Peršokti į pagrindinį turinį

Karjera

 Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB), įkūrusi ir administruojanti virtualią biblioteką ELVIS, ieško Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo (-sios) bibliotekininko (-ės) Kaune

Kokie darbai Jūsų laukia?

 • Aptarnausite bibliotekos skaitytojus (LAB aptarnauja žmones, negalinčius skaityti įprastai dėl negalios, mokymosi sutrikimo ar sveikatos būklės), priimsite užsakymus telefonu ar elektroniniu paštu iš namuose aptarnaujamų skaitytojų ir pristatysite jiems knygas.

 • Dirbsite su virtualia biblioteka ELVIS (elvislab.lt), konsultuosite ir mokysite ELVIS vartotojus – žmones, negalinčius skaityti įprastai dėl negalios, mokymosi sutrikimo ar sveikatos būklės.

 • Bendradarbiausite su ELVIS ambasadoriais, dirbančiais viešosiose bibliotekose, globos įstaigose, ugdymo įstaigose ir kt. Kauno apskrityje, teiksite jiems pagalbą ir konsultacijas. Plėsite ELVIS ambasadorių tinklą, užmegzdami naujus kontaktus.

 • Bendradarbiausite su kolegomis, organizuodami renginius ar edukacijas.

 • Dėliosite ELVIS autobuso kelionių tvarkaraštį ir kartu su kolegomis vyksite į Lietuvos miestelius ir kaimus, informuodami vietos bendruomenes ir bibliotekas apie virtualią biblioteką ELVIS ir galimybę klausytis garsinių knygų.

Ko tikimės iš pretendentų?

 • Aukštasis išsilavinimas socialinių / humanitarinių mokslų srityje (bibliotekinis išsilavinimas būtų privalumas).

 • Puikiai valdoma lietuvių kalba tiek žodžiu, tiek raštu.

 • Literatūros išmanymas, domėjimasis jos naujovėmis.

 • Darbas su Microsoft Office programiniu paketu (geri Word, Excel įgūdžiai) (mokėjimas naudotis LIBIS būtų privalumas).

 • Puikūs informacijos valdymo ir apdorojimo įgūdžiai.

 • Rusų, anglų kalba B1 ar aukštesniu lygiu (pagal Europass).

 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

 • Orientacija į rezultatą (bibliotekos vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis), pareigingumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, iniciatyvumas, lankstumas, paslaugumas.

Mes siūlome:

 • Dinamišką darbą, kuris neapsiribos vien paslaugomis bibliotekoje, bet ir kvies aktyviai keliauti, tiesiogiai susipažinti su bibliotekos skaitytoju.

 • Darbą draugiškoje, klientu besirūpinančioje, inovacijas ir profesionalumą vertinančioje komandoje.

 • Bendrystę, kur nėra konkurencijos – yra tik aiškus tikslo siekis. Pozityvus grįžtamasis ryšys mus pasiekia beveik kasdien ir įkvepia tobulėti.

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB, arba LABiblioteka) – vienintelė biblioteka Lietuvoje, turinti leidybinę funkciją: mes profesionaliai garsiname knygas, leidžiame skaitmeninius leidinius EPUB formatu, spausdiname Brailio raštu, kuriame įtraukius skaitmeninius dokumentus. Visa ši produkcija per virtualią biblioteką ELVIS ir Lietuvos bibliotekų tinklą pasiekia žmones, negalinčius skaityti įprastai: vaikus, turinčius skaitymo ar mokymosi sutrikimų; žmones, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, sėdėti; tuos, kurie dėl silpno regėjimo ar disleksijos negali skaityti įprasto teksto.

Tikime, kad skaityti gali visi – ir drąsiai to siekiame!

Pareiginė alga 1488–1581 EUR (prieš mokesčius)

CV siųskite el. paštu info@labiblioteka.lt iki rugpjūčio 30 d.

 

 

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB), įkūrusi ir administruojanti virtualią biblioteką ELVIS, ieško elektroninių leidinių prieinamumo kokybės kontrolės / sertifikavimo specialisto (-ės)!

Darbo pobūdis:

 • Dirbsite inovatyviame projekte, kurio metu bus sukurta įtraukios leidybos sistema Lietuvoje, o virtuali biblioteka ELVIS (elvislab.lt) – pritaikyta įtraukios leidybos procesams. Lietuvos leidėjams siūlysime galimybę įgyti reikiamų žinių ir pereiti prie įtraukios leidybos. Taip daugiau elektroninių knygų taps prieinamos negalią ar individualių poreikių turintiems skaitytojams. Šiuo metu dėl negalios, sveikatos ar mokymosi sutrikimų įprastų knygų skaityti negali daugiau nei 10 proc. Lietuvos gyventojų!

 • Dalyvausite atliekant analizę ir nustatant elektroninių leidinių prieinamumo kokybės kriterijus bei kuriant sertifikavimo mechanizmą, kuriuo naudosis Lietuvos leidėjai.

 • Vertinsite ir testuosite elektroninių leidinių sertifikavimo įrankį, teiksite siūlymus dėl tinkamo jo veikimo.

 • Vykdysite prieinamų elektroninių leidinių kokybės patikrą ir teiksite pastabas leidėjams / rengėjams.

 • Rengsite prieinamumo kokybės kriterijų aprašus ir teiksite pastabas bei siūlymus kitiems projekto metu parengtiems dokumentams.

 • Terminuota projektinė darbo sutartis iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį išsilavinimą grafinio dizaino arba leidybos srityse.

 • Gebate dirbti su InDesign ir Adobe Reader programine įranga, turite leidinių maketavimo patirties.

 • Žinote HTML kalbos programavimo pagrindus.

 • Mokate anglų kalbą (B1 lygiu).

 • Mėgstate dirbti komandoje, siekiate rezultato, pasižymite iniciatyvumu, lankstumu, pareigingumu ir gebėjimu bendrauti.

Džiaugsimės, jei Jūs:

 • Išmanote elektroninių leidinių, informacijos prieinamumo standartus.

 • Turite patirties elektroninėje leidyboje, esate rengęs (-usi) EPUB leidinius.

Mes siūlome:

 • Darbą draugiškoje, klientu besirūpinančioje, inovacijas ir profesionalumą vertinančioje komandoje.

 • Bendrystę, kur nėra konkurencijos – yra tik aiškus tikslo siekis. Pozityvus grįžtamasis ryšys mus pasiekia beveik kasdien ir įkvepia tobulėti.

 • Unikalią galimybę gilinti žinias informacijos prieinamumo srityje – Lietuvoje esame lyderiai, sparčiai mokomės patys ir padedame tobulėti leidėjams bei kultūros įstaigoms.

 • Modernią ir jaukią darbo aplinką ką tik renovuotame LAB pastate Naujamiestyje.

Darbo užmokestis: nuo 2046 eurų (neatskaičius mokesčių), yra galimybė dirbti 0,5 etato.

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB, arba LABiblioteka) – vienintelė biblioteka Lietuvoje, turinti leidybinę funkciją: mes profesionaliai garsiname knygas, leidžiame skaitmeninius leidinius EPUB formatu, spausdiname Brailio raštu, kuriame įtraukius skaitmeninius dokumentus. Visa ši produkcija per virtualią biblioteką ELVIS ir Lietuvos bibliotekų tinklą pasiekia žmones, negalinčius skaityti įprastai: vaikus, turinčius skaitymo ar mokymosi sutrikimų; žmones, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, sėdėti; tuos, kurie dėl silpno regėjimo ar disleksijos negali skaityti įprasto teksto.

Tikime, kad skaityti gali visi – ir drąsiai to siekiame!

CV siųskite elektroniniu paštu info@labiblioteka.lt iki 2023 m. rugpjūčio 15 d.

Atrankos būdas – pokalbis. Asmeniškai informuosime el. paštu arba telefonu tik atrinktus kandidatus.

 

 

Lietuvos audiosensorinė biblioteka skelbia konkursą Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti

Darbo pobūdis:

 • Vadovausite Bendrųjų reikalų skyriui, kuris atsakingas už bibliotekos ūkį (turime patalpas ir automobilius ne tik Vilniuje, bet ir kituose didžiuosiuose miestuose) bei viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą.
 • Organizuosite bibliotekos turimų pastatų, patalpų ir automobilių priežiūros, eksploatavimo ir remonto darbus, rūpinsitės bibliotekos veiklai reikalingų išteklių įsigijimu.
 • Bendradarbiaudama (-as) su kitais skyriais, planuosite, organizuosite ir inicijuosite viešųjų pirkimų procedūras.
 • Užtikrinsite, kad būtų laikomasi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (ar jam prilygintą išsilavinimą).
 • Turite ne mažesnę nei 1 m. vadovaujamo darbo patirtį.
 • Turite ne mažesnę nei 2 m. darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį (būtina patirtis – pirkimų vykdymas perkančiojoje organizacijoje).
 • Išmanote valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo bei sutarčių teisę, viešuosius pirkimus bei duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Turite vairuotojo teises (B kategorija).

Džiaugsimės, jei Jūs:

 • Turite patirties teisiniuose reikaluose.

Mes siūlome:

 • Darbą draugiškoje, klientu besirūpinančioje, inovacijas ir profesionalumą vertinančioje komandoje.

 • Bendrystę, kur nėra konkurencijos – yra tik aiškus tikslo siekis. Pozityvus grįžtamasis ryšys mus pasiekia beveik kasdien ir įkvepia tobulėti.

 • Unikalią galimybę gilinti žinias informacijos prieinamumo srityje – Lietuvoje esame lyderiai, sparčiai mokomės patys ir padedame tobulėti leidėjams bei kultūros įstaigoms.

 • Modernią ir jaukią darbo aplinką ką tik atrenovuotame LAB pastate Naujamiestyje.

 • Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nuo 9 iki 10, su galimybe inicijuoti ir teikti projektus bei užsidirbti papildomai.

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB, arba LABiblioteka) – vienintelė biblioteka Lietuvoje, turinti leidybinę funkciją: mes profesionaliai garsiname knygas, leidžiame skaitmeninius leidinius EPUB3 formatu, spausdiname Brailio raštu, kuriame įtraukius skaitmeninius dokumentus. Visa ši produkcija per virtualią biblioteką ELVIS ir Lietuvos bibliotekų tinklą pasiekia žmones, negalinčius skaityti įprastai: vaikus, turinčius skaitymo ar mokymosi sutrikimų; žmones, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, sėdėti; tuos, kurie dėl silpno regėjimo ar disleksijos negali skaityti įprasto teksto.

Tikime, kad skaityti gali visi – ir drąsiai to siekiame! Jei tikite ir Jūs – junkitės prie mūsų.

Dokumentus kviečiame teikti per Valstybės tarnybos informacinę sistemą iki 2023 m. liepos 11 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

 

 

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"