Peršokti į pagrindinį turinį

Netekome Valentino Vytauto Toločkos, pirmojo LAB direktoriaus

Netekome Valentino Vytauto Toločkos, pirmojo LAB direktoriaus

Eidamas 90-uosius metus, 2019 m. gruodžio 31 d., mirė socialinių mokslų daktaras, tiflotyrininkas, žymiausias XX a. aklųjų istorijos tyrinėtojas, rašytojas, aktyviausias Lietuvos aklųjų bibliotekos skaitytojas, pirmasis bibliotekos direktorius dr. Valentinas Vytautas Toločka.
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

V. V. Toločka gimė 1930 m. gegužės 21 d. (oficialiuose dokumentuose, pase – birželio 21 d.) Vieštovėnuose (Plungės raj.). 1940–1955 m. mokėsi Kauno aklųjų mokykloje. Vėliau studijas tęsė Vilniaus uni-versiteto filologijos fakultete, 1971–1976 m. Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitetas) studijavo tiflopedagogiką.1992 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Lietuvos aklųjų švietimo raida iki 1940 m.“
Nuo 1959 m. dirbo Lietuvos aklųjų draugijos Kauno gamybinio mokymo kombinato spaustuvėje korektoriumi. 1964 m. pradėjo šiai spaustuvei vadovauti. Nuo 1965 m. buvo paskirtas LAD leidyklos direktoriumi ir vyriausiuoju redaktoriumi. 1966 m. pradėjo vadovauti centralizuotai aklųjų bibliotekai. 1969 m. jo dėka bibliotekoje buvo įsteigta specializuota redakcija – Tiflologinės literatūros redakcija. Bibliotekoje dirbo iki 2004 m. pabaigos.
Daugiau kaip trisdešimt penkerius metus dirbo leidybinį ir tiriamąjį darbą, parengė ir išleido daug tiflologinės tematikos darbų. Jo iniciatyva pradėti leisti tęstiniai leidiniai: „LASS metraštis“, „Tiflologinis kalendorius“, parengtas ir išleistas archyvinių dokumentų rinkinys „Šaltiniai“, pradėti leisti neregių kompozitorių kūriniai „Daina prie Nemuno užgimus“ ir aklųjų literatų kūrybos almanachas „Vaivorykštė“. Išliekamąją vertę turi daugybė V. V. Toločkos sudarytų arba redaguotų bibliografinių rodyklių: „Beatričė Grincevičiūtė“, „Antanas Jonynas“, „Antanas Adomaitis“, „Juozapas Kairys“, „Pranas Daunys“ ir kt. Nepaprastai vertinga jo parengta bibliografinė rodyklė „Tiflologinė lituanika 1888–1982 m.“, atspindinti užsienio šalyse publikuotą medžiagą apie Lietuvos neregius.
V. V. Toločka – nenuilstantis Brailio rašto propaguotojas. 1966 m. parengė pirmąjį Brailio rašto elementorių „Vaga“. Aklųjų rašto istorijos tema parengė ir 1976 m. išleido populiarią knygą „Skaitantys pirštai“, už kurią 1977 m. jam paskirta Lietuvos aklųjų draugijos tiflologijos premija. 2009 m. išleistas trečiasis pataisytas ir papildytas knygos leidimas.
V. V. Toločka daugiau kaip septyniasdešimt metų rašė dienoraštį. Pirmasis įrašas padarytas 1944 m. pradžioje.
1997 m. parengė ir išleido žinyną „Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos 70-metis (Faktai ir datos)“. Parengė straipsnių aklumo tematika enciklopediniams leidiniams bei žinynams. Kruopštaus ir ilgo darbo rezultatas – 2002 m. išleista knyga „Lietuvos tiflopedagogų sąvadas“.
V. V. Toločka buvo aktyvus žurnalistas – periodiniuose leidiniuose yra paskelbęs šimtus straipsnių apie aklųjų organizuotą veiklą, iškilius neregius ir silpnaregius, daug straipsnių aklųjų švietimo klausimais.
V. V. Toločka išleido keturias poezijos knygeles: „Gudobelei žydint“, „Užkeikta mergelė“, „Vakaro raudonos burės“, „Užuominos“.
Už nuopelnus Lietuvai, jos kultūrai, mokslui ir švietimui 1996 m. LR Prezidentas apdovanojo Valentiną Vytautą Toločką Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino pirmo laipsnio medaliu.

N.71

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"