzz rašo: „Kalbant rimčiau, neįsivaizduojamas dalykas, kaip politinis korektiškumas įsibrovė į svarbiausias sveiko proto saugos taisykles. Yra priežastis, kodėl krovininiai lėktuvai ir komerciniai lėktuvai turi skirtingą dizainą. Dėl bet kokio svorio disbalanso didesnė tikimybė, kad lėktuvas nepakils ar net suduš. Lėktuvo įgula visiškai nekompetentinga  išspręsti šį klausimą, nes neliepia šiems „stambiagabaričiams“ keleiviams sėdėti priešingose pusėse. Žinau tai, nes praėjusį kartą, kai skridau su „Delta“, PAJUTAU, kaip lėktuvas susvyravo, kai vienas storašiknis pakilo nuo sėdynės (-ių).“
Vartotojas u/kittykat636 komentuoja: „Kaip inžinierius, visiškai sutinku su u/jinglebelzz.“

Ištrauka iš socialinio tinklo „Reddit“ diskusijos

Klaida

u/jinglebelzz teigia, kad netinkama keleivių svorio paskirstymo kontrolė komerciniuose lėktuvuose gali sukelti avariją. Jis tai pagrindžia sakydamas, kad krovininiai lėktuvai ir komerciniai lėktuvai yra skirtingo dizaino ir kad kartą jis patyrė turbulenciją dėl antsvorio turinčio asmens, kuris vaikštinėjo lėktuvo salone. Kadangi neaišku, ar skirtingi modeliai turi ką nors bendro su keleivių svorio kontrole, vienintelis šio teiginio įrodymas yra jo asmeninė patirtis. Norėdamas pateikti svarų argumentą, u/jinglebelzz turėjo arba paaiškinti, kaip konkrečiai skirtingi keleivių svoriai gali sukelti avariją, arba pasitelkti patikimus mokslinius įrodymus, kad tai tiesa. Vien dėl to, kad anoniminis vartotojas (kuris teigia esąs inžinierius) sutinka su u/jinglebelzz, nekeičia fakto, kad pirminiame teiginyje yra loginė klaida.

63 kortelė

„Žiūrėkite, yra vienas būdas, kaip užsidirbti pinigų. Eini nuo durų prie durų ir pardavinėji Bibliją.O žmonės kartais ją ir nuperka! Žinau tai, nes mano draugė praėjusiais metais taip užsidirbo 2000 dolerių. Ji nusipirko Xbox’ą (kompiuterinių žaidimų konsolę).“

Rupertas, save pasivadinęs žinomu „Instagram“ influenceriu

Nėra klaidos

Ruperto argumentas yra pagrįstas. Jis teigia, kad pardavinėjant Bibliją galima užsidirbti pinigų. Jis paaiškina, kad užsidirbti pinigų galima einant nuo durų prie durų, ir pateikia pavyzdį, kai žmogus taip užsidirbo pinigų. Jei Rupertas būtų pasakęs, kad visi, kurie pardavinėja Bibliją, visada uždirbs pinigų arba kad jie būtinai uždirbs daug pinigų, jis būtų padaręs klaidą. Rupertas tik sako, kad tai įmanoma, ir tai pagrindžia pateikdamas pavyzdį.

64 kortelė

„Vatikano pateikta statistika teigia, kad dauguma Viešpaties tarnų yra tyri savo ketinimais ir netvirkina mažų berniukų. Remiantis tokiomis sąmokslo teorijomis neteisinga pažerti kaltinimus nekaltiems kunigams, čia tik pavieniai pavyzdžiai. Berniukų ugdymas yra tradicija. Tai tik keli netikėliai, apie kuriuos čia kalbame.“

Devinas, kunigas

Nėra klaidos

Devinas sako, kad dauguma bažnyčioje dirbančių asmenų nėra pedofilai, ir tai pagrindžia pasitelkdamas statistiką. Žinoma, Vatikano parengta statistika gali būti ne visai patikima. Ir vien dėl to, kad dauguma kunigų nedalyvavo tvirkinamuose veiksmuose, nereiškia, kad tai nėra svarbi problema, kurią reikia spręsti. Tačiau tai nereiškia, kad Devinas pasitelkė anekdotinius įrodymus (įrodymus, grįstus asmenine patirtimi). Pavyzdžiui, jei Devinas būtų pasakęs, kad kunigai dažnai melagingai apkaltinami vaikų tvirkinimu, o tada šiam teiginiui pagrįsti būtų pasitelkęs atskirą pavyzdį, jis būtų padaręs loginę klaidą.

65 kortelė

Ugnė: „Likti gyvam po žaibo smūgio neįmanoma.
Aleksandra: „Dar ir kaip įmanoma. Į mano senelį kažkada trenkė žaibas, bet jis dar dabar yra tokios geros fizinės formos, kad vis dar žaidžia krepšinį.“

Nėra klaidos

Tai pavyzdys, kai nėra detalaus įsigilinimo. Viena tiesiog mano, o kita remiasi vienu pavyzdžiu. Tačiau ji neteigia, kad visi išgyvena. Teigiama, kad bent jau pažįsta vieną išgyvenusį žmogų, kuris po to dar ir neprarado sveikatos. Beje, išgyvenamumas trenkus žaibui, kai kurių šaltinių teigimu, siekia net iki 90 proc. (priklausomai nuo to, kur ir kaip pataikyta).

66 kortelė

Reakcija į raginimą skiepytis nuo COVID-19: „Jeigu nors vienas mano šeimos narys pasiskiepys, tegu prieš tai oficialiai atsisako manęs. (Taip pasisakyti paskatino tai, kad mano šeimos nariai, mano draugai, kurie pasiskiepijo, po to labai sunkiai sirgo. Mano tėtis susirgo po to būtent ta liga (COVID-19).“

Mia (Vilija Pilibaitytė), dainininkė

Klaida

Teiginiai nėra niekaip pagrįsti moksliniais argumentais. Tai, kad ir pasiskiepijusieji gali užsikrėsti, buvo žinoma, tačiau skiepijimas buvo / yra galimybė išsaugoti kuo daugiau gyvybių. Taip pat skiepų sukeliami šalutiniai poveikiai nėra medicinoje jokia naujiena. Be to, kad teiginiai nėra grindžiami mokslu, dar ir norintiems pasiskiepyti iškeliama sąlyga išsižadėti kito šeimos nario, nors tas narys dėl kito pasiskiepijimo nepatirs jokios žalos, yra tiesiog nelogiški.

67 kortelė

„Rengiantis fitneso varžyboms kūną reikėjo išdžiovinti, ištirpdyti visus riebalus. Tuomet namuose ir atsirado žodis „keto“. Aš, mama ir mitybos specialistė, šiurpau matydama, ką jis valgo. Mums juk buvo įdiegta, kad riebus maistas yra itin nesveikas. Tačiau riebalai tirpo, sūnaus kūnas keitėsi: svoris beveik nepakito, tačiau kūnas atrodė tarsi kito žmogaus.“

Rita šilenskienė, mitybos specialistė

Nėra klaidos

Mitybos specialistė pateikia savo sūnaus mitybos ir kūno pokyčio pavyzdį, tačiau jo neišskiria kaip vienintelio teisingo mitybos būdo. Tiesiog, remdamasi matomu pavyzdžiu, kiek kritiškai vertina nuomonę, jog riebus maistas yra visada blogai.

68 kortelė

Kalbėdamas apie COVID-19: „6 milijardai išleisti vienai ligai gydyti, ligai, kuri yra sugalvota... Apsileidėlių ir jinai pas juos tikrai vystosi, pas apsileidėlius. Pas žmones, kurie rūpinasi [savimi], ta liga užgęsta tuoj pat. Ji pabėga, kaip ir gripai visi dingo, tymai visi dingo. Viskas dingo nuo sveikų žmonių kaip vanduo nuo žąsies.“

Dainius Kepenis, politikas

Klaida

Pirmiausia Dainius Kepenis teigia, kad liga sugalvota, nors mokslininkai vis dar ieško priežasčių. Tačiau politikas, regis, jau savo „tyrimą“ atlikęs ir tai pateikia kaip faktą. Antra, yra teigiama, kad tie žmonės, kurie rūpinasi savimi (suprask, sportuoja, sveikai maitinasi), išvengia sunkios ligos formos. Tačiau, akivaizdu, kad nuo COVID-19 yra mirę ir sportininkų, jaunų, iki tol sveikatos problemų neturėjusių asmenų. Tačiau šie faktai ignoruojami. Mirusių nuo COVID-19 žmonių vadinimas „apsileidėliais“ taip pat yra ir puolimas ad hominem, klijuojant etiketes.

69 kortelė

Politikas komentuoja A. šimo balsavimą į priekį ištiesus ranką: „Manau, kad su šita krize, su koronavirusu atėjo tokie keisti pasisveikinimai, vieni sveikinasi kojomis, kiti – kumščiais, kiti – dar kažkuo. Manau, galbūt tas gestas galėjo būti kam nors panašus, bet už kolegas ir už mus galiu pasakyti, kad tokios sąsajos neįmanomos.“

Ramūnas Karbauskis, politikas

Klaida

Politikas bando balsavimą prilyginti pasisveikinimui, nors tai visiškai skirtingi dalykai. Taip pat sunku suprasti, kaip balsavimą, kuris tikrai buvo panašus į nacių saliutavimą (ką vaizdo medžiagoje rodė ir šalia esančių reakcija), galima paaiškinti pasikeitusiais pasisveikinimo būdais pandemijos metu. Tuo labiau kad nematėme nei balsavimo „koja“, nei „kumščiais“. Tokie „įrodymai“ gana absurdiški ir nepaaiškina veiksmo, sulaukusio kritiškų vertinimų.

70 kortelė

„Tikiu, kad nemažai žmonių panašioje situacijoje savo abejonės šešėlį pradeda maitinti skaitydami dar šimtus straipsnių „Neėsk mėsos, nesirgsi vėžiu“. Taip iš sielos kampučio šešėlis įsliūkina į svetainę. Ramybė prarandama visiškai. Tai jei trumpai, pasakysiu taip: vieninteliai žmonės Žemės paviršiuje neturėję nei vieno vėžinio susirgimo yra čiukčiai, eskimai, inuitai, kurie daržovių ir kruopų nebuvo net sapnavę. Maitinosi tik mėsa ir žuvimi. Mokslininkai šį fenomeną pavadino Inuitų paradoksu, o paradoksas todėl, kad, jų nuomone, žiauriai nesveikai maitinasi ir neserga.“

Stano (Stanislavas Stavickis), dainininkas, dainų autorius

Nėra klaidos

Stano iškelia opų klausimą dėl mitybos sąsajų su onkologinėmis ligomis, teigdamas, kad yra įvairių atvejų ir kažkokios vienos tiesos – vieno teisingo mitybos būdo, kuris apsaugotų nuo onkologinių susirgimų, nėra.

71 kortelė

„Man užvirė kraujas, nes tai, kas dabar vyksta su Dirbtinio apvaisinimo įstatymo taip vadinamom pataisom, arba naujos valdžios bandymas kištis ir mus vėl grąžinti į praeitį, yra tiesiog gėdinga. Nekomentuočiau, jei neturėčiau asmeninės patirties, turiu tikrai nemažai draugų, kurie neturėtų vaikų, jei ne dirbtinis apvaisinimas, aišku, visi jie gyvena Anglijoje, kur, kaip sako mano viena draugė, nebūtų pusės vaikų dabar gimstančių, jei ne IVF (In vitro fertilisation – apvaisinimas mėgintuvėlyje).“

Beata Nicholson, kulinarinių knygų autorė, TV laidų vedėja

Klaida

Kritikuojant Lietuvos politikų sprendimus dėl dirbtinio apvaisinimo politikos, pasitelkiami ne konkretūs faktai, o draugių nuomonė, kuri neturėtų būti priartinama faktui, kai tuos tikrus faktus galima surasti. Nes tokiu būdu sustiprinamos emocijos, bet jos gali ir kiek klaidinti. Remiantis oficialiais šaltiniais, Jungtinėje Karalystėje per beveik tris dešimtmečius taikant šią procedūrą gimė maždaug 400 tūkst. vaikų, kas sudaro 2–3 proc. visų gimusių.

72 kortelė

„Niekuo taip nenusivyliau. Nežinau, kaip galima šiandien RINKTIS dirbti žurnalistu (tas pats, kaip apmokamu valdišku menininku)? Kiek kartų buvo apie mane rašyta per pastaruosius 5 metus (kai paskelbiau savo FB: esu „ne spaudai, ne portalams“) – visada tik bandant ištepti. Ir… nepraradau nei savo gerbėjų, nei skaitytojų, nes skirtingai nuo medijų manieji turi ne tik klasę, bet ir intelekto! Kiek gyvenime būti lanksčiam? Kada esi ištikimas savo vertybėms, o kada jau tik tapinas?“

Jurga Lago, juvelyrė, aktyvi socialinių tinklų vartotoja

Klaida

Remiantis ribota asmenine patirtimi (žiniasklaidos straipsniais apie citatos autorę) apibendrinimai daromi apie visą žiniasklaidą. Tačiau vien todėl, kad, Jurgos Lago teigimu, žiniasklaida neteisingai siekianti ją „ištepti“, dar nereiškia, kad visi žurnalistai ir visos žiniasklaidos priemonės skleidžia šmeižikišką informaciją.

73 kortelė

„Neleiskit skiepyti vaikų ir jaunimo, jeigu nenorit regėti masinių jų kapaviečių! Savo akimis regėjau tėvus, kurie laidojo savo vaiką po „nekalto“ reklamuoto COVID-19 skiepo!“

Paulius Vaineikis, kunigas

Klaida

Iš vieno nepatikrinto atvejo daromas apibendrinimas, kuris pandemijos metu kursto nepasitikėjimą vakcinomis. Siekiant pagrįsti savo nuomonę nesiremiama jokia oficialia informacija ar statistikos duomenimis, todėl padaryta anekdotinių įrodymų klaida.

74 kortelė

Jurgita: „Aš taip bijau vorų, tiesiog paniškai. Kaip norėčiau tą baimę įveikti!“
Eligijus: „Niekaip tų baimių negaliu suprasti. Bet mano mama irgi visada bijojo vorų. Vienintelis būdas tą baimę įveikti – tai prisiversti paimti į rankas, mamai tik tai ir padėjo. Gal ir tau padėtų.“

Nėra klaidos

Nors Eligijus sako, kad, jo nuomone, vienintelis būdas įveikti vorų baimę yra voro paėmimas į rankas, jis neteigia, kad visi vorų bijantys asmenys paėmę vorą atsikratys arachnofobijos. Voro palietimą Jurgitai pateikia kaip pasiūlymą, o ne garantuotą problemos sprendimo būdą.

75 kortelė

„Daugelį žmonių atbaido frazė „plokščia Žemė“... bet negalima matyti visų faktų ir nesuprasti... užaukite [...] nesvarbu, kaip aukštai esi, horizontas visada tame pačiame akių lygyje... atsiprašau, vyručiai... Aš taip pat tuo nenorėjau tikėti.“

Bobby Ray Simmonsas jaunesnysis, reperis

Klaida

Siekiant įtikinti, kad Žemė yra plokščia, tiesiog nurodoma, jog horizontas yra visada tame pačiame akių lygyje, net jei kylama aukštai liftu. Tačiau ignoruojami visi fizikos dėsniai ir tai, kad turime pakankamai mokslinių įrodymų (kad ir fotografijų iš kosmoso), jog žemė nėra plokščia.

Slidi nuokalnė


Be jokio pagrindo tvirtinate, kad leidus įvykti „A“, jis netrukus sukels „B“, o gal ir „C“ ir pan. Tokio pagrindimo problema yra ta, kad nepaaiškinama, kaip konkrečiai „A“ sukelia „B“, „C“ ir t. t.

Pavyzdys: Elžbieta yra prieš tos pačios lyties asmenų santuokas, nes kitas žingsnis būtų įteisinti žmonių ir gyvūnų santuokas, o netrukus suaugusieji galės tuoktis su vaikais. Siaubas!

76 kortelė

„Islamas yra Trojos arklys Europoje. Jei nesustabdysime islamizacijos dabar, Eurabija ir Nyderabija bus tik laiko klausimas. Prieš šimtmetį Nyderlanduose buvo apie 50 musulmonų. šiandien šioje šalyje gyvena apie 1 mln. musulmonų. Kur tai nuves? Kaip matome, artėjame prie Europos ir Nyderlandų civilizacijos pabaigos.“

Geertas Wildersas, Nyderlandų politikas

Klaida

Geertas bando teigti, kad augantis musulmonų skaičius prives prie civilizacijos pabaigos. Tačiau jis nepateikia jokio paaiškinimo, kodėl taip nutiktų. Veikiau jis tik užsimena apie tai, kad musulmonų skaičius Nyderlanduose išaugo. Kadangi jis bandė nurodyti, kokios kiltų pasekmės, kurių logiškai pagrįsti nesugebėjo, tai yra „slidžios nuokalnės“ klaidos pavyzdys. Jei Geertas iš tikrųjų būtų mėginęs logiškai paaiškinti, kaip į Europą atvykstantys musulmonai čia užbaigs civilizaciją, jam būtų pavykę išvengti klaidos.

77 kortelė

„[Abortas] šiandien yra didžiausias taikos naikintojas. Jei motina gali nužudyti savo kūdikį, kas trukdo jums nužudyti mane, ar man jus?“

Motina Teresė, katalikų vienuolė ir misionierė

Klaida

Motina Teresė teigia, kad nėštumo nutraukimas gali paskatinti mus žudyti vienas kitą, o nėštumo nutraukimas šiandien yra didžiausias taikos griovėjas. Tačiau ji nepateikia jokių loginių sąsajų. Ir net jei tikėtume, kad nėštumo nutraukimas iš tiesų yra žmogžudystė, neaišku, kodėl vieno kūdikio nužudymas paskatintų kitus žmones laisvai žudyti vienas kitą arba kodėl tai keltų grėsmę taikai. Kadangi šios pasekmės nepaaiškintos, Motina Teresė padarė „slidžios nuokalnės“ klaidą.

78 kortelė

„Baimė veda prie pykčio. Pyktis – prie neapykantos, o neapykanta – prie kančios.“

Yoda, legendinis džedajų (angl. Jedi) mokytojas

Klaida

Nors Yoda’os teiginys gali turėti gilią prasmę, tačiau jis lieka logiškai nepagrįstas. Kodėl baimė sukelia pyktį? Ir kodėl pyktis sukelia neapykantą? Jei Yoda būtų pabandęs tai logiškai paaiškinti, jis būtų išvengęs „slidžios nuokalnės“ klaidos.

79 kortelė

„Viena iš mano mėgstamiausių [idėjų] yra miškų išsaugojimas, nuo kurių labai priklausome dėl gaunamo deguonies. Siūlau riboti, kiek tualetinio popieriaus lapelių galima sunaudoti prisėdus ant klozeto. Nenoriu apvogti nė vieno įstatymus gerbiančio amerikiečio iš jiems Dievo duotų teisių, bet manau, kad esame pakankamai darbštūs žmonės, kad galėtume išsiversti tik su vienu lapeliu vieno apsilankymo tualete metu, išskyrus, žinoma, tuos pikantiškai įkyrius atvejus, kai gali prireikti dviejų ar trijų.“

Sheryl Crow, amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė

Nėra klaidos

Nors Sheryl siūlomas sprendimas dėl miškų naikinimo stabdymo skamba kiek keistai ir vargu ar bus sėkmingas, bet ji nepateikė jokių absurdiškų ar nepagrįstų teiginių. Regis, iš tiesų jos tikslas yra miškų išsaugojimas ir ji pateikia galimą sprendimą. Jei Sheryl būtų teigusi, kad jos sprendimas iš esmės pakeis žmonių įpročius taip, kad miškų naikinimas nebebus problema, ji tikriausiai būtų padariusi „slidžios nuokalnės“ klaidą.

80 kortelė

Brazilijos Aukščiausiajam federaliniam teismui įteisinus tos pačios lyties asmenų santuoką: „Kažkokia nesąmonė. Kiti etapai – vaikų įvaikinimas ir pedofilijos įteisinimas.“

Jairas Bolsonaro, Brazilijos prezidentas

Klaida

Jairas teigia, kad tos pačios lyties asmenų santuokų legalizavimas paskatins pedofilijos legalizavimą. Taip ir lieka neaišku, kodėl taip nutiktų, nes Jairas nebando šio teiginio logiškai pagrįsti. Norėdamas išvengti „slidžios nuokalnės“ klaidos, Jairas turėjo bent jau pabandyti logiškai susieti legalizavimą su kitomis savo išsakytomis baisiomis pasekmėmis.

81 kortelė

„Jeigu kam nors atrodo, kad šios trys papildomos lotyniškos raidės asmens dokumentuose yra smulkmena, tai iš tikrųjų nėra taip. [...] niekas neturės teisinių ir moralinių argumentų ateityje neįsileisti į lietuvių kalbos raidyną, pavyzdžiui, kitų kalbų diakritinius ženklus ?, ?, ö, ?, ü ir t. t., nes lygios galimybės yra visiems lygios teisės.Ir niekas negarantuos, kad [...] ir kituose oficialiuose dokumentuose koks nors Europos teismas nelieps pradėti vartoti japonų, kinų hieroglifų, armėnų, gruzinų abėcėlės raidžių, rusų kirilicos.“

Stanislovas Buškevičius, politikas

Klaida

Pateiktoje citatoje bandoma įtikinti, jog sutikus leisti naudoti kelias papildomas lotyniškas raides asmens dokumentuose, galima sulaukti teismų sprendimų, kurie privers leisti naudoti ir kitų raidynų elementus. Tačiau tai niekaip nėra pagrindžiama, įrodoma faktais ar jau esamais teismų sprendimais. Todėl iš esmės daromos prognozės, kuriose nepateikiami svarūs argumentai, ir visiškai laisvai interpretuojama, kad priėmus vieną sprendimą, bus priimtas ir kitas, taip klaidinant skaitytojus.

82 kortelė

„Aš esu pasibaisėjusi, kad turiu sumokėti 50 %! [Nors] aš naudojuosi NHS (Nacionalinės sveikatos tarnyba), aš daugiau nebegaliu naudotis viešuoju transportu. Traukiniai visada vėluoja, dauguma valstybinių mokyklų yra šiknoj, o aš turiu jums atseikėti, na, keturis milijonus svarų – ar jūs juokaujat? Kai gavau sąskaitą sumokėti mokesčius už „19“ [muzikos albumą], norėjau eiti ir nusipirkti ginklą ir pradėti šaudyti į visas keturias puses.“

Adele, britų dainininkė, dainų autorė

Nėra klaidos

Nors gali atrodyti, kad Adele perdeda kalbėdama apie nepakankamą Jungtinės Karalystės transporto ar švietimo sistemos kokybę ir didelių mokesčių mokėjimo neefektyvumą, ji nepateikia jokių loginių argumentų, pagrindžiančių šias pasekmes. Atrodo, kad Adele tik skundžiasi ir verkšlena dėl mokesčių, užuot bandžiusi nurodyti kokias nors blogas pasekmes, kurios atsirastų dėl tam tikrų veiksmų. Jei, pavyzdžiui, Adele būtų teigusi, kad be jos sumokamų didelių mokesčių socialinė infrastruktūra Jungtinėje Karalystėje nusiristų į anarchiją, ji būtų padariusi „slidžios nuokalnės“ klaidą.

83 kortelė

„Tegul dergia. Tai taip paprasta, lengva. Žinoma, tegul dergia. Tai tik šunų kakučiai. Žinai, jei aš leisiu tavo šunėkui visur pridergti, tada man turi būti OK, kad visa ši aikštė bus užtvindyta kakučiais. [...] Kažkoks vaikis iš laikraščių kiosko pavogė penkis baksus? Kam tai rūpi? Na, galbūt kitą kartą jis nuspręs pavogti tavo televizorių arba įsilaužti į tavo namus ir pavogti tavo žmoną. Bet koks skirtumas? Nes iki to laiko mes visi vis tiek gyvensime dideliame š***.“

Charlesas „Chuckas“ Rhoadesas jaunesnysis, TV serialo „Milijardai“ (angl. Billions) personažas

Klaida

Chuckas nepaaiškina savo teiginių ir neaišku, kodėl jo pasipiktinimas šuns ekskrementais vestų prie to, kad jais būtų užpildyta visa aikštė, ir kodėl viena vagystė privestų prie kitos. Veikiau jis tik pateikia šias išvadas ir jas pasitelkia savo pirminiam argumentui pagrįsti. Norėdamas išvengti „slidžios nuokalnės“ klaidos, Chuckas turėjo nurodyti pasekmes, kurios dėl jo veiksmų turėjo atsirasti, ir logiškai pagrįsti, kodėl jos galėjo atsirasti.

84 kortelė

Reaguodama į Emmanuelio Macrono pasiūlymą iki 2040 metų Prancūzijoje uždrausti visus dyzelinius automobilius: „Prancūzijos valstybė daugelį metų skatino žmones pirkti dyzelinu varomus automobilius [...] Naujo automobilio įsigijimas tikriausiai nėra brangus dalykas prezidentui Macronui ir jo ministrams. Tačiau daugeliui žmonių, kurie ir taip turi finansinių sunkumų, yra per sunku. Daugelis neturtingų žmonių negalės nuvykti į darbą, ypač jei nėra patikimo viešojo transporto. Daugelis pagyvenusių žmonių negalės nuvykti į parduotuvę ar pas gydytoją.“

Pamela Anderson, aktorė ir modelis

Nėra klaidos

Pamela teigia, kad Macrono siūlymas sukels didelių sunkumų neturtingiems žmonėms. Ji paaiškina, kad žmonėms gali būti sunkiau patekti į darbą ar pas gydytoją, ypač jei nėra patikimo viešojo transporto. Kadangi Pamela mums pateikė pagrįstą paaiškinimą, kodėl jos pirminis teiginys gali būti teisingas, ji nepadarė „slidžios nuokalnės“ klaidos. Jei, pavyzdžiui, Pamela būtų teigusi, kad dėl šio draudimo pusė Prancūzijos gyventojų emigruotų iš šalies, ji būtų padariusi „slidžios nuokalnės“ klaidą.

85 kortelė

„Aš taip pat kai ko išmokau. Parduoti yra smagu, nes kai parduodate, uždirbate daug pinigų, o kai turite pinigų, jums nereikia šlaistytis su tokiais vargšais kaip jūs, vaikinai. Užsikruškit, vaikinai, aš einu namo.“

Ericas Cartmanas, animacinio serialo „Pietų parkas“ (angl. South Park) personažas

Nėra klaidos

Ericas sako, kad parduodamas jis uždirbs pinigų, o turėdamas daugiau pinigų galės rinktis, kas jo draugai. šis argumentas atrodo pagrįstas, nes Ericas paaiškino priežastinį ryšį tarp pardavimo ir „geresnių“ draugų susiradimo. Pavyzdžiui, jei Ericas būtų teigęs, kad parduodamas jis susidraugaus su Billu Gatesu ar Bradu Pittu, bet nepaaiškinęs kodėl, jis būtų padaręs „slidžios nuokalnės“ klaidą.

86 kortelė

„Jei mes dekriminalizuotume marihuanos vartojimą, dauguma moksleivių tikriausiai pradėtų ją vartoti. Tada jie nebesimokytų, baigę mokyklą nerastų darbo, o gatvėse gausus būrys benamių ieškotų pinigų ir labdaros.“

Fatima, pradinių klasių mokytoja

Klaida

Fatima teigia, kad jei marihuana būtų dekriminalizuota, jos mokiniai taptų benamiais. Tačiau ji nepaaiškina, kodėl dekriminalizavimas reiškia, kad daugiau moksleivių mokykloje rūkytų marihuaną. Ji taip pat nepaaiškina, kodėl dėl marihuanos rūkymonepavyktų susirasti darbo. Nors Fatimos paaiškinimas gali būti teisingas hipotetiniam atskiram asmeniui, jame trūksta daug loginių sąsajų, kad galėtume patikėti, jog jos bendras teiginys apie marihuanos dekriminalizavimo pasekmes yra teisingas.

87 kortelė

„Aš nepritariu eutanazijai, nes toks nepagydomoligonio numarinimas leis gydytojams žudyti žmones. Visai neseniai skaičiau straipsnį, kuriame teigiama, kad sunkiai sergantiems žmonėms trūksta donorų organų. Tad gydytojai galėtų tiesiog įtikinti žmones nusižudyti, kad galėtų gauti daugiau organų kitiems pacientams.“

Tomas, kalvis

Klaida

Eutanaziją, jeigu ji yra įteisinta, žmonės pasirenka savanoriškai. Tai nėra paprastas procesas ir įtikinti žmogų tokiam žingsniui yra itin sudėtinga. Donorų trūkumas savaime negali lemti eutanazijos skatinimo. Tik kelios šalys leidžia eutanaziją pasirinkusiems tapti ir donorais, pvz., Belgija, Nyderlandai. Tačiau ir ten tai nėra dažnas reiškinys, o viename tyrime, nagrinėjant Belgijos statistiką, buvo apskaičiuota, jog potencialiai tik apie 10 proc. iš eutanaziją pasirinkusių galėjo tapti bent vieno organo donorais. Donorystę taip pat sąlygoja laisvas žmogaus apsisprendimas ir net eutanaziją pasirinkęs asmuo gali išreikšti valią nesutikti paaukoti savo organus. Nors akivaizdu, kad tapti donoru yra sprendimas, kuris gali padėti tau išgelbėti kitą, kai tau pačiam jau vilčių nebėra. Todėl tokie teiginiai labai panašūs į gąsdinimus, jog geriau neturėti donoro kortelės, nes kažkas tave norės nužudyti, kad gautų tavo organus.

88 kortelė

„Plastikiniai šiaudeliai simbolizuoja šių dienų genocidą. Išmesti plastikiniai šiaudeliai teršia vandenyną mikroplastiko dalelėmis, kurios sukelia kepenų ir smegenų vėžį. Pažvelkite į šalia esantį žmogų! Tas plastikinis šiaudelis, kurį išmetei vakar, vieną dieną jį nužudys!“

Eimantas, radikalus aplinkosaugininkas, gamtos vaikas

Klaida

Eimantas teigia, kad plastikiniai šiaudeliai teršia vandenynus, o tai galima laikyti genocidu, ir jie gali nužudyti šalia esantį žmogų. Gal ir tiesa, kad tarša plastikiniais šiaudeliais iš tiesų gali sukelti tam tikrų sveikatos problemų, visiškai neaišku, kodėl tai galima palyginti su genocido metu įvykdytais žiaurumais ar kodėl plastikiniai šiaudeliai būtinai pražudys šalia esantį žmogų. Kadangi Eimantas nesugebėjo savo išvadų pagrįsti logiškai, jis padarė „slidžios nuokalnės“ klaidą.

89 kortelė

„Ei! Žmonės laukdavo eilėse, kad nusipirktų mano populiariausius naujus muzikos rinkinių albumus. Tada buvau apsukrus – sekiau madas ir pradėjau pardavinėti kompaktines plokšteles. O dabar bet kas gali tiesiog atsisiųsti dainą ir nemokamai ją klausytis internete. Liūdna pagalvoti, kad mano, kaip menininko, karjera tikriausiai baigėsi. Ačiū už nieką! (Tyčia numeta mikrofoną ant žemės).

DJ Mickas Brossas, muzikos didžėjus

Nėra klaidos

Mickas kalba apie savo patirtį prisitaikant prie naujų būdų, kaip gerbėjai galėtų klausytis jo muzikos. Jis taip pat paaiškina, kad dėl to, kad internete lengva nemokamai rasti muzikos, muzikantai stengiasi visomis išgalėmis užsidirbti pinigų, o tai gali būti priežastis, kodėl jis turi baigti savo muzikinę karjerą. Mickas nepadarė „slidžios nuokalnės“ klaidos, tačiau pasidalijo savo patirtimi ir pateikė mums įtikinamų priežasčių, kodėl jis galėtų pagalvoti apie karjeros pabaigą. Linkime kuo didžiausios sėkmės Mickui.

90 kortelė

„Daugelis naująją mūsų valdžią perspėjo, kad, nuolaidžiaujant didesniam kaimynui, su kuriuo dabar turime bendrų strateginių tikslų, kelių nelietuviškų rašmenų įteisinimas atvers tikrą Pandoros skrynią ir teks įsileisti visus – apie 150 lotyniško pagrindo rašmenų su skirtingais diakritiniais ženklais.“

Česlovas Iškauskas, politikos apžvalgininkas

Klaida

Argumentuojama, kad leidimas asmenvardžių rašyboje vartoti raides X, W ir Q pradeda domino efektą, kai ilgainiui bus pareikalauta leisti naudoti ir visas kitas raides su skirtingais diakritiniais ženklais. Tačiau nėra pateikiami precedentai, kurie jau būtų įvykę kitose šalyse ir taptų įrodymu, kad padarius sprendimą A, teks padaryti ir B.

91 kortelė

„LGBT ideologijos propagandistai veržiasi ne tik į valdžią, bet ir į mokyklas ir darželius, palaidu gyvenimo būdu, ištvirkimų laisve, gender ideologija norėdami indoktrinuoti vaikus. Valdžia ir jos satelitinė „žiniasklaida“ yra užvaldyta LGBT ideologijos, stumia jai palankius įstatymus. LGBT aktyvistai ir jiems prijaučiantys šiaudadūšiai nori [...] taip perauklėti visuomenę, kad kuo lengviau būtų pasiekti LGBT sektos tikslai ir visuomenė tolerantiškai žiūrėtų į ištvirkimus kasdieniniame gyvenime.“

„Stop LGBT Propaganda Lietuva“ („Facebook“ paskyra)

Klaida

Pateikiama pozicija nėra pagrindžiama faktais, o priklausymas LGBT bendruomenei yra traktuojamas kaip savaime tapatus palaidam gyvenimo būdui, ištvirkimui. Toks generalizavimas, etikečių klijavimas neretai pasitelkiamas siekiant sustiprinti efektą, emociškai labiau paveikti, maskuoti loginio ryšio tarp priežasties ir pasekmės nebuvimą. Ir švietimas šiais klausimais traktuojamas ne kaip žinių suteikimas ir supratimo, tolerancijos ugdymas, tačiau kaip vaikų indoktrinacija (įtraukimas), nors tam įrodyti nepateikiami jokie duomenys.

92 kortelė

Politikas komentuoja civilinės partnerystės įstatymo priėmimą: „Po to pereinama prie vienalyčių santuokų įteisinimo, ir prasideda domino efektas.“

Laurynas Kasčiūnas, politikas

Klaida

Pateikiama įvykių seka, kurioje pabrėžiama, kad priėmus Civilinės partnerystės įstatymą vėliau būtų priimtas ir Vienalyčių asmenų santuokos įstatymas. Taip pat pateikiama užuomina į tai, kad Civilinės partnerystės įstatymas įsiūbuos domino efektą, todėl politikas padarė „slidžios nuokalnės“ klaidą, iškart susiedamas vieną žingsnį su kitu, nors nuo tų pačių įstatymų leidėjų ir priklauso, kokie sprendimai bus priimti, ir nebūtinai priėmus vieną sprendimą turi būti pereinama prie kito.

93 kortelė

„Pasirodo, Kalėdas pavogė ne Grinčas, o Europos Komisija. šiandien tai tik rekomendacija, o kitais metais nebus galima puošti eglutės. Nebus galima vartoti žodžių „vyras“ irn „moteris“, „tėvas“ ir „mama“, bus tiktai „ono“. Kur einame?“

Petras Gražulis, politikas

Klaida

Europos Komisijos parengtos komunikacijos gairės išties sukėlė ažiotažą, buvo nemažai kritiškų vertinimų dėl siūlymo „kalėdinį laikotarpį“ keisti į „šventinį laikotarpį“ ir pan. Tačiau tai buvo tik gairės, ir šių gairių atsiradimą traktuoti kaip būsimą draudimą kitais metais puošti eglutę ar draudimą vartoti žodį „mama“ yra manipuliatyvu. Tai hiperbolizavimas, kuris sustiprina įspūdį ir žaidžia mūsų emocijomis, tačiau dėmesys turėtų būti skirtas faktams ir logikai. Tikrai nėra taip, kad tokių gairių atsiradimas nulems kitais metais draudimą puošti eglutes.

94 kortelė

„Atėjo laikas šaltuose valstybės vadovo rūmuose girdėti krykštaujančių vaikų juoką, jausti šeimos šilumą. Tik mylintis ir mylimas žmogus gali būti atsakingas ir rūpintis kitais. Tik toks žmogus gali suprasti tokių pačių šeimų lūkesčius ir problemas, suteikti žmonėms viltį.“

Saulius Skvernelis, politikas

Klaida

Daroma prielaida, jeigu Prezidentu taps žmogus, neturintis vaikų, tai žmonių, kurie vaikų turi, lūkesčiai nebus atliepti. Ir atitinkamai leidžiama suprasti, kad norint, jog šie lūkesčiai būtų atliepti, reikia rinkti asmenį, kuris turi vaikų ir yra „mylimas ir mylintis“. Tačiau taip ignoruoja tai, kad šeimos šeimos turėjimas / neturėjimas nėra atsakingumo ar gebėjimo rūpintis kitais būtina sąlyga.

95 kortelė

„Mūsų šešėlinės Vyriausybės posėdyje lankęsi ekspertai labai aiškiai pasakė, kad narkotikų dekriminalizavimą įteisinantys teisės aktai turės labai didelės neigiamos įtakos visuomenei, pradedant nusikalstamumo didėjimu ir baigiant jaunų žmonių mirtimis nuo perdozavimo bei kitų narkotikų vartojimo padarinių.“

Ramūnas Karbauskis, politikas

Klaida

Prisidengimas ekspertais gali būti vienas iš populizmo bruožų, kai atsirenkami tik tie ekspertai, kurie patvirtina išankstinę nuomonę, o į kitų pastabas dėmesys nekreipiamas. Būtina tikrinti, ar ekspertai kompetentingi teikti išvadas konkrečiu klausimu, analizuoti kitų ekspertų poziciją.

96 kortelė

„Kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, pas mus prasidėjo isterija. O isterija bei jos kurstymas yra patikrintas  tautų, visuomenių manipuliavimo būdas. Pirminė emocija tam tikru laipsniu buvo suprantama ir pateisinama – palaikyti besiginančią pusę reikia, bet kai tu, lietuvis, paneigi tautinės savisaugos instinktą, tu peržengi ribą, tu nebegini savo tautos. Tu gali palaikyti kitą ir likdamas savimi. Jeigu matai, kaip mūsų valdžia – nuo prezidento iki valdančiosios koalicijos žmonių – apsirengia vyšyvankomis (norsnesu matęs jų, ypač jaunosios kartos,vilkint lietuvių tautiniais drabužiais), supranti, kad tai yra tautinio imunodeficito sindromas.“

Povilas Gylys, profesorius

Klaida

Bandoma aiškinti, kad parama Ukrainai peržengus ribą tampa pavojinga Lietuvai arba, kitaip tariant, peršama mintis, kad savisauga turi reikšti mažesnę paramą karo niokojamai Ukrainai.

97 kortelė

„Aš galvoju, kad mūsų visuomenė taip nukrypusi nuo ribos, nuo ašies, kad netrukus mes prieisime tokį tašką, kai pora pasimylės, visa tai transliuos internete, bet orgazmą patirs tik tada, kai gaus šimtą penkiasdešimt „laikų“, nes jeigu jų negaus, tai ir orgazmo nepatirs.“

Edita Mildažytė, TV laidų vedėja

Klaida

Bandoma kurti apokaliptinį visuomenės vaizdą, kai esą vis labiau nukrypstama nuo normų, nors tam pateikiamos tik asmeninės fantazijos, kurios daugiau pasako apie patį minties išsakytoją.

98 kortelė

„Siekiant užtikrinti nepertraukiamą 5G ryšį tos stotelės bus sudiegtos prie apšvietimo stulpų, viešojo transporto stotelių, šviesoforų stulpų, telekomunikacijųšulinių ir kt. viešos infrastruktūros objektų. [...] planuojama taip sudėlioti reglamentavimą ir ryšių infrastruktūros taisykles, kad telekomunikacijų bendrovės gautų NEMOKAMĄ ir NEVARŽOMĄ prieigą prie visų šių statinių ir objektų. Žmonės bus NEPERTRAUKIAMAI veikiami aukšto dažnio elektromagnetinės spinduliuotės visur, kur padės koją, ir niekas neturės PASIRINKIMO.“

Jarūnė Rimavičė, aktyvi visuomenės veikėja

Nėra klaidos

Tai yra nepagrįsta informacija apie 5G žalą, taip pat valdžios esą vykdomą žmogaus privatumo pažeidinėjimą. Tačiau tai nėra domino efekto iliustracija, nes trūksta esminio dalyko: jei darysite A, tai iš to kils B, C ir D. Čia tiesiog pateikiama sąmokslo teorija.

99 kortelė

„Panašu, kad 2022 metais numatyta atlikti puolimą prieš civilizaciją bent keletu frontų – tai nauja ekonominė krizė, kurią jau žada pirmosios ekonomistų užuominos dėl neišvengiamai kilsiančios bazinių palūkanų normos, dar kažkokia ne mažiau šlykšti nei praėjusi medicininė afera rudenį, prieš tai panaikintas privatumas su „chatcontrol“ ir finale susitarimas perduoti pasaulio vyriausybei buvusių valstybių suverenitetus ir konstitucijų anuliavimas.“

Giedrius Regelskis, aktyvus socialinių tinklų vartotojas

Nėra klaidos

Plėtojama jokiais faktais nepagrįsta sąmokslo teorija, kuri perša mintį, kad visas tikras ir pramanytas problemas kuria galios siekianti „pasaulio vyriausybė“. Tačiau šioje citatoje tik išvardijami galimai vienu metu prasidėsiantys įvykiai, o ne grindžiama vieno iš jų įtaka kito įvykio atsiradimui.

100 kortelė

„Kiekvienas valdžios kritikas gali būti įtartas palaikantis Putiną. Kiekvienas rusišką „Belugą“ gėręs irgi gali būti infekuotas. Tokiais tempais susirūpinimą jau kelia ir batsiuvys Rimas Vilniuje. Nes taisė įtartinai prabangius batus – galimai ne vienas oligarcho aulinukas jo taisykloje atgulė. Sąsajų su Rusija tuoj ims kratytis ir „Sodra“, todėl tokiems įtartiniems galimai nebebus mokamos pensijos. O asmenims, kurių vardai prasideda iš niekingų Z ir V raidžių, gali būti svarstoma rekomenduoti jas pašalinti per protingą terminą. Ir profilaktiškai pasiskiepyti penkta doze.“

Jurga Lago, juvelyrė, aktyvi socialinių tinklų vartotoja

Nėra klaidos

Bandoma įpiršti, kad už kiekvieną kritiką valdžiai yra klijuojama Putino šalininko etiketė, o isterija įtarinėti piliečius palankumu Rusijai esą tik auga, tačiau pasigendama pradinio įvykio, kuris esą lems minimus veiksmus, todėl loginės klaidos nėra. Jurga būtų padariusi loginę klaidą, jei būtų nurodžiusi, kad konkretus įvykis „A“ lems kiekvieno valdžios kritiko įtarinėjimą dėl prorusiškumo ir taip toliau.

Klaidinga dilema


Jūs pateikiate dvi priešingas alternatyvas kaip vieninteles galimybes, nors iš tiesų gali būti kelios skirtingos galimybės. Tai yra netinkamas pagrindimas, nes nepaaiškinama, kodėl galimi tik du variantai.
Pavyzdys: Martynas teigia: „Arba tu eini į kariuomenę baigęs mokyklą, arba renkiesi būti išdaviku ir priešu. Tau rinktis.“

101 kortelė

„Žinote, kai augate, o jūsų namuose skamba tik Michaelo Jacksono arba Prince’o muzika?“ [...] Man tai buvo Michaelo Jacksono. Niekada negalėjau apsispręsti, ar noriu būti Michaelu Jacksonu, ar už jo ištekėti. Man nerūpi, ką žmonės dabar apie jį sako, nes jis yra velniškai geras genijus. Ir taškas!“

Amy Winehouse, britų dainininkė, dainų autorė

Klaida

Amy teigia, kad vaikams augant klausomasi arba vien tik Michaelo Jacksono, arba Prince’o muzika. Tačiau neaišku, kodėl tai yra du vieninteliai variantai, su kuriais žmonės galėjo užaugti, ar kad jūs negalėjote klausytis abiejų. Norėdama išvengti klaidos, Amy turėjo pripažinti, kad tai nėra vieninteliai du variantai, tačiau dažnai žmonės namie klausosi vieno iš šių dviejų popmuzikos atlikėjų dainų.

102 kortelė

Kalba, pasakyta ES ir Turkijos viršūnių susitikimo metu: „Turkijai yra tik viena alternatyva. Arba afrikietiškas barbariškumas, vadovaujamas arabų ir pasipilsiantis ant jos galvos kaip lavina, arba ji turi atkurti tvirtą lyderystę, taip tarp savęs ir Afrikos paguldydama 20 mln. didvyrių, ir įkvėpusi oro gurkšnį pasiekti savo socialinį atgimimą.“

Recepas Tayyipas Erdoganas, Turkijos prezidentas

Klaida

Recepas teigia, kad Turkija turi pasirinkti: arba pasiduoti barbariškumui, arba atkurti stiprią lyderystę, kad apsisaugotų nuo Afrikos. Tačiau neaišku, kodėl Turkijai tai vienintelės dvi galimybės. Tikėtina, kad Turkijai vis dar pavyks įveikti migracijos krizę, apie kurią Recepas kalba, neatsisakant jos demokratijos. Taip pat gali būti, kad dėl migracijos antplūdžio „Afrikos barbariškumas“ neužvaldys Turkijos. Norėdamas išvengti klaidingos dilemos, Recepas galėjo tik paaiškinti, kodėl jis mano turintis daugiausia patirties, kad galėtų įveikti tokio masto krizę.

103 kortelė

„Pažvelkime tiesai į akis. Nėra jokių argumentų dėl pasirinkimo tarp taikos ir karo, bet yra tik vienas užtikrintas būdas turėti taiką – ir jūs galite ją turėti per sekundę – pasiduoti.“

Ronaldas Reaganas, 40-asis JAV prezidentas

Klaida

Ronaldas teigia, kad taiką galima užtikrinti tik pasidavus. Pavyzdžiui, taiką galima pasiekti pergalingai arba susitarus dėl paliaubų. Kadangi Ronaldo siūlomos galimybės nėra vienintelės galimos alternatyvos, jis padarė dilemos klaidą. Norėdamas to išvengti, Ronaldas galėjo, pavyzdžiui, pripažinti, kad taiką galima pasiekti ir kitomis priemonėmis, tačiau jis vis dar mano, kad karinis konfliktas yra geriausias būdas ją pasiekti ateityje.

104 kortelė

Kalbėdama po Rugsėjo 11-osios išpuolių Jungtinėse Amerikos Valstijose: „Kiekviena tauta turi būti arba su mumis, arba prieš mus. Tie, kurie priglaudžia teroristus arba juos finansuoja, už tai sumokės.“

Hillary Clinton, Amerikos politikė, buvusi JAV valstybės sekretorė

Klaida

Neaišku, kodėl šalys, kurios nesutinka su JAV politika, yra priešai (ar net teroristų rėmėjai), kaip teigia Hillary. Kai kurios šalys gali nesutikti su Hillary siūlomais veiksmais, tačiau vis dar yra sąjungininkės ir yra prieš terorizmą. Kadangi Hillary mums suteikė galimybę rinktis tik du variantus, kurie neatrodo, kad būtų suderinami, ji padarė dilemos klaidą. Norėdama išvengti šios klaidos, Hillary galėjo pasakyti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos labai nusivils, jei šalys nepalaikys jos siūlomos politikos.

105 kortelė

„Kaip manote, ką rūkaliai darytų, jei nerūkytų? Rūkydami patiriate tam tikrą malonumą, taip pat gaunate ir kitų naudingų dalykų, pavyzdžiui, sumažinate stresą. Niekas nežino, į ką kreiptumėtės, jei nerūkytumėte. Galbūt sumuštumėte savo žmoną. Galbūt dideliu greičiu vairuotumėte automobilį. Kas žino, ką, po velnių, darytumėte?“

Geoffrey C. Bible’as, buvęs tabako bendrovės „Philip Morris Companies“ generalinis direktorius ir vykdomasis valdybos pirmininkas

Klaida

Geoffrey sako, kad žmonės arba rūkys, arba padarys ką nors daug blogiau, pavyzdžiui, sumuš savo žmoną arba viršys leistiną greitį. Neaišku, kodėl rūkymas verčia žmones mažiau piktnaudžiauti ar labiau atsipalaiduoti (tai taip pat yra klaidinga dilema), ir dar neaišku, kodėl rūkymas yra vienintelis būdas žmonėms atsipalaiduoti ar sumažinti stresą. Norėdamas išvengti šios klaidingos dilemos, Geoffrey galėjo tiesiog paaiškinti, kodėl, jo manymu, cigaretės puikiai padeda sumažinti stresą.

106 kortelė

Kalbėdamas apie Rusijos karą su Ukraina: „[Europa] niekada neturi pasiduoti pažeminimo dvasiai [...]. Kai taika grįš į Europos žemę, turėsime sukurti naują saugumo pusiausvyrą.“

Emanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas

Klaida

Iš esmės formuojama pozicija, kad arba išsaugotas Rusijos „veidas“, arba tolesnis karas. Nors įprastai karą pradėjusi šalis turi sumokėti už tai, tam sukurti ir karo tribunolai, privalomai mokamos reparacijos (karo nuostolių atlyginimas, kurį turi sumokėti karą sukėlusi šalis). Ir ši dilema palieka tik du variantus, tačiau nesvarsto iš esmės kitų, kurie taip pat yra galimi.

107 kortelė

„Homoseksualų partnerysčių šalininkai nesikuklina skelbti, neva vyro ir moters šeima yra sovietinė vertybė, o nepripažinti vienalyčių gyvenimas: vieną dieną pabundate ir jaučiatės puikiai, kitą dieną pabundate ir jaučiatės gal ne taip puikiai.“

Interneto svetainė šeimospeticija.lt

Klaida

Bandoma įpiršti, kad visuomenėje egzistuoja tik dvi alternatyvos – arba tu remi tos pačios lyties partnerystes, arba esi sovietinių vertybių ir Kremliaus šalininkas. Tai – klaidingas tikrovės supaprastinimas.

108 kortelė

„Jūsų pakilimai ir nuosmukiai sporte, manau, yra tokie pat normalūs kaip kasdienis gyvenimas:vieną dieną pabundate ir jaučiatės puikiai, kitą dieną pabundate ir jaučiatės gal ne taip puikiai.“

Michaelis Schumacheris, buvęs „Formulės 1“ lenktynininkas

Nėra klaidos

Michaelis teigia, kad žmonėms gali būti gerų ir blogų dienų. Kadangi jis nesako, kad tai yra vieninteliai du jausmai, kurie gali egzistuoti, ir pripažįsta, kad antrasis variantas yra „galbūt“, jis nepadarė dilemos klaidos. Jei Michaelis būtų pasakęs, kad jūs jaučiatės arba tiesiog fantastiškai, arba esate liūdniausias žmogus pasaulyje, jis būtų padaręs dilemos klaidą, nes akivaizdu, kad šios dvi galimybės nėra vieninteliai jausmai, kuriuos žmogus gali patirti. šeimų – ėjimas kartu su Putinu 109 Izabelės reakcija gavus sąskaitą ir Kremliumi. Toks atviras melas turėtų priversti Lietuvos žmones gėdytis savo pažiūrų.“

109 kortelė

Izabelės reakcija gavus sąskaitą už vakarienę restorane: „Arba tu esi tikras vyras ir apmoki visą sąskaitą, arba tiesiog galime pasielgti tuo keistu, moderniu būdu ir kiekvienas už save sumokame pats.“

Klaida

Neaišku, kodėl vaikinas staiga nustos „būti tikru vyru“, jei nuspręs nemokėti už vakarienę. Regis, Izabelė mėgina manipuliuoti vaikino jausmais, siekdama paskatinti jį sumokėti, ir kelia jam klaidingą dilemą. Izabelė būtų galėjusi išvengti dilemos klaidos, jei būtų pasakiusi, jog norėtų, kad vaikinas sumokėtų už vakarienę, bet taip pat būtų pasirengusi padalyti sąskaitą pusiau.

110 kortelė

„Žinote, aš tiesiog nesuprantu šių milijardierių. Jei matote, kad Macronas moka Rusijos agentams, kad jie sudegintų Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, o tada vis tiek nusprendžia surinkti milijardus eurų bažnyčiai atstatyti, kodėl negalite tiesiog paaukoti šių pinigų badaujantiems vaikams Afrikoje. Baltieji žmonės!“

Bastienas, filosofijos studentas

Klaida

Bastienas teigia, kad milijardieriai turėtų pasirinkti aukoti badaujantiems vaikams Afrikoje, o ne aukoti Paryžiaus Dievo Motinos katedros atstatymui. Tačiau neaišku, kodėl milijardieriai negali arba šiuo metu neaukoja abiem dalykams. Kadangi abu šie variantai nėra nesuderinami, Bastienas padarė dilemos klaidą.

111 kortelė

„Manau, kad žmonės, kurie nėra vegetarai ar veganai, pritaria MASINIAM GYVŪNŲ GENOCIDUI. Manau, kad tai paprastas pasirinkimas – arba atiduodi pinigus pramonei, kuri skerdžia gyvūnus, arba nemoki už nekaltų gyvūnų žudymą. Atsibuskite, žmonės!“

Teodoras, veganas

Nėra klaidos

Teodoras teigia, kad pirkdami mėsą parduotuvėje mokame pinigus žmonėms, kurie žudo gyvūnus. Tai skamba logiškai, nes mėsos gamintojai iš tiesų žudo gyvūnus, kad juos parduotų mums. Galiausiai Teodoras mums iškelia dilemą – arba neduodame pinigų šiems žmonėms, arba duodame. Abu šie variantai yra nesuderinami ir tiesiog apibūdina akivaizdų pasirinkimą – arba perkame mėsą, gautą žudant gyvūnus, arba ne. Jei Teodoras būtų pasakęs, kad turėtume arba vengti pirkti mėsą, arba mums nerūpi gyvūnų kančios, jis būtų padaręs dilemos klaidą, nes būtų pagrįsta manyti, kad yra žmonių, kurie vartoja mėsą ir kartais dėl to gailisi arba bent jau jiems rūpi sąlygos, kuriomis mėsa buvo pagaminta.

112 kortelė

„Tu gali būti griežtas, bet teisingas. Ir toks požiūris yra sveikintinas. Arba gali būti drąsus menkysta, nes už savo sprendimus neneši jokios asmeninės atsakomybės (čia mes apie mūsų (bet ne mums tarnaujančią) Vyriausybę).“

„Gustuko picerija“, atsisakiusi pandemijos laikotarpiu tikrinti privalomus galimybių pasus

Klaida

šioje citatoje pateikiamos tik dvi alternatyvos, iš kurių būtina pasirinkti, t. y. griežtas ir teisingas arba drąsus ir menkysta. Tačiau gali būti ir kitų pasirinkimo variantų, todėl citatoje yra pateikiama klaidinga dilema.

113 kortelė

„Kai mokaisi mokykloje ir tau pirmą kartą pasiūlo cigaretę, akivaizdu, kad susiduri su TIKRA dilema. Arba pasirenki užpildyti plaučius dūmais ir benzolu, arba parodai charakterį ir atsisakai pradėti šį siaubingą įprotį.“

Marta, pradinės mokyklos slaugytoja, nerūkanti

Nėra klaidos

Martos teiginyje yra tikra dilema. Jei mokinys pradės rūkyti, jo plaučiai prisipildys dūmų. Jei jis nusprendžia nerūkyti, tada jis išvengs siaubingo įpročio. Marta moksleiviams siūlo du variantus, kurie yra prieštaringi ir nesuderinami tarpusavyje. Ir nors neaišku, ar cigaretės atsisakymas taip pat rodo charakterį, tai neturi įtakos pagrindiniam Martos teiginiui.

114 kortelė

Komentaras interneto svetainėje „Tripadvisor“: „Apsistoti šiame viešbutyje buvo viena didžiausių klaidų mano gyvenime. Visą mano kelionę lydėjo nereikalingos dilemos. Nebuvo oro kondicionieriaus? Buvo karšta, todėl aš švokščiau kaip šuo toje būdoje, vadinamoje kambariu. Į kainą neįskaičiuoti pusryčiai? Galų gale už tai sumokėjau SAVO PINIGAIS! Jokio „Wifi“? Vakare net savo vaikams pasakiau: „JOKIO SUMAUTO „Netflix’o“ jums šiandien nebus.“ Na taip, aš kalbėjausi su vadybininku, bet iš jo nebuvo jokios naudos, kaip ir iš kitų viešbučio darbuotojų. Aš. Nerekomenduočiau. TAšKAS!“

Asta, keturių vaikų mama

Nėra klaidos

Vietoj dilemų Asta savo komentare iš tikrųjų išsamiai aprašo problemas, kilusias viešnagės viešbutyje metu, ir veiksmus, kurių ji ėmėsi reaguodama į šias problemas. Be oro kondicionieriaus buvo labai karšta; jai teko pirkti pusryčius, nes jie nebuvo įtraukti į viešbučio kainą; jos vaikai negalėjo žiūrėti „Netflix’o“, nes nebuvo belaidžio interneto. Neaišku, kodėl kuriame nors iš šių paaiškinimų yra klaidinga dilema, todėl Astai pavyko išvengti klaidos (nors vis tiek skamba gana nemandagiai).

115 kortelė

„Kai susiduriu su sudėtingomis problemomis, grįžtu prie Toba’os Beta’os pamokymų: „Jei priešas jums siūlo du variantus, nustebinkite jį trečiuoju, o ginčą užbaikite ketvirtuoju.“ Manau, kad žmonės arba laikosi tokio požiūrio, ir jis gali pasirodyti gana sėkmingas, arba taip nėra. Kartais jiems viskas bus gerai, o kartais – ne.“

Jogaila, profesionalus gyvenimo treneris

Nėra klaidos

šiame pavyzdyje Jogaila siūlo mums tris dilemas, tačiau nė viena iš jų nėra klaidinga. Toba’os Beta’os citatoje tiesiog pateikiami įkvepiantys patarimai, kaip susidoroti su priešais, kurie bando įsprausti jus į kampą, ir pasirinkti vieną iš alternatyvų. Be to, jis neteigia, kad toks požiūris yra vienintelė išeitis arba kad jis visada yra sėkmingas. Jis sako, kad kartais tai pavyksta, o kartais – ne. Pavyzdžiui, jei Jogaila būtų sakęs, kad žmonėms arba patiks Toba’os Beta’os citata, arba jie yra idiotai, jis būtų padaręs dilemos klaidą.

116 kortelė

„Prašau nebesityčioti iš jos gerbėjų. Grupės pavadinimas kalba už save. Tai yra „Amber Heard“ paramos puslapis ir jei neturite pasakyti nieko gražaus – prašome pasišalinti. Tam yra Johnny Deppo paramos puslapiai, kur jums ir vieta. Neįsižeiskite, tačiau jei jūs tikite Johnny Deppo melais ir tikite šia iliuzija, kad moterys negali patirti smurto – jūs lygiai taip neskiriate tikrovės nuo iliuzijų, kaip ir ponas Deppas.“

Wade’as Wilsonas „Facebook“ grupės „Justice for Amber Heard“ narys

Klaida

Sukuriama dilema – arba remi „Amber Heard“, arba tyli, o jei jau nori pasisakyti, tai gali daryti Johnny Deppą palaikančiose platformose. Kitaip tariant, nėra jokios galimybės diskutuoti, kelti abejonių tam tikrais aspektais ir pan., nors suprantame, kad dažniausiai nėra viskas tik juoda arba balta.

117 kortelė

„Jame [egzamine] net nebus svarbu, ar skaitei „Baltą drobulę“. Bus labai svarbu ryšiai, pažintys, „teisingos“ pažiūros. Nes Lietuvoje svarbu turėti ne gerą pažymį, bet gimti sostinėje ir turėti „teisingą“ pavardę. Pratęsti politikų, medikų, ekonomistų dinastijas. O „teisingos“ pavardės trūkumą gali kompensuoti tik netradicinė orientacija ar ypatingos tatuiruotės. Dabar ne moksliukų, bet įžūlių nuomonės formuotojų laikai. Galų gale joks darbdavys, priimdamas į gerai apmokamą darbą, neprašo padeklamuoti K. Donelaitį. Moksliukas be rekomendacijų yra tik „žmogelis iš gatvės“.

Olava Strikulienė, žurnalistė

Klaida

Iš esmės formuluojama visiškai klaidinga dilema: arba „teisinga“ pavardė, netradicinė orientacija, arba tu niekas, „žmogelis iš gatvės“. Kartu nurodoma, kad mokslo pasiekimai yra visiškai nesvarbu ir nuomonės formuotojai dažniausiai yra tiesiog įžūlūs, tačiau jokie ne moksliukai. Bet juk suprantame, kad norint būti geru IT specialistu „teisingos“ pavardės neužteks, norint studijuoti mediciną – taip pat. Ir šie faktai, konstruojant tokią dilemą, yra visiškai ignoruojami.

118 kortelė

„Rusija puola Klaipėdą, žus 100 000 žmonių. Ką pasirinktų dirbtinis intelektas: 1) atiduoti Klaipėdą ir išsaugoti 100 000 gyvybių, 2) bandyti kovoti iki galo ir aukoti 100 000 gyvybių? Ką pasirinktumėte jūs?“

Ugnius Kiguolis, verslininkas, aktyvus socialinių tinklų vartotojas

Klaida

Matome galimus tik du variantus, tai yra kapituliaciją, išsaugant 100 000 žmonių, arba kovą, kurioje visi 100 000 žmonių žūsta. Jokių tarpinių variantų nėra, nors suprantame, kad jų tikrai gali būti. Taip neretai daroma siekiant manipuliuoti ir eliminuoti kritinį mąstymą, abejones, svarstymus.

119 kortelė

„Tik ką aš tavęs paklausiau, kodėl tavo kojytė yra sukruvinta. Tu sakai – aš skutausi kojas. Tai būdama feministe ir propaguodama laisvę ir feministines vertybes, kojas vis tiek skuti?“

Edita Mildažytė, žurnalistė, TV laidų vedėja

Klaida

Tokia žurnalistės klausimo formuluotė iš esmės formuoja klaidinančią dilemą – arba feministė, arba skutamos kojos. Tačiau niekas netrukdo būti ir feministe, ir skustis kojas. Tai iš esmės yra vadovavimasis stereotipais apie feminizmą.

120 kortelė

„Tegul jie nebeteikia Partnerystės [įstatymo] ir Landsbergio pripažinimo valstybės vadovu, mes pasirašysime [nacionalinį susitarimą dėl saugumo ir gynybos]. Tai yra egzaminas ne mums, o jiems.“

Ramūnas Karbauskis, politikas

Klaida

Politikas susieja du visiškai skirtingus dalykus, taip versdamas kitus priimti sprendimą, kuris reikštų, kad arba išsižadama savo programos, atstovavimo rinkėjams, arba svarbus valstybės saugumo klausimais susitarimas nebus pasirašomas. Tai manipuliacija, kuria iš esmės situacija supaprastinama iki visiškai riboto pasirinkimo, nors niekas nedraudžia pasirašyti susitarimą, kuriam, beje, pritari, ir toliau siekti, jog kiti įstatymai, kuriems politikas ir jo partija priešinasi, nebūtų priimti.

121 kortelė

„Mes neįsiveržėme į Ukrainą. Mes paskelbėme „specialiąją karinę operaciją“, kai mums neliko kito būdo paaiškinti Vakarams, kad jie užsiima nusikalstama veikla tempdami Ukrainą į NATO ir remdami atvirai neonacistinį režimą.“

Sergejus Lavrovas, Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras

Klaida

Be to, kad neigiami akivaizdūs faktai (nes įsiveržimas į Ukrainą niekam jau nekelia jokių abejonių ir karo vadinimas specialiąja operacija nepadaro ne karu), taip pat iš esmės Vakarams keliama dilema: arba turėsite karą, arba nustokite bendradarbiauti su Ukrainos valdžia, siekdami juos priartinti prie Vakarų. Taip manipuliuojama siekiant Rusijos interesų ir kartu kvestionuojamas Ukrainos suverenumas ir teisė pačiai rinktis savo politikos kryptį.

122 kortelė

„šiandien tu esi vienas iš trijų. 1. Pagiringas. 2. Persiėdęs ir cukraus komoje. 3. Žvalus, radęs laiko šeimai ir savo poilsiui. Tavo pasirinkimas, kur nori būti… Nori keistis? Spausk nuorodą žemiau ir palik
savo duomenis.“

„Samogitian Fitness“, sporto treneris

Klaida

Reklama bando įsiūlyti savo paslaugas piršdama suvokimą, kad iš tiesų galimi tik šie trys siūlomi variantai. Siūlant keistis, peršama mintis, kad skaitytojas yra vienos iš pirmų dviejų kategorijų atstovas.

123 kortelė

„O dabar įsivaizduoju situaciją: ateina į biurą koks nors čiaudintis ar kosintis darbuotojas ir, atsisėdęs šalia kokio nors duomenų mokslininko, praneša: „Oi, soriukas, aš čia biškį kovidu sergu. Gal turi paskolinti vienkartinių nosinaičių?“. Įdomu, kokia būtų duomenų mokslininko reakcija. Variantai: 1. Duomenų mokslininkas griebia visą savo dezinfekcinių priemonių arsenalą ir bėga tolyn nuo kolegos, tarsi velnias bėgtų nuo kryžiaus. 2. Duomenų mokslininkas ramiai paduoda savo kolegai vienkartines servetėles ir, nekreipdamas dėmesio į krenkščiantį kolegą, darbuojasi toliau. Tada tik vienas klausimas: kurių galų tas duomenų mokslininkas mus visus gąsdino mirtinu virusu, jei pats jo nebijo?“

Jolanta Blažytė, verslininkė

Klaida

Ne tik žmogaus pasirinkimas suvedamas į dvi alternatyvas, tačiau dar ir peršama mintis, kad mokslininkas rinktųsi antrąjį variantą, nes esą COVID-19 pandemija tik buvo gąsdinama.

124 kortelė

„Visiškai naujas pasiūlymas už 9,99 Eur. Rinkitės mūsų filmų rodymo platformą arba žiūrėkite televiziją kaip močiutė!“

Nėra klaidos

Reklaminis triukas, kuris bando įsiūlyti televizijos naujovę jaunesniajai kartai, kuri nori sekti naujienomis.

125 kortelė

„Aukštuomenė yra kaip nėštumas – arba tu esi, arba ne. Vaidinti aukštuomenę yra tas pats, kas vaikščioti pasikišus pagalvę ir imituoti nėštumą. Bet tai darančių žmonių yra, ir labai daug. Kaip taisyklė, jie yra finansiškai prakutę: užtenka porai būstų, keletui prabangesnių automobilių ir atostogoms kitoje planetos pusėje. Tačiau jie nėra pasiturintys, angliška wealthy prasme.“

Marius Sukesianas, tinklalaidės „Armėno radijas“ autorius

Nėra klaidos

Puikus humoro pavyzdys, kai pašiepiami apsimetantys aukštuomene, kurie mano, kad tam pakanka tik turto, bet nereikia kitų savybių.

Apie žaidimą

Pagrindinis žaidimo tikslas – skatinti mąstyti, kritiškai vertinti ir tikrinti informaciją, su kuria susiduriame kiekvieną dieną įvairiose medijose.

Šis žaidimas jums gali padėti lavinti mąstymą, išvengti visuomenės lyderių, įžymybių ir kitų žmonių apgaulės, išmokti analizuoti net pačius absurdiškiausius teiginius ir juos paneigti.


Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, siekdama ugdyti visuomenės medijų ir informacinį raštingumą įgyvendino projektą „Stalo žaidimas „Populistas“: jaunimo kritinio mąstymo ugdymas“, kurio metu buvo sukurtas šis žaidimas.

Šis žaidimas Lietuvos auditorijai pritaikytas perėmus gerąją Latvijos debatų asociacijos „Quo tu domâ?“ – patirtį.

Žaidimo autoriai: Edgars Kletnieks, Rasmuss Filips Geks, Evija Goluba, Rima Urbonaitė, Gintautas Jazdauskas, Gerda Žymantaitė-Magalinskė ir Donatas Puslys.


Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Jaunimo reikalų agentūra.

Žaidimo prieinamumą silpniau matantiems žmonėms užtikrino Lietuvos audiosensorinė biblioteka.