Peršokti į pagrindinį turinį

Kūryba

 

ANTANO JONYNO KŪRYBA

Nors rašytojo kūryba vertinama gana įvairiai, kartais prieštaringai ir nevienareikšmiškai, bet net didžiausi kritikai jo nesumenkina, nes meninis žodis tikrai įtaigus ir brandus. Svarbiausias palikimas – tai rašytojo paliktos knygos ir gausybė straipsnių įvairiomis temomis. Bibliotekų fonduose saugomas jo rašytinis palikimas, ypač kruopščiai jis saugomas Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Čia taip pat sukaupta daug garso įrašų su šio žmogaus balsu.

Rašytojo kūrybą, biografiją, jo visuomeninę veiklą geriausiai ir išsamiausiai atskleidžia literatūrologė Janina Riškutė. Monografijoje „Antanas Jonynas“, kurią 1988 m. išleido „Vagos“ leidykla, autorė teigia: „A. Jonynas rašė poeziją ir prozą, bandė jėgas satyroje, kritikoje, jautė pareigą aktyviai reikštis publicistikoje ir tiflologijoje. Visad dėmesio centre – žmogus tarp žmonių, žmogus ir visuomenė.“

Daug rašė apie gamtą, jaunystę, pavasarį, poeziją, tėvynę, gimtąjį Alytų. Buvo romantikas, neramios širdies kūrėjas. Žavėjosi Salomėjos Nėries kūryba, vertino Vytauto Montvilos, Vlado Grybo palikimą, pamėgo Bernardo Brazdžionio, Antano Miškinio eilėraščius, nepaprastai jautriai priėmė Vinco Mykolaičio-Putino kūrybą, atidžiai sekė Eduardo Mieželaičio, Justino Marcinkevičiaus, Algimanto Baltakio poetinį kelią. Labai mylėjo Paulį Širvį, draugiškai ir nuoširdžiai jį globojo. Eilėraščiai buvo vienintelis būdas įprasminti savo buvimą, rašydamas pamiršdavo, kad yra aklas ir nelaimingas. Jis teigė – „Kūryba turi tarnauti gyvenimui, gyvenimas – neišsenkanti versmė kūrybai!“

Pateikiame Antano Jonyno svarbesnių kūrinių sąrašą

1. Jonynas A. Kovotojų dainos: eilėraščiai (1946—1949 m.). — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1949, 59 psl.

     Jonynas A. Kovotojų dainos [Brailio raštas]. — Kaunas, 1951. — 1 kn.

2. Jonynas A. Kad klestėtų žemė: eilėraščiai. — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1952, 100 psl.

3. Jonynas A., Macevičius J. Laiškas vadui: poema. — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1952, 37 psl.

4.  Jonynas A. Išvažiuojam: eilėraščiai vaikams. — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1956, 19 psl.

5.  Jonynas A. Apmąstymai: trečioji lyrikos knyga. — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1957, 127 psl.

6.  Jonynas A., Kubilinskas K. Pernykštis sniegas: satyra ir humoras. — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1957, 165 psl.

7.  Jonynas A., Macevičius J. Pavasarėjančiais arimais: lyrinės apybraižos ir reportažai. — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1957, 88 psl.

8.  Jonynas A. Erškėtrožė: eilėraščiai vaikams.— Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1959, 72 psl.

9.  Jonynas A., Požėra J. Tu — mano kraujas gyvas: apsakymai. — Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1961, 179 psl.

     Jonynas A., Požėra J. Tu — mano kraujas gyvas, 2-as leidimas. — Vilnius, Vaga, 1975, 180 psl.

10.Jonynas A. Paskutinė vakarienė: satyrinė apysaka.— Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1962, 135 psl.

     Jonynas A. Paskutinė vakarienė. [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2007.

11.Jonynas A., Požėra J. Žinok, ką pasakys vyriausiasis: satyrinė apysaka.— Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1962, 78 psl.

12.Jonynas A. Ateina įkvėpimas: lyrika. — Vilnius, Vaga 1965, 270 psl.

13.Jonynas A. Laimės ratas: apsakymai.— Vilnius, Vaga, 1965, 263 psl.

    Jonynas A. Laimės ratas: 2-as leidimas. — Vilnius, Vaga, 1973, 253 psl.

    Jonynas A. Laimės ratas. — Vilnius, Vaga, 1983, 344 psl.

    Jonynas A. Laimės ratas [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1985. — 6 kn.

    Jonynas A. Laimės ratas [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2005.

14.Jonynas A. Šventieji žiedžia puodus: Satyrinė apysaka. — Vilnius, Vaga, 1965, 215 psl.

15.Jonynas A. Lietuvos aklųjų draugija [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1967. — 1 kn.

     Jonynas A. Lietuvos aklųjų draugija. — Vilnius, Mintis, 1968, 64 psl.

16.Jonynas A. Protingojo princo kelionės: apysaka vaikams. — Vilnius, Vaga, 1967, 98 psl.

     Jonynas A. Protingojo princo kelionės [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1970. — 3 kn.

17.Jonynas A. Puodai savo vietose: satyra ir humoras. — Vilnius, Vaga, 1969,429 psl.

     Jonynas A. Puodai savo vietose. — Vilnius, Vaga, 1981, 526 psl.

      Jonynas A. Puodai savo vietose [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla: 1984. —8 kn.

18.Jonynas A. Žmogiškoji reabilitacija [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1971. — 4 kn.

     Jonynas A. Žmogiškoji reabilitacija: publicistika. — Vilnius, Mintis, 1979,264 psl.

     Jonynas A. Žmogiškoji reabilitacija [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2003.

19.Jonynas A. Pasiryžimo metas: eilėraščiai.— Vilnius, Vaga, 1973, 158 psl.

     Jonynas A. Pasiryžimo metas [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1975. — 2 kn.

     Jonynas A. Pasiryžimo metas: 2-as papildytas leidimas. — Vilnius, Vaga, 1977, 187 psl.

     Jonynas A. Pasiryžimo metas. [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2005.

20.Jonynas A. Žmogaus širdis, kareivio širdis: rinktinė lyrika. — Vilnius, Vaga, 1974, 405 psl.

21.Jonynas A. Žmogaus širdis, kareivio širdis [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2005.

     Jonynas A. Juokingos epitafijos. Misterija: eiliuotos satyros ir humoro rinktinė. — Vilnius, Vaga, 1975, 189 psl.

22.Jonynas A. Prie gyvo šaltinio: straipsnių rinkinys. — Vilnius, Vaga, 1978,570 psl.

     Jonynas A. Prie gyvo šaltinio. — Vilnius, Vaga, 1984, 575 psl.

     Jonynas A. Prie gyvo šaltinio [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1986. —10 kn.

     Jonynas A. Prie gyvo šaltinio [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2007.

23.Jonynas A. Su širdies mandatu: eilėraščiai. — Vilnius, Vaga, 1978, 121 psl.

24.Jonynas A. Žmogaus širdis: poezija. — Vilnius, Vaga, 1980, 566 psl.

    Jonynas A. Žmogaus širdis [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1983. — 6 kn.

25.Jonynas A. Šuliny: proza, kino dramaturgija. — Vilnius, Vaga, 1982, 360 psl.

     Jonynas A. Šuliny [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1984. — 5 kn.

26.Jonynas A. Neužmirštama diena: eilėraščiai ir poemos vaikams. — Vilnius, Vyturys, 1985, 104 psl.

     Jonynas A. Neužmirštama diena [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2005.

27.Jonynas A. Subrendimo metai: publicistika. — Vilnius, Vaga, 1987, 550 psl.

    Jonynas A. Subrendimo metai [Brailio raštas]. — Vilnius, LAD l-kla, 1987.— 9 kn.

28.Antano Jonyno laiškai / parengė Juozas Marcinkus. — Vilnius, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos l-kla „Versmė“, 1990, 222 psl.

29.Jonynas A. Rugsėjo pilnatis: poezijos rinktinė. — Vilnius, Vaga,2003, 287 psl.

     Jonynas A. Rugsėjo pilnatis [Garso įrašas — MP3]. — Vilnius, Lietuvos aklųjų b-ka, 2004.

 

* * *

 

 

 

S.152

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"