Peršokti į pagrindinį turinį

Paroda valstybinio choro „Vilnius“ pusės amžiaus jubiliejui

2020 m. rugsėjo 30 d. 16:59 val.
Lietuvos audiosensorinė biblioteka Skroblų g. 10 Vilnius

Pažymint gražią sukaktį, kviečiame apžiūrėti parodą, prisiminti choro „Vilnius“ repeticijų bei koncertų akimirkas.

LAB Tiflotyros skaitykloje paroda veiks iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Nuotraukas padės „prakalbinti“ vyresnioji specialistė tiflotyrai Audronė Gendvilienė.

„1970 m. rugsėjo mėn. 1 d. LAD Centro Valdybos nutarimu bei LTSR Kultūros ministerijos potvarkiu buvo paskelbtas konkursas steigiamo Kamerinio mišraus choro artistų vietoms užimti. Sukomplektavus kontingentą, kurį sudarė du trečdaliai aklųjų ir silpnaregių bei vienas trečdalis reginčių dainininkų, 1970 m. rugsėjo 16 d. prasidėjo repeticijos“ – rašė tuometinė choro metraštininkė J. Obolevičiūtė.

Dirbti Kamerinio choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu buvo pakviestas choro dirigentas ir pedagogas Rimantas Zdanavičius. Pirmas LAD kamerinio choro koncertas įvyko 1970 m. gruodį. Kitą sezoną, 1971–1972 m., choras jau koncertavo visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, buvo nuvykęs į Estiją, kur dainavo Piarnu mieste. 1972 m. sausio 23 d. pirmą kartą koncertuota Vilniaus Paveikslų galerijoje (dabartinėje Katedroje). Vėliau choras dainavo šioje Galerijoje su varginininkais – LTSR nusipelniusiu artistu Leopoldu Digriu, Giedre Lukšaite, Gediminu Kvikliu. Paveikslų galerijoje choras dainavo su LTSR nusipelniusiu kolektyvu – Valstybinės Filharmonijos kameriniu orkestru, diriguojant LTSR nusipelniusiam artistui Sauliui Sondeckiui.

Verta paminėti pirmuosius choro dainininkus, kurių dauguma turėjo regos negalią. Tai D.Nariūnienė, V.Kasparavičienė, V.Siniavina, J.Cimermonaitė, N.Nezveckienė, N.Buinauskienė, D.Aukštuolytė, J.Vichoreva, A.Černiauskienė, D.Komarova, V.Kajutienė, E.Baronaitė, R.Stalgienė, D.Uselienė, E.Grigaitienė, J.Stelmokaitė, S.Dovidavičiūtė, V.Stadalnikaitė, D.Gineikienė, M.Kairytė, D.Rodzevič, V.Kaušilaitė, A.Bubnelis, H.Komas, V.Venckus, B.Araminas, G.Alfimovas, A.Raginis, S.Smilinkas, P.Likošino, J.Žmuidzinavičius, J.Buivydas, B.Jončas.

1973 m. rudenį LAD kameriniam mišriam chorui pirmą kartą plojo LTSR Valstybinės Filharmonijos salėje susirinkę klausytojai. 1973–1974 m. įvyko pirmi pasirodymai Televizijos studijoje, padaryti įrašai radijo komitete. Tuo metu choro repertuare buvo keletas stambios formos ir apie 150 smulkesnių formų kūrinių. Įvairių epochų muzika buvo dainuojama dažniausiai originalo kalba: lotynų, italų, vokiečių, prancūzų, anglų, ispanų, rusų, latvių, estų, kitomis kalbomis. Per penkerius metus Rimantas Zdanavičius subūrė choro kolektyvą iš 44 dainininkų, choristus išmokė atlikti apie 100 įvairių epochų ir stilių kūrinių, surengė kelis šimtus koncertų. Nemažai choro atliekamų kūrinių buvo įrašyta į magnetofono juostas, išleista plokštelė. LAD kamerinis mišrus choras pirmasis Lietuvoje atliko J.Haydno Mišias B-dur, A. Senderovo vokalinę-simfoninę poemą „Ikaras“, A.Vivaldi kantatą „Magnificat“, J. Juozapaičio vokalinį ciklą „Tekėk, saulele" ir kt. 100-sis LAD kamerinio choro koncertas įvyko 1975 m. vasario 1 d. Parodoje eksponuojamas šiam koncertui skirtas albumas.

Rimantas Zdanavičius chorui vadovavo iki 1976 m. Kitu vyriausiu dirigentu tapo Antanas Jozėnas, dirbęs iki 1992 m. Jo vadovaujamas aklųjų ir silpnaregių dainininkų choras koncertavo Armėnijoje, Baltarusijoje, Čekoslovakijoje, Danijoje, Latvijoje, Rusijoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Kuboje. 1990 m. tarptautiniame aklųjų ir silpnaregių chorų konkurse Minske choras „Vilnius" profesionalų grupėje laimėjo pirmąją vietą. 

Iš Antano Jozėno vyriausiojo dirigento pareigas perėmė Jurijus Kalcas. Nuo 1978 m. Jurijus Kalcas buvo Lietuvos aklųjų draugijos mišriojo choro „Vilnius“ artistas bosas, nuo 1991 m. dirigentas, o 1992 m. tapo jo meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu. Choro repertuarą jis papildė stambiais Vakarų Europos klasikų ir lietuvių kompozitorių kūriniais, tęsė koncertinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Iš stambių choro atliekamų kūrinių paminėtini L. Cherubini „Requiem“, J.Haydno oratorija „Pasaulio sutvėrimas“, „Nelson-Messe“, „Stabat Mater“ (pirmas atlikimas Lietuvoje),  V.Jakubėno kantatos „De profundis“ ir „Mano pasaulis“, J.Naujalio „Mišios Šv. Leonardo garbei“, J.Žilevičiaus mišios „Salve Jesu parvule“. Jurijaus Kalco vadovavimo chorui laikotarpiu (1996 m.) chorui buvo suteiktas profesionalios koncertinės įstaigos statusas. 

Nuo 2001 m. keturiolika metų choro meno vadovu ir vyr. dirigentu dirbo prof. Povilas Gylys.  2015 m. valstybinio choro „Vilnius“ vyr. dirigentu tapo kitas žymus Lietuvos choro dirigentas ir pedagogas Artūras Dambrauskas, 2018 m. apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Valstybinis choras „Vilnius“ nuo 2011 m. rengia Tarptautinį šv. Jokūbo festivalį,  kiekvieną rudenį kviečiantį klausytojus pasimėgauti sakralinės muzikos kūriniais.

Valstybinio choro „Vilnius“ repertuare – įvairių laikotarpių Vakarų chorinė muzika: J. S. Bacho, L. van Beethoveno opusai, įvairių kompozitorių stambių žanrų klasika, tarp jų J. Brahmso, L. Cherubini, W. A. Mozarto, G. Verdi „Requiem”, J. Haydno, O. di Lasso, C. Jenkinso, G. Palestrinos, G. Rossini, F. Schuberto „Stabat Mater”, daugybės kitų kūrėjų oratorijos, mišios.  Choras „Vilnius“ yra išleidęs beveik dvi dešimtis kompaktinių plokštelių, daugybė įrašų saugoma Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos bei Lietuvos aklųjų bibliotekos fonduose.

R.136

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"