Peršokti į pagrindinį turinį

Biografija

 

Jadvyga Kuolienė gimė 1936 m. gegužės 7 d. Sližių kaime (Ukmergės raj.). Simboliška, juk tą dieną Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Galbūt tai turėjo įtakos, kad Jadvyga pasirinko tokią profesiją. Mokėsi Sližių pradinėje ir Veprių septynmetėje mokyklose. 1954 m. baigė Gelvonų vidurinę mokyklą ir rudenį pradėjo studijuoti Vilniaus valstybiniame universitete bibliotekininkystę. Po penkerių metų sėkmingai baigė studijas. Dar studijuodama bibliotekininkystę Vilniaus valstybiniame universitete, 1959 m. vasario 1 d. pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus gamybinio mokymo kombinato bibliotekos vedėja. Be tiesioginių pareigų bibliotekoje, tiksliau pasakius, nedidelėje bibliotekėlėje, aktyviai užsiėmė ir savanoriška veikla: padėjo įkurti meno mėgėjų būrelius, rengė įvairiausias ekskursijas, organizavo kolektyvines išvykas į teatrus, įmonės darbuotojams cechuose skaitė knygas ir laikraščius, dirbo visuomeninėse komisijose ir visą laiką nuoširdžiai stengėsi padėti regos negalią turintiems žmonėms. Tuo metu neregių organizacijoje buvo daug beraščių žmonių, reikėjo pasirūpinti jų švietimu ir lavinimu, suteikti galimybę skaityti knygas ir periodinius leidinius. Jaunoji bibliotekininkė savarankiškai išmoko Brailio rašto ir 1960–1965 m. Vilniaus neregiams organizuodavo Brailio rašto kursus, mokė juos rašyti ir skaityti. Drauge su neregiu pedagogu Vytautu Stanaičiu parengė beraščių ir mažaraščių aklų asmenų mokymo programas, kuriomis naudojosi ir kiti šalies mokytojai.

Aktyviai prisidėjo prie aklųjų bibliotekų centralizacijos. Nuo 1996 m. kovo 1 d. paskiriama bibliotekos direktore ir įstaigai vadovauja iki 2007 m. vidurio. Bibliotekoje išdirbusi 48 metus, J. Kuolienė išėjo užtarnauto poilsio.

Jadvyga visą laiką aktyviai dalyvavo profesinėje ir mokslinėje veikloje, skatino regos negalią turinčių žmonių kūrybą. Plėtojo ryšius su šalies ir užsienio bibliotekomis: skaitė pranešimus įvairiuose profesiniuose renginiuose, dalyvavo ir pati organizavo LAB mokslines-praktines konferencijas, parašė ir sudarė keletą knygų. Specialistė daug metų globojo regos negalią turinčius literatus, ragindavo juos kurti ir skelbti savo kūrinius, rūpinosi jų knygų leidyba.

Jadvyga Kuolienė – pirmoji diplomuota bibliotekininkė Lietuvos aklųjų draugijos sistemoje, daug prisidėjusi prie teorinių nacionalinės tiflobibliotekininkystės pamatų, bibliotekos struktūros kūrimo ir tobulinimo, šalies ir tarptautinių bibliotekos ryšių plėtimo.

Už ilgametį ir nuoširdų darbą yra gavusi įvairiausių apdovanojimų. 1997 m. vasario 16 d. Jadvyga Kuolienė už nuopelnus Lietuvos kultūrai apdovanota Gedimino ordino pirmo laipsnio medaliu.

Su vyru Napaliu Kuoliu užaugino tris vaikus, turi visą pulką vaikaičių.

S.117

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"