Peršokti į pagrindinį turinį

Pradedame įgyvendinti projektą „Garsiniai leidiniai buria bendruomenes“

Pradedame įgyvendinti projektą „Garsiniai leidiniai buria bendruomenes“

Dirbdami su įvairiomis vartotojų auditorijomis jau įsitikinome, kad siekiant įtraukti „nepasiektus“ kultūros vartotojus, būtina pasitelkti vietos bendruomenes.

2021 m. LAB bendradarbiaujant su geriatrų asociacija, sukūrė metodiką, kuria vadovaujantis buvo parengta specialioji leidinių serija bei įvertintas šių leidinių poveikis senyvų ir proto negalią turinčių žmonių gerovei. Specialioji serija – tai įvairių žanrų kūriniai, specialiai parengti vartotojams, kurie ne tik ne(be)gali skaityti įprastai, bet ir sekti/suvokti įprasto garsinio teksto.

2022 m. projektas „Garsiniai leidiniai buria bendruomenes“ įgyvendintas Adakave. Jo metu pagal "Skaitinių valandėlė" metodiką parengti 4 garsinių leidinių albumai, iš kurių 1 – vietos tarme. Tokiu būdu buvo ne tik užfiksuota vietos tarmė, bet ir paskatintas vietos gyventojų įsitraukimas per kultūrą ir saviraišką – vietos gyventojai įgyvendino savanorystės programą „Skaito kaimynas“ bei surengė net 3 bendruomenės renginius, į kuriuos įsitraukė ir gretimos gyvenvietės – Skaudvilės – bendruomenė.

Šiemet dideliame mieste norisi pritraukti daugiau partnerių, labiau akcentuoti savanorystę skaitant, nes paveikiausias – žinoma – „gyvas“ balsas.

Šiemet projektas įgyvendinamas Alytuje, kurio metu sieksime:

  1. Surengti kultūriniai renginiai Alytaus bendruomenei ir socialiniams partneriams savanorystės ir bendradarbiavimo tarp skirtingų sektorių temomis (4 renginiai);
  2. savanorystės programa „Skaito kaimynas“ VšĮ „Gerumo skraistė“ klientams pagal savanorystės veiklų kalendorių (8 susitikimai);
  3. Specialiosios serijos kūrinių leidyba (4 CD (iš kurių 1 CD parengtas dzūkų
    šnekta);
  4. Projekto veiklų nušvietimas Alytaus regiono žiniasklaidoje.

Projekto laukiamas poveikis – dėl geresnio kultūros prieinamumo išaugusi socialinės atskirties grupių gyvenimo kokybė, glaudesnis bendradarbiavimas, didesnis vietos bendruomenių įsitraukimas į savanorystę organizuojant viešąsias paslaugas.

Projekto svarba reiškiasi bendradarbiavimo tarp sektorių skatinimu, vietos bendruomenės sutelktumu kuriant naują tradiciją – kultūrines paslaugas socialinei
gerovei stiprinti.

Projektą „Garsiniai leidiniai buria bendruomenes: specialiosios bibliotekos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo modelis“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"